analiza danych

Entropia

Entropia jest miarą nieuporządkowania lub niepewności w rozkładzie prawdopodobieństwa.

Czytaj więcej

Sieci neuronowe

Sieci neuronowe to rodzina algorytmów ciesząca się coraz większą popularnością w zadaniach z obszaru predykcji, klasyfikacji czy grupowania.

Czytaj więcej

Regresja logistyczna

Regresja służy do przewidywania wartości zmiennej zależnej (przewidywanej) na podstawie wartości zmiennej lub zmiennych niezależnych (predyktorów).

Czytaj więcej

Skośność i kurtoza

Kurtoza i skośność to miary asymetrii opisujące takie własności jak kształt i asymetria analizowanego rozkładu. Dostarczają nam informacji, w jaki sposób wartości zmiennych...

Czytaj więcej

Testy t Studenta

Grupa testów t Studenta służy do porównania ze sobą dwóch grup wyników, zmierzonych za pomocą średniej arytmetycznej.

Czytaj więcej

Moc testu

Moc testu to prawdopodobieństwo wykrycia istotnego statystycznie efektu, gdy faktycznie taki w badanej populacji występuje.

Czytaj więcej

Analiza czynnikowa

Celem analizy czynnikowej jest wyjaśnienie jak największej części zmienności przy pomocy jak najmniejszej liczby zmiennych.

Czytaj więcej

Analiza regresji liniowej

Główną ideą regresji jest przewidywanie wartości zmiennej zależnej (inaczej też określanej jako przewidywana, wyjaśniana) na podstawie jednej lub większej liczby zmiennych...

Czytaj więcej
Strona 1 z 7
Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor