Analiza korespondencji

Analiza korespondencji to opisowa i eksploracyjna technika analizy zmiennych jakościowych, która ma na celu m.in. prezentację w postaci wizualnej relacji z tabeli krzyżowej. Analiza korespondencji może być szczególnie przydatna w przypadku rozbudowanych tabel kontyngencji w celu zobrazowania relacji między kategoriami zmiennych. Jest często wykorzystywana w badaniach marketingowych, społecznych ale również ekonomicznych, w których to dominują zmienne jakościowe. W praktyce, analiza korespondencji może pozwolić przejść od wyników badań do uzyskania informacji o pozycjonowaniu marki, o wyborze komunikatów marketingowych, preferencjach produktowych, zaufaniu do danej instytucji itp.

Charakterystyczną wizualizacją, która powstaje w wyniku analizy korespondencji, jest wykres rozrzutu – nazywany również w tym przypadku mapą percepcji -  w którym to poszczególne punkty reprezentują kategorie dla poszczególnych zmiennych. W analizie korespondencji dla każdej kategorii zmiennej jakościowej są wyznaczane współrzędne, które pozwolą przedstawić tę kategorię w postaci punktu na wykresie rozrzutu. Oznacza to, że w pewnym sensie, ze zmiennej jakościowej tworzymy zmienną ilościową (nadajemy ilościowe kwantyfikacje poszczególnym kategoriom tej zmiennej). Ta idea jest charakterystyczna nie tylko dla analizy korespondencji, ale także dla innych technik z rodziny skalowania optymalnego.

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor