regulamin kuponów rabatowych

Tekst przeczytasz w: 2 minuty.
 1. Kupon rabatowy Predictive Solutions nie może zostać wykorzystany do uzyskania upustu na należności z tytułu opłat licencyjnych (serwisowych) w drugim roku i kolejnych latach użytkowania oprogramowania IBM SPSS, wynikających z warunków umów licencyjnych oprogramowania IBM SPSS.
 2. Wykorzystanie kuponu rabatowego Predictive Solutions polega na obniżeniu wartości netto faktury VAT na zamawiane produkty lub usługi o wartość upustu, do którego kupon uprawnia.
  Kupon rabatowy Predictive Solutions upoważnia do obniżenia wartości netto faktury VAT wyłącznie wtedy, gdy zostanie dostarczony do Predictive Solutions Sp. z o.o. wraz z zamówieniem.
 3. Na każdym kuponie rabatowym Predictive Solutions wydrukowano termin jego ważności.
  Kupon rabatowy Predictive Solutions może zostać wykorzystany do obniżenia wartości netto faktury VAT za produkty i usługi, na które formalne zamówienie zostało złożone w Predictive Solutions Sp. z o.o. najpóźniej w ostatnim dniu ważności kuponu.
 4. Kupony rabatowe Predictive Solutions mogą być wykorzystywane łącznie — wielkość upustu jest wtedy sumą upustów, do jakich upoważniają wszystkie przedstawione łącznie kupony.
 5. Przesłanie zamówienia wraz z załączonym kuponem rabatowym Predictive Solutions oznacza akceptację Regulaminu wykorzystania kuponów rabatowych Predictive Solutions w pełnym brzmieniu.
 6. Kupon rabatowy Predictive Solutions może być wykorzystany w połączeniu z innymi ofertami specjalnymi Predictive Solutions Sp. z o.o.
 7. Kupon rabatowy Predictive Solutions może zostać wykorzystany wyłącznie w Predictive Solutions Sp. z o.o.
 8. Kupon rabatowy Predictive Solutions może być wykorzystany jedynie przez instytucję, na którą został wystawiony.
 9. Jeżeli wartość upustu, do którego uprawnia kupon rabatowy Predictive Solutions jest wyższa od wartości netto produktu lub usługi, przy zakupie których jest wykorzystywany, faktura VAT jest wystawiana na kwotę 1,-PLN (jeden złoty) netto, a niewykorzystana wartość upustu nie zostaje zwrócona kupującemu w&bsp;żadnej postaci.
 10. Kupon rabatowy Predictive Solutions nie podlega zamianie na gotówkę.
 11. Kupony rabatowe Predictive Solutions są przyznawane przez Predictive Solutions Sp. z o.o.
  Predictive Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ustalania i zmieniania zasad przyznawania kuponów rabatowych Predictive Solutions.
 12. Każdy kupon rabatowy Predictive Solutions posiada niepowtarzalny numer seryjny.
 13. Predictive Solutions Sp. z o.o. honoruje wyłącznie oryginały kuponów rabatowych Predictive Solutions.
  W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia oryginału nie podlega on wymianie na nowy.
 14. Więcej informacji o promocji związanej z kuponami rabatowymi Predictive Solutions można uzyskać telefonicznie, przez kontakt z biurem  Predictive Solutions .

Udostępnij artykuł w social mediach


Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor