statystyka

Reguła trzech sigm

Reguła trzech sigm jest ważnym narzędziem w statystyce i zarządzaniu jakością. W kontekście analizy danych, pozwala na identyfikację punktów odstających, które znacznie różnią się...

Czytaj więcej

Wnioskowanie statystyczne

Wnioskowanie statystyczne jest działem statystyki, dzięki któremu możliwe staje się opisywanie, analizowanie i wnioskowanie na temat całej populacji na podstawie badanej...

Czytaj więcej

Poziomy pomiaru

Poziom pomiaru jest jedną z najważniejszych własności zmiennych. Warunkuje on, jakie testy statystyczne będą później w toku analizy dla badacza dostępne. Jakie jednak informacje...

Czytaj więcej

Entropia

Entropia jest miarą nieuporządkowania lub niepewności w rozkładzie prawdopodobieństwa.

Czytaj więcej

Regresja logistyczna

Regresja służy do przewidywania wartości zmiennej zależnej (przewidywanej) na podstawie wartości zmiennej lub zmiennych niezależnych (predyktorów).

Czytaj więcej

Skośność i kurtoza

Kurtoza i skośność to miary asymetrii opisujące takie własności jak kształt i asymetria analizowanego rozkładu. Dostarczają nam informacji, w jaki sposób wartości zmiennych...

Czytaj więcej
Strona 1 z 5
Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor