Zależności w danych jakościowych – analiza korespondencji na skróty

Typ wydarzenia: Webinarium SPSS&MORE

O wydarzeniu

Webinarium SPSS&MORE to zdalna forma spotkań organizowanych przez Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska), prezentujących wykorzystanie danych i technologii analitycznych. Spotkania mają na celu dzielenie się doświadczeniem i poszukiwanie inspiracji do własnych działań.

Podczas kolejnego wydarzenia omówimy zagadnienia związane z analizą korespondencji. To technika szczególnie pomocna w zrozumieniu zależności występujących w danych jakościowych. Dzięki niej możemy łatwo poznać i zobrazować relacje pomiędzy kategoriami zmiennych, bez konieczności korzystania z rozbudowanych tabel krzyżowych. Wykorzystywana jest np. w marketingu do określenia pozycji produktu na rynku, ale także kiedy badamy zaufanie do instytucji, czy chcemy się dowiedzieć co wpływa na wybór kierunku studiów przez studentów. W pierwszej części webinarium przedstawimy rodzaje i główne założenia analizy korespondencji. W drugiej części pokażemy praktyczny przykład realizacji analizy w PS IMAGO PRO.

 

KORZYŚCI dla UCZESTNIKÓW

 

Poznaj analizę korespondencji

Podczas webinarium zaprezentujemy praktyczne zastosowania analizy korespondencji w różnych obszarach. Na wstępie omówimy rodzaje analizy korespondencji, założenia formalne analizy oraz ograniczenia ze szczególnym naciskiem na możliwości zastosowania.

Zobacz analizę krok po kroku


Pokażemy jak wykonać analizę korespondencji w PS IMAGO PRO, którego silnikiem jest standard analizy danych IBM SPSS Statistics. Szczególną uwagę zwrócimy na wybór odpowiednich wskaźników i testów przy realizacji procedury. Każdy z uczestników będzie mógł prześledzić kolejne etapy analizy.

Mapa zamiast wielu tabel

Pokażemy jak czytać i opisywać wyniki analizy korespondencji, aby były łatwe do interpretacji dla odbiorcy. Zbierzemy wnioski i razem z obiektami graficznymi zaprezentujemy w atrakcyjnej szacie graficznej. Analiza danych nie musi być nudna!

Harmonogram

 

8 czerwca 2022
11:00 - 11:05

Przywitanie uczestników

11:05 - 11:30

Kilka słów o analizie korespondencji

  1. Podstawowe założenia analizy korespondencji i jej rodzaje
  2. Analiza współzależności – mierzenie niemierzalnego
  3. Analiza korespondencji – wizualizacja współwystępowania
  4. Wielowymiarowa analiza korespondencji – wiele wymiarów jak na dłoni
  5. Korzyści płynące z wykorzystania omawianej techniki
11:30 - 12:00

Analiza korespondencji – warsztat analityka

  1. Analiza korespondencji – krok po kroku
  2. Badanie wizerunku marki, czyli analiza przypisywanych jej określeń – wielowymiarowa analiza korespondencji
  3. Analiza wyboru poszczególnych marek – prosta analiza korespondencji
  4. Identyfikacja motywów wyboru, czyli co nas tak naprawdę kręci
12:00 - 12.20

Dyskusja Q&A

12:20

Zakończenie webinarium

 

 ZAPISZ SIĘ

Nasi prelegenci

Natalia Golonka
Natalia Golonka
dr Wojciech Roszka
dr Wojciech Roszka

Natalia Golonka

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunku psychologia o profilu praktycznym. Interesuje się badaniami empirycznymi, szczególnie w zakresie metod neuroobrazowania mózgu. W Predictive Solutions pracuje na stanowisku Konsultanta ds. statystycznej analizy danych. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi narzędzi PS IMAGO PRO oraz analiz statystycznych.

dr Wojciech Roszka

Adiunkt w Katedrze Statystyki w Instytucie Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz pracownik Centrum Studiów nad Polityką Publiczną przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracuje również z szeregiem instytucji publicznych i prywatnych, wśród których wymienić można uniwersytecki program ARIADNA przy Predictive Solutions (Wiceprzewodniczący Kapituły Programu) oraz członkostwo w Polskim Towarzystwie Statystycznym. Działalność naukowa dra Roszki koncentruje się wokół tematu integracji informacji z różnych źródeł na potrzeby zintegrowanych systemów statystycznych, a także, od niedawna, skupia się ona na statystycznym ujęciu rozwoju, produktywności oraz porównywalności polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

 OPIEKUN SPOTKANIA

 

Marta Mazur

Marketing

Sprawy związane z zagadnieniami marketingowymi naszej firmy, w tym z konferencjami, e-biuletynem EKSPRESS, serwisem WWW.