Autorzy

Natalia Golonka - artykuły

Błędy I i II rodzaju

Sprawdzając postawione hipotezy badawcze, w kategoriach statystycznych odnosimy się do tzw. testowania hipotez statystycznych. Wyjściową hipotezą jest hipoteza zerowa, która...

Czytaj więcej

Istotność statystyczna

Poziom istotności statystycznej jest jednym z najważniejszych aspektów analizy danych, wykorzystywanym przy większości stosowanych testów. Poziom istotności to punkt odcięcia...

Czytaj więcej

Stosunek korelacyjny eta

Stosunek korelacyjny eta jest jedną z miar zależności stosowaną w statystyce do analizy korelacji między dwoma zmiennymi. Wykorzystuje się go, gdy badany związek występuje między...

Czytaj więcej

Współczynnik korelacji r-Pearsona

Współczynnik korelacji r-Pearsona pozwala na określenie, czy istnieje związek liniowy między dwoma zmiennymi – jeśli tak, to pozwala określić jaka jest jego siła oraz jaki ma on...

Czytaj więcej