Inteligentna analityka w dobie Klienta 3.0

Webinarium SPSS&MORE

O wydarzeniu

Webinarium SPSS&MORE to zdalna forma spotkania organizowanego przez Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska), w trakcie którego prezentujemy jak posługiwać się danymi i technologią AI, by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje. Spotkanie ma na celu dzielenie się doświadczeniem i poszukiwanie inspiracji do własnych działań.

Podczas webinarium zaprezentujemy Państwu najnowszą wersję PS CLEMENTINE PRO 3.0, która dzięki zastosowaniu inteligentnej analityki wspiera firmy w kształtowaniu Klienta 3.0. Pokażemy jak monetyzować dane i informacje o kliencie by zwiększyć sprzedaż oraz lojalność, bez ponoszenia zbyt dużych kosztów. 

Monetyzacja danych

 

Informacje o kliencie są często niedocenianym aktywem firmy, który nie występuje w bilansie. Ma jednak konkretną wartość, którą można lepiej wykorzystać do zwiększenia sprzedaży, wzmocnienia relacji i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Użycie wszystkich dostępnych danych o klientach ułatwia nie tylko identyfikację tych najcenniejszych ale również odkrywanie tych, którzy mają rosnący potencjał zakupowy. Warto umiejętnie i z korzyścią dla firmy wykorzystać w pełni możliwości zgromadzonych danych.

Nowoczesna integracja informacji

 

W nowoczesnej firmie działa wiele systemów związanych z obsługą klientów oraz wsparciem licznych procesów. Współcześnie analityk nie pracuje na pojedynczych bazach danych, ale poszukuje dodatkowych informacji w wielu źródłach. Wykorzystanie danych wewnętrznych jak i informacji zewnętrznych z otoczenia firmy pomaga doskonalić każdy obszar biznesu w tym sprzedaż, marketing i operacje. Ważne by móc sprawnie i szybko selekcjonować i integrować istotne zbiory informacji z wielości dostępnych źródeł.

Rekomendacje dopasowane do ukrytych potrzeb

Klient 3.0, z jakim mamy dzisiaj do czynienia jest szczególnie wymagający. Oczekuje szybkich rekomendacji produktowych i informacji w momencie kontaktu z firmą. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod analitycznych możemy m.in. dokonać weryfikacji potencjału zakupowego klienta, oszacować jego skłonność do zakupów produktów z koszyka standardowego i zwiększyć szanse na sprzedaż dodatkowego asortymentu. Dobrze dobrana rekomendacja daje klientowi możliwość zakupu towaru, o którym wcześniej nie wiedział.

Harmonogram

14 paździenika 2020
10:50 - 11:00

Zapraszamy do poczekalni. Znajdują się w niej materiały dla uczestników

11:00 - 11:05

Przywitanie uczestników

11:05 - 11:20

Potencjał wiedzy o kliencie – ukryte aktywa

11:20 - 11:50

Klient turbodoładowany 

Wybrane doświadczenia z wdrożenia analitycznego crm-u w branży FMCG/Retail

 1. Luka między danymi a ich wykorzystaniem
 2. Co praktycznego wynika z asocjacji produktowych
 3. Potencjał handlowy klienta pomaga w pilnowaniu kosztów promocji
 4. Spróbujmy dopasować cenę do klienta
 5. Prognozowanie wielkości zamówień
 6. Uporządkowanie procesu
11:50 - 12:20

Technologia 3.0 – inteligentna automatyzacja

Automatyzacja procesów dostarczania informacji z PS CLEMENTINE PRO 3.0

 1. Do czego wykorzystujemy PS CLEMENTINE PRO 3.0 – perspektywa techniczna
 2. Od plików do REST-ów – jak wykorzystać wiele typów źródeł danych
 3. Tworzenie procedur na dziś i na jutro – parametry wykonania zadania
 4. Python, R, PySpark – przykłady zastosowania
 5. Typy zadań
 6. Zamiast zakończenia – 2 minuty o bezpieczeństwie, notyfikacjach, zarządzaniu procedurami i rolami użytkowników oraz monitorowaniu zadań
12:20 - 12:25

Podsumowanie

12:25 - 12:40

Dyskusja Q&A

12:40

Zakończenie webinarium

 

Nasi prelegenci

Przemysław Budzewski
Przemysław Budzewski
Mateusz Gierczak
Mateusz Gierczak
Piotr Orłowski
Piotr Orłowski

Przemysław Budzewski

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Opiekuje się zespołem analityków Predictive Solutions. Główny obszar zainteresowań zawodowych to analityczne wsparcie procesów operacyjnych w szeroko rozumianej branży finansowej i FMCG (CRM analityczny, windykacja, wykrywanie fraudów). W ramach projektów realizowanych przez PS współpracuje z takimi instytucjami, jak: KIR, BNP PARIBAS, EOS KSI, Santander Bank Polska, mBANK, EUROCASH, Bon Prix. Współautor rozwiązań PS, m.in. z zakresu windykacji. Prowadzi szkolenia z zakresu technik i metodologii data mining.

Mateusz Gierczak

Absolwent Analityki Gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył specjalizację „Analityka mikroekonomiczna”. W Predictive Solutions pracuje na stanowisku Konsultanta ds. analiz statystycznych i data mining. Zajmuje się przetwarzaniem danych oraz automatyzacją procesów z zastosowaniem PS CLEMENTINE PRO oraz języka Python.

Piotr Orłowski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez ponad 10 lat był związany z sektorem bankowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym. Od wielu lat zajmuje się praktycznymi aspektami zaawansowanej analityki w ryzyku, windykacji i CRM. W Predictive Solutions, jako Menedżer ds. Analitycznych Rozwiązań Biznesowych, współpracuje z instytucjami finansowymi i sektorem przemysłowym w zakresie wdrożeń kompleksowych rozwiązań opartych o big data.

 OPIEKUN SPOTKANIA

Piotr Orłowski

Analityczne rozwiązania biznesowe

przemysł, handel, farmacja, transport, logistyka, telekomunikacja, budownictwo i nieruchomości

Piotr Orłowski

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 797 727 085

Napisz wiadomość