PS REJESTR AML

RAPORTOWANIE TRANSAKCJI DO GIIF

Korzyści

Korzyści

Realizacja wymagań ustawowych

PS REJESTR AML jest zgodny z wymaganiami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku, w zakresie raportowania transakcji ponadprogowych i powiązanych do GIIF. Ustawa dostosowuje polski system do wymogów IV Dyrektywy powodując  konieczność wprowadzenia poważnych zmian w  instytucjach obowiązanych.

Bezpieczeństwo w wypadku kontroli

PS REJESTR AML zapewnia zgodność procesu raportowania z aktualnymi wymogami prawnymi. Jest w pełni audytowalny tzn. w wypadku kontroli można łatwo wykazać, że instytucja obowiązana spełnia wszystkie wymogi IV Dyrektywy.

Obsługa całego procesu

PS REJESTR AML obsługuje cały proces od momentu pobrania danych, poprzez ich walidację danych po eksport danych do GIIF w formacie zgodnym z rozporządzeniem i zwrotne pobranie dokumentu UPO.  Zapewnia możliwość kompresji, szyfrowania i podpisywania wysyłanych do GIIF plików. Zdecydowana większość procesu może odbywać się automatycznie.

Wygoda użytkowania

System zaprojektowany jest tak, aby ułatwiał pracę użytkownikom biznesowym poprzez: przeglądanie, edycję i wyłączanie transakcji błędnych przed zapisaniem do właściwego Rejestru. Ważną cechą jest rozbudowany sposób filtrowania ułatwiający wyszukanie i wybór odpowiednich transakcji oraz proste zarządzanie wysłanymi plikami.

Szybkość wdrożenia

PS REJESTR AML został przygotowany w ten sposób, aby umożliwić szybki czas wdrożenia  on-premise. Wszelkie procesy pobierania i walidacji danych są już zaimplementowane w systemie.

Automatyzacja procesów

Do 90% prac odbywa się automatycznie (zaczytanie plików, walidacja, kompresja, szyfrowanie, wysłanie do GIIF oraz pobranie UPO ). Manualnej pracy wymaga tylko zdecydowanie o przeniesieniu transakcji do rejestru, wysłaniu ich do GIIF oraz elektroniczne podpisanie pliku.

Zmniejszenie kosztów i obciążeń zespołu

System pozwala zrealizować wymagania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy , przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania pracowników. Rozszerzenie go do kompletnego systemu PS AML umożliwia uzupełnienie procesu o wymagania związane z wyliczaniem oceny ryzyka.

Możliwości PS REJESTR AML

Możliwości PS REJESTR AML

Automatyczny import danych

Potrzebne do obsługi procesu raportowania transakcji dane mogą być automatycznie importowane z wewnętrznych systemów organizacji i kodowane zgodnie z wymogami GIIF.

Weryfikacja poprawności transakcji

System zawiera wbudowany zestaw reguł walidacji transakcji pod kątem ich opisu i zawartości.

W przypadku wykrycia błędów lub braków w odniesieniu do wymaganego zakresu, generowane są odpowiednie ostrzeżenia.

Prowadzenie rejestru transakcji

W ramach rozwiązania PS REJESTR AML wszystkie zaczytane, zweryfikowane i wyedytowane transakcje są odpowiednio oznaczone w Rejestrze i gotowe do wysłania do GIIF.

Transakcje nieprzesłane do GIIF widoczne są w odrębnej zakładce, co ułatwia pracę z danymi. Użytkownik ma możliwość filtrowania i wyboru transakcji do podglądu.

Wysyłka pliku do GIIF

Proces wysyłki plików do GIIF został w dużym stopniu zautomatyzowany.

Odpowiednio przygotowany plik xml  poddawany jest odpowiedniej kompresji i szyfrowaniu. System zintegrowany został także z podpisem Szafir.

Po wysyłce automatycznie pobierane jest UPO.

Zarządzanie wysłanymi plikami

System zapewnia wygodne zarządzanie wysłanymi plikami.

Każda transakcja ma przypisana informacje kiedy i przez kogo została przesłana.

Elastyczność zasilania

Jeżeli proces ETL wygodniej jest zorganizować po stronie PS REJESTR AML, można wówczas skorzystać z interfejsów umożliwiających elastyczne podpięcie pod wiele formatów raz wygodne przekształcanie danych . Daje to właścicielom systemu dużą elastyczność.

Możliwość rozbudowy o ocenę ryzyka

System może rozbudowany do pełnej wersji (PS AML).

Pozwala do rozszerzyć jego działanie o algorytmy o zastosowaniu biznesowym. 

Zaufali nam

 

Zaufali nam

Kontakt

PS AML

RAPORTOWANIE DO GIIF I ROZWIĄZANIA AML

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Grzegorz Kamiński

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

Grzegorz Kamiński

Dyrektor Sprzedaży

  +48 501 076 035

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor