PS HORIZON

THE COMPLETE CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT SOLUTION

Korzyści

Liczne grono stałych klientów to nie tylko stabilne źródło przychodów, ale także inspiracji do rozwoju i zmian. Klienci mają swoje doświadczenia związane z kontaktem z firmą i jej ofertą. Dlatego stały monitoring satysfakcji oraz analiza potrzeb i oczekiwań pozwalają na szybkie reagowanie na niekorzystne sytuacje. Mając tą wiedzę, można na niej zbudować odpowiednie procesy nakierowane na klientów m.in. zmodyfikować ofertę i komunikaty, przeszkolić personel czy planować pożądane doświadczenia w poszczególnych punktach styku.

Korzyści

Głos klienta

Narzędzie dedykowane do stałego monitorowania satysfakcji klientów. Ankiety wyzwalane są przez triggery (zdarzeniowo, natychmiast po momencie styku) lub w określonym cyklu. Instytucja w sposób ciągły i systematyczny gromadzi opinie klientów dotyczące ich potrzeb i oczekiwań.

Natychmiastowa dystrybucja

PS HORIZON automatycznie dystrybuuje głos klienta wewnątrz całej organizacji. Każdy odbiorca dostaje tylko ten zakres informacji, który go dotyczy. Tam gdzie wymagana jest szczególna uwaga, alerty zakładane są automatycznie lub ręcznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.

Monitoring

Dzięki dedykowanym dashboardom użytkownicy mają informację na temat aktualnego poziomu wskaźników NPS i innych KPI. Dashboardy udostępniają szybką informację na temat liczby alertów, stanu wykonania planu, czy swojego wyniku na tle innych jednostek.

Dzięki PS Horizon można prowadzić badanie w wielu językach i przy użyciu wielu kanałów –w tym ankiet telefonicznych, stron www, wysyłek mailingowych, aplikacji mobilnych czy eBOK. Dane z różnych kanałów i w różnych językach nie wymagają łączenia ich – zawsze otrzymujemy jeden zbiór wynikowy.

Zwiększenie satysfakcji

Dzięki PS HORIZON możliwe jest pełne zarządzanie alertami – przydzielanie im statusów i osób do obsługi. Możliwe jest domykanie pętli, czyli prowadzenie follow-upu z niezadowolonymi klientami. Dla użytkowników, PS HORIZON to dedykowane i intuicyjne narzędzie ułatwiające systematyczne podnoszenia satysfakcji klientów.

Aktualna informacja zarządcza

PS HORIZON umożliwia zaawansowane, wielowymiarowe analizy, które prowadzą do strategicznych wniosków na temat klientów, produktów, jakości obsługi. Dzięki dedykowanym raportom analitycznym dla każdego touchpointu, decyzje mogą być podejmowane w oparciu o dobrej jakości informacje od klientów.

Pełna kontrola

Implementacja rozwiązania wewnątrz instytucji pozwala na pełną kontrolę służb bezpieczeństwa i IT. Możliwa jest integracja części operacyjnej z systemami instytucji (np. z CRM), z uwzględnieniem wewnętrznych procedur, a także w zgodzie z wymogami RODO. Dane z badań gromadzone są i archiwizowane wewnątrz instytucji.

Dla kogo?

Dla kogo?

Monitorowanie i zarządzanie zadowoleniem klienta

PS HORIZON poprzez mechanizmy generujące alerty i notyfikacje, dostarcza informacji o klientach, którzy wymagają podjęcia dodatkowych działań wspierających. Informacje te zgromadzone w środowisku do prowadzenia i zarządzania sprawami ułatwiają nadzór nad prowadzeniem spraw i ocenę osób je obsługujących. Sprawne monitorowanie i zarządzanie tym obszarem znacząco wpływa na ograniczenie procesu odchodzenia klientów i podnosi ich satysfakcję.

Zarządzanie procesem oceny obsługi klientów

Dobre relacje na linii firma - klient są niezwykle istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Ze względu na fakt, że konsultanci rzadko mogą samodzielnie prowadzić wszystkie kontakty z klientami ważne jest, aby stale monitorować jakość obsługi klienta i poziom jego satysfakcji. PS HORIZON umożliwia automatyczną identyfikację przypadków, które wymagają podjęcia specjalnych działań. Osoba nadzorująca ma wgląd w przebieg tych interakcji, a zdefiniowane grono odbiorców otrzymuje dostostosowane do roli i uprawnień bieżące raporty operacyjne wskaźników satysfakcji.

Kształtowanie systemu motywacyjnego pracowników

W wielu instytucjach poziom przychodu jest ściśle powiązany ze wskaźnikami satysfakcji klientów. Stąd też tak ważne jest monitorowanie i ocena jakości kontaktu z klientem. W niektórych obszarach ma on znaczący wpływ na system motywacyjny i wynagrodzeń pracowników. PS HORIZON to kompletne środowisko, które wspiera ten proces umożliwiając realizację badań, analizę zebranych danych i dostarczenie wyników osobom nadzorującym i nadzorowanym.

Wsparcie Sprzedaży

Nigdy nie dysponujemy pełną i aktualną informację o kliencie, choćby z tego powodu, że jego preferencje mogą się zmieniać, a na rynku stale pojawiają się nowe konkurencyjne rozwiązania. Nawet wiedząc jakie produkty posiada klient, nie zawsze jesteśmy w stanie skutecznie zaproponować następny. Gdyby tak lepiej poznać jego preferencje, jak korzysta z naszych produktów i jak je ocenia. Dodatkowe informacje pozyskane w trakcie badania mogą wnieść istotny wkład do kampanii sprzedażowych i zwiększyć przychody instytucji.

Identyfikacja niezadowolonych klientów natychmiast po kontakcie, pozwala na błyskawiczne podjęcie działań, które mogą poprawić ich doświadczenia w kontakcie z instytucją.

Tadeusz
Dyrektor Sprzedaży
 

Budowanie zadowolenia i satysfakcji klientów jest możliwe tylko w przypadku dobrze zorganizowanego i zarządzanego procesu obsługi spraw. Każda iteracja z klientem wymaga oceny.

Jakub
Dyrektor Sprzedaży
 

System oceny jakości obsługi klienta często jest powiązany z system motywacyjnym pracowników, którzy bezpośrednio z nim współpracują. To gwarancja wysokiej jakości obsługi.

Alicja
Dyrektor Sprzedaży
 

Pozyskanie i wykorzystanie dodatkowych informacji o klientach pozwala na lepsze dopasowanie produktów i usług, a tym samym skuteczniejszą sprzedaż.

Lena
Dyrektor Sprzedaży
 

Możliwości PS HORIZON

Możliwości PS HORIZON

Total Customer Expierence Management System

PS HORIZON to system monitorowania i zarządzania satysfakcja klientów. Miarą poziomu satysfakcji mogą być sprawdzone współczynniki takie jak NPS (Net Promoter Score), CSAT (Customer SATisfaction) czy CES (Customer Effort Score) lub inna metodologia oparta o badania ankietowe.

 Ale PS HORIZON to nie tylko badania satysfakcji. To też (m.in.):

  • dodatkowe ankiety, które można uruchomić bez angażowania IT
  • wsparcie dla analitycznego CRM, które pozwala analizować przyczyny negatywnej oceny firmy i nadzorować proces komunikacji z klientem.
  • system raportowania, który umożliwia dostarczenie użytecznych danych pracownikom na każdym poziomie organizacji - od pracowników BOK, przez menedżerów po zarząd.

Mierzenie satysfakcji

PS HORIZON pozwala przeprowadzać badania wskaźników - badanie może być przyprowadzane zdarzeniowo (natychmiast po momencie styku, bez generowania operatu), cyklicznie  lub uruchamiane ad hoc.

Wielokanałowość

Dzięki PS Horizon można prowadzić badanie w wielu językach i przy użyciu wielu kanałów –w tym ankiet telefonicznych, stron www, wysyłek mailingowych, aplikacji mobilnych czy eBOK.  Dane z różnych kanałów i w różnych językach nie wymagają łączenia ich – zawsze otrzymujemy jeden zbiór wynikowy.

Reakcja na zdarzenia

Ankieta może być uruchomiona jako reakcja na określone wcześniej zdarzenie. Na przykład: aplikacja mobilna banku może wyświetlić pytanie o poziom zadowolenia chwilę po tym jak klient wypłaci pieniądze z bankomatu.

Pełna analiza klienta

Dzięki integracji z zewnętrznymi systemami i zaawansowanej analizie danych możliwe jest zbudowanie pełnego obrazu klienta – pomaga to nie tylko w obsłudze pojedynczych spraw, ale też w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z obsługą klienta czy nawet z kształtowaniem oferty.

Analiza zmian poziomu satysfakcji i przyczyn niezadowolenia

Zaawansowane narzędzia analityczne ułatwiają  ustalenie przyczyny niezadowolenia klienta lub segmentu klientów.

Raportowanie na każdym poziomie organizacji

Wszystkie wyniki mogą być udostępniane użytkownikom online, zgodnie z ich poziomem uprawnień. Pracownicy i zarząd mają również dostęp do generowanych na bieżąco raportów, oraz dostają na maila notyfikacje o istotnych zmianach określonych  obszarach. Zawartość raportów jest dostosowywana do zadań wykonywanych przez pracowników na poszczególnych poziomach organizacji. Dedykowane raporty i dashboardy mogą przykładowo zostać uruchomione dla :

  • zarządu: informacja o zmianie poziomu NPS
  • kadry zarządzającej: informacja o ilości obsłużonych spraw, zaangażowaniu pracowników
  • specjalistów: informacja o wynikach indywidualnych działań i ich wpływie na postrzeganie organizacji.

Alerty

W przypadku znaczących zmian poziomu zadowolenia lub pojawienia się krytycznych sytuacji  system zakłada automatyczne alerty i wysyła mailową notyfikację.

Elastyczne raportowanie

Ustawienia alertów (w tym rodzaje powiadomień), zawartość oraz częstotliwość cyklicznych raportów mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb.

Szerokie zastosowanie modułu analitycznego

PS HORIZON pozwala poznać preferencje klienta, zbadać jak korzysta z produktów i jak je ocenia. Dodatkowe informacje pozyskane w trakcie badania mogą wnieść istotny wkład do kampanii sprzedażowych .

Wsparcie klienta

Wsparcie klienta

 

SUPPORT
WERSJA PODSTAWOWA

 

SUPPORT
+ BAZA WIEDZY

 

KONSULTANCI

SUPPORT - WERSJA PODSTAWOWA

Ogólnodostępna, podstawowa wersja systemu pomocy umożliwia dostęp do dokumentacji technicznej, zadawanie pytań w systemie ticketowym i wyszukiwanie najpopularniejszych problemów “krok po kroku.

SUPPORT + BAZA WIEDZY

Rozszerzony dostęp do systemu supportu przeznaczony jest tylko dla aktywnych użytkowników oprogramowania PS i SPSS. Zawiera archiwum tekstów analitycznych z ekSPreSSu PREDICTIVE SOLUTIONS.

KONSULTANCI

Konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00 .

Zaufali nam

Zaufali nam

Kontakt

PS HORIZON

Chcesz dowiedzieć się więcej o NPS i zarządzaniu zadowoleniem klienta?

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

Filip Krzystanek

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

 +48 797 727 092