Wykorzystanie technologii AI w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Typ wydarzenia: Webinarium SPSS&MORE

O wydarzeniu

Webinarium SPSS&MORE to zdalna forma spotkań organizowanych przez Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska). Pokazujemy w ich trakcie jak wykorzystywać dane i technologię AI oraz jak usprawniać procesy produkcyjne dysponując wsparciem analitycznym.

Maszyny przemysłowe generują duże ilości danych, w których drzemie wielki potencjał. W trakcie webinarium pokażemy na przykładach, jak można zorganizować proces i czerpać wiedzę z analizy tych danych. Zaprezentujemy możliwości wykorzystania technik statystycznych i systemów analizy danych w obszarze produkcji. Opowiemy jak modele predykcyjne i sztuczna inteligencja wspierają systemową kontrolę jakości (Predictive Quality). Drugim obszarem, któremu poświęcimy uwagę, będzie systemowe „przewidywanie” awarii maszyn i optymalizowanie kosztów ich serwisowania (Predictive Maintanance).

 

Uczestnicząc w spotkaniu dowiesz się jak:

 

Zarządzać jakością produktów


Przetwarzając dane z maszyn, możemy wykorzystać wielowymiarową analizę danych do oceny parametrów produktu końcowego pod kątem zgodności ze specyfikacją. W trakcie spotkania pokażemy jak integrować i analizować dane historyczne z punktów pomiarowych do identyfikacji trendów, odchyleń czy anomalii w procesie produkcji. Dzięki tej wiedzy możemy prognozować ryzyko powstania produktu nie spełniającego specyfikacji.

Wykorzystać case management w procesach organizacji

Wdrożenie systemu case managementu pozwala wykorzystać przewagę, jaką daje sprawne i efektywne zarządzanie sprawami w procesach organizacji. Podczas wydarzenia zaprezentujemy działanie takiego systemu w zakresie monitorowania, zarządzania i komunikacji w procesie produkcyjnym. Pozwala on na szybkie delegowanie pracownikom zadań związanych z weryfikacją, dokumentowaniem i usuwaniem powstałych nieprawidłowości.

Realizować strategię predykcyjnego utrzymania ruchu

Analityka predykcyjna i technologie sztucznej inteligencji są z powodzeniem stosowane do pozyskiwania informacji z dużej liczby danych operacyjnych. Podczas webinarium pokażemy w jaki sposób, wykorzystując modele analityczne, jesteśmy w stanie optymalizować proces serwisowania maszyn poprzez: przewidywanie zużycia części, bezpieczne wydłużanie okresów serwisowania, czy określanie ryzyka awarii.

Harmonogram

11 października 2022
11:00 - 11:05

Przywitanie uczestników

11:05 - 11:10

 Industry 4.0 a sztuczna inteligencja

  1. Industry 4.0
  2. Obszary, w których analityka zwiększa zyski / zmniejsza koszty
11:10 - 11:40

Kontrola jakości na liniach inspekcyjnych z wykorzystaniem analizy danych

  1. Wprowadzenie w tematykę
  2. Wykorzystanie analizy danych w pomiarze parametrów produktu
  3. Monitoring kluczowych parametrów/obszarów
  4. Raportowanie trendów, odchyleń i anomalii
  5. Efekty biznesowe i operacyjne
11:40 - 11.55

Predictive Maintenance, optymalizacja procesu na przykładzie prognozowania zużycia elementów maszyn

  1. Sytuacja biznesowa
  2. Precyzyjne i bezpieczne przewidywanie awarii poszczególnych części maszyn - model prognozujący zużycie
  3. Kluczowe korzyści z wykorzystania Predictive Maintenance
11:55 - 12.00

Zarządzanie procesami analitycznymi i system scoringowy w rozwiązaniu Predictive Solutions

12:00 - 12.15

Dyskusja Q&A

12:15

Zakończenie webinarium

 

 ZAPISZ SIĘ

Nasi prelegenci

Filip Krzystanek
Filip Krzystanek

Filip Krzystanek

Ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją analizy danych. Posiada doświadczenie w analizie danych konsumenckich, segmentacji, analizach predykcyjnych. W Predictive Solutions zajmuje się współpracą z branżą produkcyjną, finansową i agencjami badawczymi.

Główne obszary jego zainteresowań to zwiększanie efektywności pracy i usprawnianie procesów za pomocą modeli sztucznej inteligencji. Współpracuje z fabrykami w zakresie wykorzystania analiz predykcyjnych do optymalizacji produkcji, kontroli jakości i alertowania sytuacji wymagających szczególnej uwagi. Współdziała również z bankami w obszarze kompleksowych rozwiązań do wykrywania nadużyć finansowych.

 KONTAKT Z ORGANIZATOREM

 

Marta Mazur

Marketing

Sprawy związane z zagadnieniami marketingowymi naszej firmy, w tym z konferencjami, e-biuletynem EKSPRESS, serwisem WWW.