Poznaj nowości PS IMAGO PRO 7 

 Webinarium SPSS&MORE

O wydarzeniu

Webinarium SPSS&MORE to zdalna forma spotkania organizowanego przez Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska), prezentującego wykorzystanie danych i technologii analitycznych. Spotkania mają na celu dzielenie się doświadczeniem i poszukiwanie inspiracji do własnych działań.

Podczas webinarium zaprezentujemy Państwu najnowszą wersję PS IMAGO PRO 7. Pokazane zostaną nowe procedury i funkcjonalności jednego z najsilniejszych pakietów statystycznych i analitycznych bazującego na nowej wersji silnika analitycznego - IBM SPSS Statistics 27.

 

Szybsza obróbka danych tekstowych

Nowa wersja PS IMAGO PRO dostarcza m.in. funkcjonalności do obróbki tekstu. Fuzzy Matching oferuje siedem miar podobieństwa, które pozwalają na ocenę zbieżności zmiennych tekstowych, co jest pomocne m.in. przy pracy z odpowiedziami na pytania otwarte w ankietach. Dostępny jest też  zestaw procedur służących do poprawy ciągów tekstowych w zakresie m.in. zamiany znaków diakrytycznych czy usuwania „białych” lub zwielokrotnionych znaków. Pozwala na usprawnienie pracy ze zmiennymi tekstowymi takimi jak dłuższe fragmenty tekstu, odpowiedzi na pytania otwarte czy nazwy własne.

Nowe procedury i testy statystyczne

IBM SPSS Statistics 27 wprowadza dodatkowe statystyki i usprawnienia w warsztacie analityka. Wśród nich 11 nowych procedur, m.in. analiza mocy testu i współczynnik Kappa Cohena dla zmiennych porządkowych. Oferuje rozbudowane procedury oceny rozmiaru efektów i regresji kwantylowej. Najnowsza wersja PS IMAGO PRO dostarcza  także nowe możliwości w zakresie przygotowywania danych i testowania hipotez, również dla użytkowników mniej rozbudowanych wersji programu.

Kompletne rozwiązanie do analizy i raportowania

PS IMAGO PRO 7 umożliwia analitykowi zarządzanie całym procesem analizy danych. Oferuje rozbudowany pakiet  procedur przygotowania danych oraz dostępnych technik statystycznych. Autorskie formy wizualizacji pozwalają atrakcyjnie i czytelnie prezentować wyniki. Wykorzystując obiekty wynikowe można łatwo przygotować i udostępnić raport współpracownikom.

Harmonogram

29 września
10:50 - 11:00

Zapraszamy do poczekalni. Znajdują się w niej materiały dla uczestników

11:00 - 11:05

Przywitanie uczestników

11:05 - 11:45

Nowa odsłona PS IMAGO PRO, wersja 7

  1. Rozszerzone możliwości przygotowania danych
  2. Rozbudowane funkcjonalności statystyczne
  3. Pełna kontrola procesu analizy i prezentacji wyników
11:45 - 12:05

Zmiany, zmiany – ale jak to się przełoży na twoją pracę

  1. Gdzie zastosować szybszą obróbkę danych tekstowych
  2. Dostosowanie stylów raportów zgodnie z APA
  3. Nowy Statistics Base
  4. Kompletny warsztat analityka
12:05 - 12:20

Dyskusja Q&A

12:20

Zakończenie webinarium

 

Nasi prelegenci

Marzena Ciesielska
Marzena Ciesielska
Przemysław Solecki
Przemysław Solecki

Marzena Ciesielska

Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygodę z analizą danych zaczęła w Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska), współpracując z klientami z branży finansowej. Przez ponad 7 lat pracowała w największej agencji badawczej w Polsce przeprowadzając badania społeczne, a także współpracując z klientami z obszaru public. W Predictive Solutions zajmuje się współpracą z administracją publiczną oraz instytutami badawczo – rozwojowymi, w zakresie zaawansowanych rozwiązań do analizy danych i raportowania.

Przemysław Solecki

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizacja „Badania społeczne i analiza danych”. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał w Urzędzie Statystycznym w Krakowie, a następnie przez ponad 7 lat zajmował się analizą danych w Dziale Marketingu Grupy RMF. W Predictive Solutions pracuje na stanowisku Starszego Konsultanta ds. Statystycznej Analizy Danych. Specjalizuje się w zagadnieniach badań społecznych, klasycznych metodach analiz ilościowych, wizualizacji oraz automatyzacji.

 OPIEKUN SPOTKANIA

Marzena Ciesielska
centralna i samorządowa administracja publiczna, instytucje badawczo-rozwojowe

Marzena Ciesielska

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 508 383 955

Napisz wiadomość