PS VINDICATIO

WZROST EFEKTYWNOŚCI WINDYKACJI

Korzyści

Korzyści

Przyspieszenie wpłat

W oparciu o wskazania modelu predykcyjnego PS VINDIACATIO wybiera wskazuje sprawy do obsługi przy pomocy skróconych scenariuszy postępowań. Wybór droższych scenariuszy dla wybranych przypadków pozwala osiągnąć efekt przyspieszenia wpłat przy jednoczesnej kontroli kosztów.

Niższe koszty obsługi pakietu

System identyfikuje dłużników spłacających dług samoczynnie. Dodatkowo PS VINDICATIO wskazuje sprawy o bardzo niskim prawdopodobieństwie wpłaty, a dla innych długów pokazuje działania, które nie mają wpływu na efektywność. Efektem działania tych modeli predykcyjnych jest optymalizacja kosztów.

Dokładniejsze planowanie odzysku

PS VINDICATIO wyposażony jest w możliwości oceny odzysku przy pomocy krzywych empirycznych wyznaczonych na podstawie pakietu referencyjnego. Dodatkowo przygotowany jest do kontroli kosztów i efektywności obsługiwanych scenariuszy.

Zwiększenie poziomu odzysku

Wykorzystanie modeli predykcyjnych pozwala na oszacowanie szansy wpłaty w danym okresie oraz wartości tych wpłat. W połączeniu z możliwością określania skuteczności scenariuszy oraz wyboru optymalnej sekwencji działań, PS VINDICATIO pozwala zwiększyć poziom odzysku z długu. /

 

Możliwości PS VINDICATIO

Możliwości PS VINDICATIO

SEGMENTACJA SPRAW

PS VINDICATIO przypisuje sprawy zgodnie z procesem windykacyjnym do odpowiedniego segmentu. Dla każdego z segmentów wprowadzane są adekwatne modele predykcyjne oraz scenariusze postępowań.

WYODRĘBNIENIE SAMOSPŁACAJĄCYCH

Zaimplementowane modele predykcyjne pozwalają wyodrębnić dłużników, którzy będą samoczynnie spłacać zobowiązania przy zastosowaniu minimalnego zestawu działań.

WYBRANIE SPRAW ROKUJĄCYCH

Na podstawie wykorzystywanych w PS VINDICATIO modeli predykcyjnych sprawy w poszczególnych segmentach klasyfikowane są wedle kryterium szansy pojawienia się jakiejkolwiek wpłaty w określonym czasie. Dla spraw nierokujących dobierane są odpowiednie działania.

OSZACOWANIE WARTOŚCI SPRAW

Dla spraw rokujących PS VINDCATIO szacuje wartość odzysku oraz adekwatność przydzielenia długu do windykacji polubownej, z uwzględnieniem sądu lub bez.

AUTOMATYCZNE PRZYPISANIE SCENARIUSZY

Bazując na przewidywalnej skuteczności scenariuszy PS VINDICATIO automatycznie przypisuje rokujące sprawy do odpowiednich scenariuszy działań.

CHAMPION CHALLENGER

W PS VINDICATIO zaimplementowane jest podejście oceny skuteczności poszczególnych scenariuszy poprzez dobranie im kontrolnego „challengera”.

MONITORING

Raporty pozwalające ocenić efektywność działań w różnych obszarach.

GOTOWY MODEL DANYCH

PS VINDICATIO pracuje z wykorzystaniem gotowego i przetestowanego modelu danych pozwalającego na szybsze i bezpieczniejsze wdrożenie systemu.

GOTOWE PROCEDURY ETL

System posiada zaimplementowane i działające pod kontrolą administratorów procedury zasilania modelu danych oraz przygotowujące odpowiednie tabele analityczne.

TECHNOLOGIE ANALITYCZNE

System wykorzystuje technologie IBM SPSS pozwalające na szybkie dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb. Pozwala również na samodzielne budowanie modeli predykcyjnych przez analityków działających na systemie.

Zaufali nam

 

Zaufali nam

Kontakt

PS VINDICATIO

Wzrost efektywności windykacji

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Jacek Sławicki
Jacek Sławicki

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

Jacek Sławicki

Senior Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 504 142 364

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor