Autorzy

Strona główna Artykuły - taksonomia Autorzy Przemysław Solecki

Blog

Analiza korespondencji – jak obliczyć dystans w tabeli?

Analiza korespondencji – jak obliczyć dystans w tabeli?

Analiza korespondencji jest jedną z najwygodniejszych i najbardziej rozpowszechnionych technik eksploracyjnej analizy danych.

Przeczytaj więcej
Badania satysfakcji mieszkańców – analiza wyników, cz. 1

Badania satysfakcji mieszkańców – analiza wyników, cz. 1

Badania satysfakcji są coraz częściej wykorzystywane przez instytucje publiczne i samorządowe. Pomiar i analiza wskaźników zadowolenia mieszkańców z życia w danej miejscowości nierzadko stanowią podstawę do kształtowania celów i sposobów realizacji działań w obszarze polityk publicznych Dzieje się …

Przeczytaj więcej
Badania satysfakcji mieszkańców – analiza wyników, cz. 2

Badania satysfakcji mieszkańców – analiza wyników, cz. 2

Badanie zadowolenia z życia w danej miejscowości nie powinno ograniczać się jedynie do ogólnych kategorii.

Przeczytaj więcej
Chmura – niezwykła forma dla zwykłej tabeli

Chmura – niezwykła forma dla zwykłej tabeli

Analiza częstości, struktury badanej grupy czy też wkładu poszczególnych pozycji w jakąś zsumowaną wartość stanowi jedno z pierwszych zadań analityka.

Przeczytaj więcej
Co kupić na wyjazd w góry – wizualizacja analizy zestawu wielokrotnych odpowiedzi

Co kupić na wyjazd w góry – wizualizacja analizy zestawu wielokrotnych odpowiedzi

Zestawy wielokrotnych odpowiedzi są bardzo użytecznym narzędziem dla badaczy i analityków.

Przeczytaj więcej
Co lubisz w swojej pracy – zmienne ilościowe w analizie korespondencji

Co lubisz w swojej pracy – zmienne ilościowe w analizie korespondencji

W hipotetycznym przedsiębiorstwie przeprowadzono badanie satysfakcji pracowników. Oceniono 7 wymiarów.

Przeczytaj więcej
Diagram Sankeya

Diagram Sankeya

Analizując dane dotyczące migracji, transportu, handlu zagranicznego czy ruchu użytkowników na naszym serwisie internetowym, często stajemy przed problemem atrakcyjnej wizualizacji przepływów pomiędzy poszczególnymi jednostkami analizy.

Przeczytaj więcej
Dobór próby – losowanie zespołowe i wielostopniowe

Dobór próby – losowanie zespołowe i wielostopniowe

PS IMAGO PRO oraz PS QUAESTIO PRO umożliwiają przygotowanie złożonych, wielostopniowych schematów losowania.

Przeczytaj więcej
Integracja języka R z PS IMAGO PRO

Integracja języka R z PS IMAGO PRO

PS IMAGO PRO to wszechstronne narzędzie zapewniające analitykom kompleksowe wsparcie w całym procesie analizy danych – od pozyskania i przygotowania danych po publikację raportów.

Przeczytaj więcej
Kontrola jakości w PS IMAGO PRO – karty kontrolne

Kontrola jakości w PS IMAGO PRO – karty kontrolne

PS IMAGO PRO wyposażony jest w bogaty zestaw procedur, analiz i przekształceń.

Przeczytaj więcej
Krzywe ROC i ocena jakości klasyfikacji

Krzywe ROC i ocena jakości klasyfikacji

W poszukiwaniu optymalnego modelu predykcyjnego pomocne mogą okazać się techniki graficzne – do takich należą krzywe ROC (z ang. Receiver Operating Characteristic).

Przeczytaj więcej
Mediator czy moderator – trzecia zmienna analizie

Mediator czy moderator – trzecia zmienna analizie

Dodatkowy predyktor w analizie na pierwszy rzut oka komplikuje relację dwóch zmiennych i utrudnia jej odczytanie przez badacza. Nierzadko jednak jego wykorzystanie jest niezbędne, aby prawidłowo zinterpretować zmiany zmiennej zależnej.

Przeczytaj więcej
Praca z szablonami tabel w PS IMAGO PRO

Praca z szablonami tabel w PS IMAGO PRO

Trudno wyobrazić sobie jakikolwiek raport bez tabel – jest to obok tekstu pisanego podstawowa forma komunikowania wyników.

Przeczytaj więcej
Skalowanie wielowymiarowe - ALSCAL a pozycjonowanie marki

Skalowanie wielowymiarowe - ALSCAL a pozycjonowanie marki

Jak ustalić pozycję produktu względem konkurencji i odczytać przypisane mu cechy?

Przeczytaj więcej
Tabele trwania życia w PS IMAGO PRO

Tabele trwania życia w PS IMAGO PRO

Prawdopodobieństwo zajścia zjawiska bardzo często uzależnione jest od czasu – im dłużej będziemy próbować, tym większa szansa, że w końcu osiągniemy sukces :).

Przeczytaj więcej
TABLE=ALL – nowy wymiar danych w analizie korespondencji

TABLE=ALL – nowy wymiar danych w analizie korespondencji

Tekst jest wstępem do bardziej zaawansowanych i niestandardowych zastosowań analizy korespondencji.

Przeczytaj więcej
Wielowymiarowy wykres rozrzutu

Wielowymiarowy wykres rozrzutu

Wykres rozrzutu jest podstawowym narzędziem diagnostyki relacji pomiędzy zmiennymi ilościowymi. Posiada nieocenioną wartość w analizie korelacji, ponieważ pozwala ocenić charakter i kształt związku pomiędzy zmiennymi.

Przeczytaj więcej
Wykorzystanie drzew regresyjnych do analizy wartości zakupów cz.1

Wykorzystanie drzew regresyjnych do analizy wartości zakupów cz.1

W jaki sposób oszacować potencjalną wartość zakupów, czy też zmniejszyć ryzyko strat związanych z udzieleniem kredytu?

Przeczytaj więcej
Wykorzystanie drzew regresyjnych do analizy wartości zakupów cz.2

Wykorzystanie drzew regresyjnych do analizy wartości zakupów cz.2

Drzewa regresyjne mogą stanowić rozszerzenie możliwości regresji liniowej czy też analizy wariancji.

Przeczytaj więcej
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe