Co to znaczy dobrze, a co źle, czyli alerty w dashboardach

Tekst przeczytasz w: 2 minuty.
Dashboardy są jednym z rodzajów raportowania, który pozwala analitykowi na przekazanie informacji w zwięzłej formie.

Sprawdź również:

Raport dashboardowy to zazwyczaj jednostronny raport prezentujący aktualne oraz historyczne informacje o kluczowych wskaźnikach. Takie raporty przygotowuje się głównie dla osób zarządzających, aby ułatwić im podejmowanie decyzji.

Słowo „dashboard” oznacza tablicę rozdzielczą. Podobnie jak w przypadku tablicy rozdzielczej w samochodzie, tak i w przypadku raportów typu dashboard, głównym zadaniem jest szybkie informowanie odbiorcy o istotnych parametrach. O samej idei raportowania w formie dashboardów pisał Janusz Wachnicki, ale myślę, że warto przypomnieć o trzech ważnych cechach tej formy raportowania.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o raportowaniu ?

Zapraszamy na szkolenie ST 2a. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów

 

Dashboard powinien:

  • jasno i klarownie obrazować zjawiska wymagające uwagi,
  • ostrzegać o problemach,
  • nie musi wyjaśniać natury problemu.

Ważne jest, aby wykorzystywane do budowania dashboardów wizualizacje w możliwie prosty sposób prezentowały kluczowe dla odbiorcy informacje.  Jak pokazać informację o progach dla poszczególnych wskaźników i zaprezentować alerty?  Możemy wykorzystać do tego zarówno kolory, jak i symbole.

W przypadku wizualizacji w formie wykresów, lepszym rozwiązaniem jest stosowanie różnych kolorów dla poszczególnych progów. Duży wybór form wizualizacji można znaleźć w PS IMAGO PRO. Jedną z nich – szczególnie przydatną właśnie wtedy, gdy chcemy oznaczyć progi dla wskaźników – są tzw. Termometry. Na wykresie poniżej prezentowana jest relacja wartości rzeczywistej do wartości planowanej. Ponadto, jest możliwość określenia procentowych progów wskazujących poziom, poniżej którego stopień realizacji planu jest nieakceptowalny, oraz poziom, powyżej którego wartości są uznawane za dobre.

 

Rysunek 1. Przykładowy wykres typu termometry informujący o poziomie wskaźników dla poszczególnych województw

Rysunek 1. Przykładowy wykres typu termometry informujący o poziomie wskaźników

 

W tym przypadku nieakceptowalny poziom oznacza czerwony kolor, zielony natomiast oznacza wysoki poziom realizacji wskaźnika. Za pomocą kropek wstawiono wartości referencyjne, które mogą świadczyć np. o poziomie wskaźnika z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Zamieszczony niżej dashboard  prezentuje najważniejsze informacje o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Wykresy liniowe informują o bieżącym poziomie szkodliwych pyłów PM2,5 oraz PM10.  Kolor informuje odbiorcę, czy poziom zanieczyszczenia jest na akceptowalnym poziomie, czy też normy zostały przekroczone. W tabelach natomiast (aby nie ograniczać ich czytelności) zastosowano informacje o przekroczeniu normy w postaci czerwonej lub zielonej kropki. Ciekawą formą prezentującą informacje o liczbie dni, w których były przekroczone normy dotyczące jakości powietrza, jest wykres w postaci kalendarza informujący o trzech poziomach przekroczenia normy (przekroczeniu poziomu dopuszczalnego, poziomu informowania i poziomu alarmowego).

Rysunek 2. Dashboard dotyczący poziomu zanieczyszczeń. powietrza Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ

Rysunek 2. Dashboard dotyczący poziomu zanieczyszczeń. powietrza Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ

 

Analizy prezentowane w tym artykule zostały zrealizowane przy pomocy PS IMAGO PRO

Jak widać, informacje o poziomie realizacji wskaźników można przedstawiać na różne sposoby. Można w tym celu wykorzystać kolory, linie lub symbole, które będą ostrzegać odbiorcę, jeśli poziom danych wskaźników będzie niezadawalający. Powyższa wizualizacja oraz dashboard zostały przygotowane z wykorzystaniem PS IMAGO PRO oraz języka GPL, za pomocą którego można przygotować ciekawe, niestandardowe wizualizacje.

 


Oceń artykuł:

Udostępnij artykuł w social mediachZostańmy w kontakcie!

Chcesz dostawać wiadomości o nowych wpisach na blogu i webinarach z zakresu analizy danych? Zapisz się na powiadomienia e-mail.

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor