Autorzy

Natalia Golonka - artykuły

Sieci neuronowe

Sieci neuronowe to rodzina algorytmów ciesząca się coraz większą popularnością w zadaniach z obszaru predykcji, klasyfikacji czy grupowania.

Czytaj więcej

Customer Satisfaction Index (CSI)

Customer Satisfaction Index (CSI), czyli wskaźnik satysfakcji konsumenta, jest metodą wykorzystywaną w marketingu do oceny zadowolenia klienta z produktów lub usług dostarczanych...

Czytaj więcej

Analiza czynnikowa

Celem analizy czynnikowej jest wyjaśnienie jak największej części zmienności przy pomocy jak najmniejszej liczby zmiennych.

Czytaj więcej

Błędy I i II rodzaju

Sprawdzając postawione hipotezy badawcze, w kategoriach statystycznych odnosimy się do tzw. testowania hipotez statystycznych. Wyjściową hipotezą jest hipoteza zerowa, która...

Czytaj więcej

Istotność statystyczna

Poziom istotności statystycznej jest jednym z najważniejszych aspektów analizy danych, wykorzystywanym przy większości stosowanych testów. Poziom istotności to punkt odcięcia...

Czytaj więcej

Stosunek korelacyjny eta

Stosunek korelacyjny eta jest jedną z miar zależności stosowaną w statystyce do analizy korelacji między dwoma zmiennymi. Wykorzystuje się go, gdy badany związek występuje między...

Czytaj więcej

Współczynnik korelacji r-Pearsona

Współczynnik korelacji r-Pearsona pozwala na określenie, czy istnieje związek liniowy między dwoma zmiennymi – jeśli tak, to pozwala określić jaka jest jego siła oraz jaki ma on...

Czytaj więcej
Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor