PS CLEMENTINE PRO

NOWOCZESNE ŚRODOWISKO ANALIZ DATA MINING i BIG DATA

Korzyści

Nowoczesne środowisko analiz data mining i big data. Wielofunkcyjny interface ułatwia zarządzanie procesem i pracą grupową. To elastyczne rozwiązanie pozwala wykorzystywać zbierane już dane oraz łatwo integrować analizy predykcyjne z procesami biznesowymi organizacji. Szeroka paleta algorytmów predykcyjnych, w tym data science oraz machine learning pozwala na rozwiązywanie złożonych zagadnień. Wbudowana integracja z językiem Python dodatkowo zwiększa zakres możliwości.

Korzyści

Otwarte środowisko data mining, big data i data science

Kilkadziesiąt algorytmów IBM SPSS oraz w pełni zintegrowane technologie  R, Python, Spark. Oznacza to dostęp do technologii sztucznej inteligencji w ramach jednego, nie wymagającego kodowania, interfejsu. Rozszerzenia R i Python pozwalają również efektywnie przetwarzać dane tekstowe, budować systemy oparte o usługi, czy korzystać z zewnętrznych silników graficznych.  

Standard Data Mining

Silnik analityczny IBM SPSS Modeler to zaawansowane techniki modelowania oparte o procedury statystyczne oraz sztuczną inteligencję. Oferuje graficzną wizualizację wyników i integrację z innymi środowiskami analitycznymi oraz bazami danych.

Analizy w rękach użytkowników

Rozwiązanie ułatwia współpracę pomiędzy użytkownikami. Pozwala bezpieczne przechowywać procedury i pozostałe zasoby analityczne. Posiada opcję „one-click” - uruchamiania scoringów i innych procesów analitycznych również przez użytkowników biznesowych.

Łatwe zarządzanie procesami analitycznymi

Wbudowane funkcjonalności pozwalają na rozbudowane zarządzanie procesami analitycznymi - od tworzenia struktury, poprzez nadawanie uprawnień i blokowanie edycji, pracę grupową, aż po kontrolę procesu.

Oszczędność czasu obsługi procesów

Nowoczesna automatyzacja procesów obejmuje nie tylko uczenie modeli predykcyjnych, ale również rozbudowane typy automatycznego wyzwalania, powiadomienia o statusie wykonania czy historyzację uruchomień.

Elastyczne rozwiązanie

Architektura rozwiązania pozwala na elastyczne dostosowanie go do wymagań organizacji oraz integrację analiz predykcyjnych z procesami biznesowymi i systemami wewnętrznymi.

Rozwiązanie real time

Dystrybucja i wdrażanie wyników, ocen czy rekomendacji zapisywanych do baz danych może być realizowana w czasie rzeczywistym poprzez systemy operacyjne.

Komfortowy start

Korzystamy z technologii szeroko prezentowanych na najlepszych wyższych uczelniach na całym świecie. Użytkownicy otrzymują dostęp do biblioteki zasobów Predictive Solutions oraz IBM. Uzyskują pomoc od zespołu analityków z najdłuższym doświadczeniem pracy m.in. w technologiach IBM SPSS w Polsce – również w postaci szkoleń.

Dla kogo?

Dla kogo?

Ocena ryzyka odejścia (churn)

Badanie zachowań klientów, objawów zwiększających ryzyko ich odejścia oraz budowanie modeli analitycznych w celu np. wydobycia reguł zachowań prowadzących do zakończenia współpracy przeprowadzane w narzędziu PS CLEMENTINE PRO pozwala na typowanie klientów o wysokiej skłonności do przerwania współpracy, a co za tym idzie, przeprowadzanie kampanii dedykowanej tym właśnie klientom

Monitorowanie jakości danych

Kontrola nad jakością danych jest nieodzownym elementem wszystkich procesów związanych z analizowaniem i przetwarzaniem danych. Sprawdzenie jakości danych powinno występować przed każdym procesem związanym z podejmowaniem decyzji w oparciu o dane. PS CLEMENTINE PRO wspiera procesy związane z integracją danych, monitorowaniem i poprawą jakości danych, a także automatyzację tych zadań.

Analityczne Data Marty

PS CLEMENTINE PRO wspiera procesy związane z integracją i przetwarzaniem danych z różnych źródeł, świetnie sprawdza się do budowania dedykowanych analitycznie Data Martów oraz operacji ETL ich zasilania. Dzięki wbudowanej automatyzacji cykliczne zasilenia można zaplanować i przeprowadzić o najbardziej dogodnej porze. PS CLEMENTINE PRO pozwala również na przeprowadzanie zaawansowanych analiz w oparciu o utworzone Data Marty.

Strategie sprzedażowe

W działaniach marketingowych ważnie jest nie tylko zdobywania nowych klientów, ale również budowanie indywidualnych, trwałych relacji z istniejącymi klientami i maksymalizacja zysku płynącego z tych relacji. Zwiększanie wartości klienta może być realizowane dzięki kampaniom sprzedaży krzyżowej. Rozwiązanie PS CLEMENTINE PRO pozwala na budowanie zintegrowanych z systemem modeli predykcyjnych dostarczających najlepszych rekomendacji produktów czy usług dedykowanych określonym klientom..

Przeprowadzanie analiz mających na celu wytypowanie klientów o wysokiej skłonności do przerwania współpracy.

Specjalista ds. kampanii CRM, Data scientist

Automatyczne i ciągłe monitorowanie jakości danych, weryfikacja przyrostów danych i raportowanie wyników. .

Data operation and data quality specialist

Budowa oraz automatyczne zasilenia analitycznych Data Martów wspierających optymalizację pracy.

BI Data specialist

Zwiększanie wartości biznesowej klientów poprzez budowanie cross-sellingowych strategii sprzedażowych.

CRM Analyst

Możliwości PS CLEMENTINE PRO

Możliwości PS CLEMENTINE PRO

Szerokie możliwości analizowania danych i budowy systemów w oparciu o AI

Obecny w rozwiązaniu potężny silnik analityczny, IBM SPSS Modeler, posiada ogromne możliwości i szerokie spektrum oferowanych algorytmów. Dzięki niemu użytkownik ma dostęp do narzędzi i technik wspomagających proces pozyskiwania danych z różnych źródeł, pozwalających na błyskawiczne  zarządzanie ich jakością i przekształcenia. Dodatkowo PS CLEMENTINE Pack zawiera nowe procedury znacząco ułatwiające pracę z danymi oraz wbudowaną integrację silnika analitycznego z repozytorium.

Ułatwiona kontrola procesów i ich niezawodności

PS CLEMENTINE PRO to jedno z niewielu środowisk data science posługujących się koncepcją graficznego projektowania przepływu danych, przez co poszczególne operacje są widoczne, uporządkowane w logiczny ciąg,  a całość przetwarzania poddaje się łatwej kontroli. Błędy w projektowaniu procedur widać jak na dłoni.  

Integracja danych z wielu źródeł jednocześnie

Połączenie danych z bazy danych i pliku csv nigdy nie było prostsze. Operacje pobierania danych z tabel i widoków baz SQL-owych oraz innych środowisk analitycznych możliwe jest w ramach „tego samego obrazka”. Teraz również, dzięki PS CLEMENTINE PRO PACK, można pobrać dane z zewnętrznej bazy wysyłając do niej zapytanie SOAP.  

Rozszerzona współpraca z bazami danych – SQL Pushback

SQL Pushback to zaufana technologia współpracy z bazami danych, która oszczędza mnóstwo czasu wtedy gdy jest on analitykowi najbardziej potrzebny. PS CLEMENTINE PRO przepisze za nas złożone operacje transformacji danych na kod SQL, a baza danych te oparcie wykona. Użytkownik skupia się na eksploracji danych i nie musi jednocześnie sprawdzać składni zapytań.

Real-time w praktyce

Płynny przepływ informacji we współczesnych systemach informacyjnych wymuszony jest koniecznością szybkiego reagowania na zdarzenia. Zbudowane systemy np. anty-fraud oparte o PS CLEMENTINE PRO i technologie real-time są dowodem, że można to robić skutecznie i na szeroką skalę. Z tego kierunku korzystają i duzi i mali użytkownicy PSCP.

Zdobywanie wiedzy dzięki modelowaniu

Szeroki zakres konfigurowalnych algorytmów, technik statystycznych i data mining pozwala na łączenie wiedzy z danych, wiedzy biznesowej i eksperckiej w ramach interaktywnego modelowania. PS CLEMENTINE PRO to system, który skupia w jednym środowisku zaawansowane techniki modelowania oparte o procedury statystyczne oraz sztuczną inteligencję. PS CLEMENTINE PRO oferuje kilkadziesiąt technik nadzorowanego uczenia wspierających tworzenie skoringów danych w pełnym spektrum zastosowań i branż, od kampanii marketingowych po fraud detection, w bankowości, FMCG, ubezpieczeniach, windykacji czy służbie zdrowia.

Automatyczne modele scoringowe

Wybór techniki modelowania nie zawsze jest prosty, nawet dla ekspertów w tej dziedzinie. PS CLEMENTINE PRO posiada specjalne narzędzia pozwalające na wczesnym etapie budowania modelu rozeznać się, które techniki poradzą sobie lepiej w określonych warunkach. Wykorzystanie węzłów automatycznego modelowania wydatnie skraca czas potrzebny na budowanie prototypowych modeli i współdziała z koncepcją MVP znaną ze zwinnych metodyk realizacji projektów.

Dogłębne zrozumienie zależności

Cechą algorytmów analitycznych PS CLEMENTINE PRO są dobre ustawienia początkowe, choć nie w każdym przypadku zadziałają one tak samo dobrze. Dzięki rozbudowanym interfejsom wizualnym użytkownik może nadzorować model bazując na swojej wiedzy biznesowej.

Interaktywna praca z algorytmami

Dostępna jest również opcja interaktywnego modelowania, dzięki której wiedza analityczna i biznesowa mogą się przenikać, w celu zbudowania rozwiązania dopasowanego do konktretnych, biznesowych warunków użycia. Jako użytkownik możesz sterować procesem wzrostu drzewa testując hipotezy o zależnościach – te które wydają ci się słuszne oraz te, z którymi trudno Ci się zgodzić, ale do tej pory nie mogłeś znaleźć na to argumentów, bo algorytmy, z których korzystałeś, były zamkniętymi czarnymi skrzynkami.

Automatyczne przygotowanie danych

PS CLEMENTINE PRO posiada algorytmy, które pomogą zrozumieć i skorygować dane, tak aby wykorzystać je optymalnie w modelowaniu. Zamiast zastanawiać się jakiej transformacji użyć, możesz od razu zobaczyć jej efekt i ocenić wpływ na Twój docelowy model. Wystarczy Twoja zgoda aby system wykorzystał przekształcone dane do budowania ostatecznego modelu.

Współpraca z R i Python

PS CLEMENTINE PRO jest liderem we współpracy z zewnętrznymi środowiskami analitycznymi. Węzły rozszerzeń pozwalają korzystać z bibliotek i tworzyć własne procedury w oparciu o język R i Python (Spark). Implementacja skryptów może polegać na łatwym (drag and drop) stworzeniu własnego interfejsu węzła dostosowanego do wymagań skryptu, po to aby każdy mógł z niego skorzystać. Przykłady takich narzędzi znajdują się w „Centrum rozszerzeń” i można je pobrać wprost do PS CLEMENTINE PRO.

Zarządzanie procesem analitycznym

PS CLEMENTINE PRO jest narzędziem dostosowanym do wymogów sprawdzonej metodologii prowadzenia projektów data mining (CRISP-DM). Pozwala na jasne i przejrzyste prezentowanie procesu analizy oraz jego dokumentację.

Praca grupowa oraz zarządzanie pracą zespołu

PS CLEMENTINE PRO dzięki wbudowanemu repozytorium analitycznemu pozwala na scentralizowane zarządzanie procesem analitycznym. Posiada funkcjonalności, dzięki którym możliwe jest zróżnicowanie użytkownikom dostępu do zasobów w zależności od pełnionej roli i posiadanych kompetencji. To stwarza pole do ustrukturyzowanej pracy grupowej. Rozwiązanie to w znakomity sposób usprawnia pracę w zakresie organizacji, przechowywania i udostępniania treści analitycznych.

Automatyzacja procesów - elastyczne harmonogramowanie zadań

PS CLEMENTINE PRO umożliwia automatyczne wykonywanie procesów zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem. Ponadstandardowe możliwości ustawiania harmonogramu obejmują uruchomienie procesu np. w ostatnią środę miesiąca, we wskazane dni w tygodniu, np. poniedziałek i piątek lub co trzeci dzień

Automatyzacja procesów – wyzwalanie inicjowane plikiem

PS CLEMENTINE PRO pozwala uruchamiać procesy przetwarzania danych również na żądanie, np. wtedy gdy w określonej lokalizacji pojawi się plik o zdefiniowanych parametrach. Usprawnia to wypełnianie danymi repozytoriów analitycznych, które zazwyczaj muszą czekać ze startem swoich procesów zasilania aż zakończą się procesy zasilania hurtowni centralnej. Z PS CLEMENTINE PRO łatwo stworzysz asynchroniczne procesy zasilające.

Automatyzacja procesów – wyzwalanie inicjowane nadejściem zapytania

PS CLEMENTINE PRO oferuje również możliwość uruchamiania zadań przetwarzania i skoringu danych w odpowiedzi na komunikat Web Service, np. gdy, dane Klienta muszą zostać zaktualizowane w momencie pojawienia się Klienta w nowym kanale. W takim przypadku kanał wysyła zapytanie o dane klienta, a nasłuchujące środowisko analityczne uruchamia proces zbierania aktualnych danych lub scoring w celu dopasowania najlepszej oferty.

Automatyzacja procesów – kontrola dzięki notyfikacjom e-mail

Status zakończenia realizacji zadania komunikowany jest wskazanym odbiorcom poprzez bezpieczną wiadomość e-mail rozsyłaną z wewnętrznego serwera pocztowego SMTP.

Szybka integracja z systemami zarządzania uprawnieniami użytkowników

PS CLEMENTINE PRO może korzystać z informacji usługi katalogowej Active Directory i przejąć ustawienia hierarchii i uprawnień użytkowników. Opcja ta jest wbudowana w PS CLEMENTINE PRO i nie wymaga developementu.

Nowości w wersji 3.0

Nowości w wersji 3.0

Stale rozwijamy nasze produkty,
by Twoje dane jeszcze lepiej pracowały dla Ciebie.

PS CLEMENTINE PRO 3.0 to nowoczesne środowisko analiz data mining i big data. Jest to rozwiązanie elastyczne dostosowujące się do wymagań organizacji oraz łatwo integrujące analizy predykcyjne z procesami biznesowymi i systemami instytucji. Efektem nieustannego rozwoju są nowości i zmiany, które pojawiają się w PS CLEMENTINE PRO 3.0:

  • WIELOPLATFORMOWOŚĆ
  • NOWOCZESNE MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI Z INFRASTRUKTURĄ IT
  • NOWE WERSJE ŚRODOWISK ANALITYCZNYCH (IBM SPSS Modeler 18.2.2, R 3.5, Python 3.7)
  • USPRAWNIENIA W ZAKRESIE AUTOMATYZACJI I USPRAWNIENIA FUNKCJONALNE

Czytaj dalej

Wsparcie klienta

Wsparcie klienta

 

support
wersja podstawowa

 

support
+ baza wiedzy

 

konsultanci

Support - wersja podstawowa

Ogólnodostępna, podstawowa wersja systemu pomocy umożliwia dostęp do dokumentacji technicznej, zadawanie pytań w systemie ticketowym i wyszukiwanie najpopularniejszych problemów „krok po kroku”.

Support + baza wiedzy

Rozszerzony dostęp do systemu supportu przeznaczony jest tylko dla aktywnych użytkowników oprogramowania PS i SPSS. Zawiera archiwum tekstów analitycznych z ekSPreSSu PREDICTIVE SOLUTIONS.

Konsultanci

Konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00

Szkolenia

Szkolenia

Linia kursów data mining pokazuje, jak wiele informacji można uzyskać z istniejących danych i jak za ich pomocą budować modele predykcyjne. Uczymy jak w praktyce realizować projekty data mining, by zbudowane w ich trakcie modele pracowały na rzecz instytucji. Na przykład typując klientów do kampanii i rekomendując dla nich określone działania.

Kursy tej serii podchodzą do zagadnień data mining kompleksowo, omawiając każdy z etapów. Począwszy od audytu i przygotowania danych, poprzez budowę i ewaluację modelu, a na integracji modeli z systemami informatycznymi kończąc.

DM 1. Data mining, metodyka prowadzenia projektów, przygotowanie danych i wprowadzenie do modelowania-

DM 2. Data mining, zrozumienie, ocena jakości i przygotowanie danych do modelowania

Zawartość kursów niestandardowych może obejmować połączone plany kilku szkoleń lub wybrane zagadnienia. Pozwala to naszym klientom w sposób niemal idealny dopasować szkolenie do własnych potrzeb.

Opinie

Opinie

Trudno przecenić korzyści płynące z możliwości wykonywania skomplikowanych operacji na ogromnych wolumenach danych samodzielnie przez osobę, która bezpośrednio korzysta z wyników w sposób łatwy i szybki z użyciem informacji zwrotnych.

Tomasz Kondraciuk
Kierownik Sekcji i Monitorowania, Analiz i Kontroli
Wydział Gospodarki lekami

Zaufali nam

Zaufali nam

Kontakt

PS CLEMENTINE PRO

Chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu data mining w biznesie?

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Jacek Sławicki
Jacek Sławicki

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

Jacek Sławicki

Senior Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 504 142 364