Autorzy

Rafał Waśko - artykuły

Testy t Studenta

Grupa testów t Studenta służy do porównania ze sobą dwóch grup wyników, zmierzonych za pomocą średniej arytmetycznej.

Czytaj więcej

Moc testu

Moc testu to prawdopodobieństwo wykrycia istotnego statystycznie efektu, gdy faktycznie taki w badanej populacji występuje.

Czytaj więcej

Customer Effort Score (CES)

Customer Effort Score (CES) jest obok Net Promoter Score (NPS) i Customer Satisfaction (CSAT) jednym głównych wskaźników związanych z satysfakcją klienta.

Czytaj więcej

Analiza regresji liniowej

Główną ideą regresji jest przewidywanie wartości zmiennej zależnej (inaczej też określanej jako przewidywana, wyjaśniana) na podstawie jednej lub większej liczby zmiennych...

Czytaj więcej

Net Promoter Score (NPS)

Badania satysfakcji i lojalności klienta są obecnie nieodłącznym elementem biznesu nastawianego na rozwój i budowanie przewagi nad konkurencją. Obecnie standardem w tym zakresie...

Czytaj więcej

Wykres rozrzutu

Wykres rozrzutu (inaczej też nazywany punktowy lub rozproszenia, ang. scatterplot) jest to wykres z dwiema prostopadle ułożonymi osiami, na których są prezentowane dwie...

Czytaj więcej
Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor