rabat dla uczestników kongresu PTBRIO

Po kongresie

 

Kongres to za mało?

Drodzy badacze! Od lat towarzyszymy kolejnym edycjom Kongresu Badaczy Rynku i Opinii. Z dużą satysfakcją wspieramy tę unikalną inicjatywę wymiany doświadczeń ze zrealizowanych projektów badawczych. Wszyscy szukamy inspiracji, innowacji, by wiedzieć więcej i poszerzać swoje horyzonty i wiedzę.

W tym roku wielu z nas – dla wygody lub z konieczności - korzysta ze szkoleń on-line.  Nie wszyscy wiedzą, że nasze Centrum Szkoleniowe oferuje je od miesięcy. Co Wam proponujemy? Komfortową wirtualną platformę oferującą stały kontakt z prowadzącym. Dostęp do oprogramowania do analizy danych poprzez maszyny wirtualne, bez konieczności instalowania oprogramowania lokalnie. Ponadto wszyscy uczestnicy korzystają z interaktywnych ćwiczeń realizowanych w trakcie zajęć i dostępu do dodatkowych materiałów do pobrania. To dobra propozycja!

Wszystko to na specjalnych warunkach, tylko dla uczestników XXI Kongresu Badaczy.

Rabat

  

Skontaktuj się z konsultantem, by zarezerwować miejsce.

Oferta ważna tylko do 8 listopada. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia

SZKOLENIA

ST 1 - Podstawy statystyki dla każdego

 

24.11-25.11.2020

Jest to pierwszy z kursów dotyczących statystycznej analizy danych. Ma na celu wprowadzenie uczestników w arkana statystyki. Obejmuje swym zakresem: statystyki opisowe, testowanie hipotez statystycznych i prostą analizę współzależności. Kurs ten ma wyposażyć uczestników w umiejętność radzenia sobie z podstawowymi analizami statystycznymi spotykanymi w praktyce i dać mocne podstawy do dalszego eksplorowania tematyki zaawansowanych technik statystycznych. Uczestnikiem szkolenie może być każdy, kto chce zrozumieć lub przypomnieć sobie znaczenie podstawowych miar statystycznych.

ST 2 - Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych

01.12-03.12.2020

Jest to kolejny w cyklu kurs dotyczących statystycznej analizy danych. Zadaniem tego kursu jest przybliżenie uczestnikom technik wielowymiarowych, które mogą być wykorzystywane do budowania modeli przewidujących wartości obserwacji lub klasyfikujących je do z góry założonych grup. Tematyka kursu obejmuje takie techniki analityczne, jak: analiza regresji liniowej, regresja logistyczna, analiza dyskryminacyjna. Dużo uwagi poświęcimy praktycznym przykładom zastosowania tych technik. Adresujemy go do osób, które chcą lepiej poznać techniki statystyczne, aby dzięki nim efektywniej podejmować decyzje.

AN 2a - Projektowanie kwestionariuszy i wprowadzanie danych

13-14.01.2021

Kurs ten należy do serii szkoleń poświęconych badaniom ankietowym. Jego celem jest zapoznanie uczestników z procesem budowy ankiet i kwestionariuszy oraz zasadami konstrukcji narzędzi do wprowadzania danych. Szkolenie to daje możliwość poznania mechanizmów konstruowania narzędzi badawczych z użyciem specjalnie do tego celu przeznaczonego oprogramowania, jakim jest PS QUAESTIO PRO. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z kwestiami dotyczącymi: tworzenia pytań, kontroli układu kwestionariusza, budowy reguł sprawdzających poprawność wprowadzania danych, testowania spójności logicznej narzędzia oraz wprowadzania danych z badań ankietowych.

Kontakt

 Zarezerwuj miejsce

 Skontaktuj się z konsultantem 

 

Filip Krzystanek

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

bankowość i finanse, ubezpieczenia, windykacja, e-commerce, agencje badawcze, usługi konsultingowe, media i reklama, IT, szkolenia

Filip Krzystanek

Menedżer

 +48 797 727 092

 
Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor