PS ACRM

Zwiększenie wartości klientów

Korzyści

PS ACRM to system A.I., który pozwala na precyzyjne targowanie kampanii sprzedażowych. Umożliwia wykorzystanie zaawansowanych analiz klientów i produktów w celu zwiększenia efektów biznesowych działań nastawionych na crosseling, upselling i antychurn. Dostarcza wiedzy na potrzeby procesu kształtowania relacji z klientem.  Składa się z 3 elementów: pozyskiwania niezbędnych do procesów decyzyjnych informacji o klientach; zrozumienia potrzeb, preferencji i naszych możliwości oddziaływania na klienta oraz monitorowania efektywności prowadzonych działań.

Korzyści

Zwiększenie przychodów z kampanii marketingu bezpośredniego

PS ACRM wykorzystuję zaawansowaną analizę danych pozwalającą na przygotowanie i skuteczne zaadresowanie wielu kampanii produktowych. Uwzględniając skłonności klientów do odpowiadania poszczególnymi kanałami PS ACRM  pozwala wybrać najskuteczniejszy sposób kontaktu z klientem. Umożliwia tym samym realne zwiększenie przychodów z wszystkich kampanii łącznie.

Zmniejszenie kosztów realizacji kampanii

Zastosowanie analiz predykcyjnych pozwala na uwzględnienie wielowymiarowych kontekstów związanych z procesami zakupowymi. Analiza historii zachowań pozwala na lepsze dopasowanie bazy klientów do kampanii.  

Zwiększenie response rate

Zastosowanie analiz predykcyjnych pozwala na uwzględnienie wielowymiarowych kontekstów związanych z procesami zakupowymi u klienta.  Analiza historii zachowań klienta pozwala na lepsze dopasowanie klientów do kampanii

Zmniejszenie kosztów realizacji pojedynczych kampanii

Przewidzenie prawdopodobieństwa reakcji klienta pozwala na pominięcie w kampaniach osób, które nie są zainteresowane produktem.  Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów bez straty dla efektywności. Zaawansowane analizy umożliwiają też zmniejszenie kosztów przez określenie i pominięcie zbędnych kroków w kampaniach wieloetapowych.

Możliwości PS ACRM

Możliwości PS ACRM

MODELE PREDYKCYJNE dla UPSELLINGU I CROSSELINGU

Dedykowany model danych pod przygotowywanie rekomendacji sprzedażowych (up-sell, cross-sell i antychurn ).

Modele PRZYPISUJĄCE RYZYKO REZYGNACJI Z USŁUG i ODEJŚCIA KLIENTA

Dedykowany model danych umożliwiający określenie ryzyka odejścia klienta.

DEDYKOWANY DATA MART

PS ACRM korzysta z własnego data martu, dedykowanego pod potrzeby analiz CRM. Zakłada on  integrację z zewnętrznymi systemami poprzez interfejsy webservices, bazodanowe lub plikowe. Dla użytkowników biznesowych  i analityków przygotowane są specjalne tablice tematyczne pozwalające przyspieszyć pracę nad budową nowych modeli. Dedykowany data mart pozwala w łatwy sposób integrować wyniki analiz z procesami biznesowymi organizacji.

REKOMENDACJE NEXT BEST ACTION

PS ACRM pozwala oszacować wartość klienta, zagrożenie utratą klienta i prawdopodobieństwo zakupu  konkretnych produktów.

Informacje te wykorzystuje się do generowania rekomendacji sprzedażowych podczas kontaktu klienta z konsultantem, sprzedawcą lub systemem informatycznym.

REKOMENDACJE W CZASIE RZECZYWISTYM NA PODSTAWIE WYPOWIEDZI KLIENTA

Rekomendacje produktowe mogą być generowane  w czasie rzeczywistym . Najskuteczniejsze są wtedy gdy zostaną oparte o wyniki modeli predykcyjnych z informacjami kontekstowymi. Podczas rozmowy konsultant może wpisać do systemu uwagi klienta. Dzięki technologii text miningu PS ACRM „zrozumie” opisywany problem i zarekomenduje działania  z zakresu crossselingu, upsellingu i  antychurn.

WIELOASPEKTOWA ANALIZA KLIENTÓW

Grupy docelowe kampanii są budowane na podstawie analizy zachowań klientów. Zaawansowane algorytmy A.I. umożliwiają wytypowanie powodów zakupu określonych produktów, a analiza predykcyjna  pozwala na wytypowanie klientów, którzy dokonają zakupu w przyszłości.

LTV

PS ACRM pozwala oszacować przyszłą wartość klienta. Pozwala to na odpowiednią segmentację klientów i dobranie adekwatnych działań biorących pod uwagę zarówno obecną jak i przyszłą wartość klienta.

Segmentacja klientów pod kątem użytkowania produktów

Podzielenie klientów  ze względu na sposób użytkowania produktów pozwala dołożyć kolejny, bardzo wartościowy, wymiar do segmentacji biznesowej. Umożliwia na przykład rozróżnienie klientów, którzy traktują  nasz bank jako podstawowy i tych, którzy traktują go jako uzupełniający i przygotowanie dedykowanych działań dla obydwu grup.

SAMODZIELNE BUDOWANIE MODELI PREDYKYCJNYCH

PS ACRM pozwala na samodzielne budowanie przez zespół analityków dostosowanych do potrzeb organizacji modeli predykcyjnych. Wraz z organizowaniem odpowiedniego monitoringu efektywności.

WIELOASPEKTOWOŚĆ W BUDOWANIU KAMPANII

ACRM pozwala przewidzieć najbardziej opłacalny  scenariusz realizacji kampanii. Uwzględnia przy ty tak różnorodne aspekty jak sposób kontaktu z klientem, kanał sprzedaży, cel kampanii, ich powiązania z innymi kampaniami oraz marzę.  

PRECYZYJNE TARGETOWANIE

Techniki sztucznej inteligencji pozwalają precyzyjniej przewidywać efektywność kampanii na bazie dostępnych danych historycznych.  Dzięki temu można optymalizować bazę klientów pod kątem konwersji. Pozwala to nie tylko na zmniejszenie kosztów (np. mniejsza ilość wysłanych maili przy zachowaniu lub zwiększeniu efektu sprzedażowego), ale też na  zmniejszenie ilości niechcianych komunikatów i „zachowanie” uwagi klienta na potrzeby innych, lepiej dopasowanych ofert.

CUSTOMER EXPERIENCE APPROACH

Szybka integracja z PS HORIZON pozwala wykorzystać w ramach PS ACRM  także  informacje zwrotne od klientów, m.in.

  • poziom satysfakcji
  • opinie o poszczególnych produktach

MONITORING EFEKTYWNOŚCI

Istotnym elementem systemu jest monitoring efektywności kampanii pozwalający na bieżącą i wysokopoziomową ocenę działań.  Przygotowane zgodnie ze standardami raporty wykorzystują dedykowane KPI.

DOSTOSOWANIE DO ORGANIZACJI

Oprócz wykorzystania zaawansowanej analityki PS ACRM pozwala nałożyć dodatkowe, dostosowane do kontekstu działalności organizacji, warunki na kampanie.

Zaufali nam

 

Zaufali nam

Kontakt

PS ACRM

Zwiększenie wartości kientów

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Jacek Sławicki
Jacek Sławicki

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

Jacek Sławicki

Senior Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 504 142 364

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor