PS IMAGO PRO

Kompleksowe rozwiązanie analityczno-raportujące

PS IMAGO PRO to zintegrowane narzędzie służące do realizacji zadań z zakresu statystycznej analizy danych, raportowania, automatycznego przetwarzania danych, czy Business Intelligence. To połączenie silnika analitycznego IBM SPSS Statistics z autorskimi narzędziami do tworzenia raportów i publikacji wyników. Dzięki takiemu, holistycznemu podejściu użytkownicy PS IMAGO PRO mogą zrealizować cały proces analizy danych za pomocą jednego, przyjaznego środowiska.

 

Korzyści

Standard Analizy Danych

PS IMAGO PRO pozwala na wykonywanie zarówno podstawowych jak i zaawansowanych analiz statystycznych. Jest to intuicyjne i przyjazne w obsłudze oprogramowanie, posiadające ogromne możliwości od podstawowych statystyk opisowych po zaawansowane techniki modelowania i uczenia maszynowego.

Rozbudowane możliwości analityczne

Poza zestawem technik statystycznych użytkownik PS IMAGO PRO otrzymuje kilkadziesiąt unikalnych procedur będących odpowiedzią na potrzeby analityków. Pozwalają one istotnie przyspieszyć proces przygotowania danych a także ułatwić i pogłębić analizę za pomocą wizualizacji czy technik doboru predyktorów.

Atrakcyjna wizualizacja wyników

Czytelne tabele i przejrzyste wykresy ułatwiają interpretację wyników. PS IMAGO PRO zawiera bogaty zestaw podstawowych i niestandardowych wykresów oraz atrakcyjnych wizualizacji. Oferuje również szeroką gamę dashboardów przygotowanych specjalnie z myślą o wsparciu procesów decyzyjnych w oparciu o realizację KPI.

Swobodna aranżacja raportu

PS IMAGO PRO umożliwia przygotowanie raportów. Intuicyjne i elastyczne narzędzie pozwala samodzielnie określić format prezentacji a tabele i wykresy mogą zostać wzbogacone o komentarze. Gotowy dokument może zostać udostępniony odbiorcom online lub w postaci klasycznego dokumentu (docx, pdf).

Bezpieczna publikacja raportów

Raporty mogą być publikowane w chmurze, bez wykorzystywania dodatkowych zasobów informatycznych. Pozwala to na bieżący dostęp do danych i aktualnych raportów z dowolnego miejsca świata przy uwzględnieniu polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

Automatyzacja zadań

Sprawna dystrybucja i automatyczne odświeżanie informacji jest kluczem do efektywnego działania rozwiązań Business Intelligence. Wszystkie zadania od pozyskania danych, poprzez analizy, przygotowanie raportu i publikację wyników mogą zostać przeprowadzone w pełni automatycznie - na żądanie lub też w oparciu o harmonogram.

Zintegrowany element platformy badawczej

Analiza danych ankietowych jest jednym z najpopularniejszych zastosowań pakietów statystycznych. PS IMAGO PRO jest zintegrowane z platformą badawczą PS QUAESTIO PRO, co rozszerza możliwości kontroli procesu zbierania danych, analiz cząstkowych czy budowy struktury raportu na wczesnym etapie badania.

Dla kogo?

Anna
Dyrektor Sprzedaży

Raport sprzedażowy to dla mnie jedno z podstawowych narzędzi pracy. Pozwala na bieżąco ocenić wolumen i strukturę sprzedaży, a także pracę zespołu. Umożliwia natychmiastową reakcję na problemy.

Poznanie struktury sprzedaży i jej dynamiki umożliwia szybsze podejmowanie trafnych decyzji. Korzystając z założonych dla sprzedawców progów mogę łatwo ocenić, które regiony dobrze sobie radzą, a które wymagają wsparcia. Raporty PS IMAGO PRO są cyklicznie aktualizowane i dostępne m.in. przez Microsoft Sharepoint - dzięki temu mogę sprawdzić dane w każdej chwili, bez czekania na opracowanie ich przez analityka.

Krzysztof
Wiceprezes ds. bankowości detalicznej

Zrozumienie konsumentów jest podstawą do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Bazując na informacjach na temat współposiadania produktów mogę tworzyć trafne rekomendacje sprzedażowe, a dobrze dopasowana oferta istotnie wpływa na zadowolenie i lojalność naszych klientów.

PS IMAGO PRO pozwala  sprawnie i przejrzyście przekazywać wyniki zaawansowanych analiz  osobom podejmującym decyzje biznesowe. Korzystając z wyników analizy współposiadania mogę na bazie koszyków zakupowych określić wytyczne do działań prosprzedażowych. Wynikiem analizy jest segmentacja, czyli wybór grup klientów,  które mają specyficzne potrzeby i wymagają dopasowanej strategii. Dodatkowo, w wynikach analizy interesują mnie informacje na temat sposobu korzystania z produktów. To kapitalna wiedza do kampanii aktywizacyjnych.

Wojtek
Ekspert w biurze jakości

Podstawowym zadaniem mojego działu jest ciągły monitoring najważniejszych obszarów działalności. Ze względu na dużą liczbę realizowanych równocześnie badań, kluczową sprawą jest sprawna koordynacja projektów w oparciu o wskaźniki monitorujące przebieg i postępy badania.

Równocześnie realizujemy kilka lub nawet kilkanaście projektów badawczych. Aby dostarczać aktualne wyniki do kluczowych osób w organizacji, muszę mieć dostęp do bieżących informacji o statusie badań. Ważne są też informacje o skuteczności podejmowanych przeze mnie działań zmierzających do poprawy wskaźnika Response Rate. Przykładowo, wykres prezentujący przebieg badania pozwala mi łatwo określić momenty, w których dodatkowa wysyłka przypomnień podniesie liczbę zakończonych wywiadów.

Marta
Specjalista ds. badań satysfakcji klientów

Chcąc utrzymać klienta musimy poznać czynniki wpływające na poziom jego zadowolenia z naszych produktów. Najważniejsza jest tu szybka i trafna identyfikacja przyczyn spadku satysfakcji, dzięki temu możemy skutecznie reagować i usunąć powód niezadowolenia klientów.

Mój raport ma na celu cykliczne podsumowywanie lojalności klientów na podstawie wskaźnika Net Promoter Score. Dzięki niemu mogę poznać aktualną sytuację i prześledzić zmiany w czasie. Podstrony raportu dostarczają informacji na temat satysfakcji klientów w poszczególnych regionach oraz czynników wpływających na zadowolenie klientów. Automatyczna aktualizacja i publikacja wyników sprawia, że nie muszę samodzielnie przygotowywać danych i mogę skoncentrować się na ich interpretacji oraz opracowaniu rekomendacji działań dla koordynatorów odpowiednich działów.

Możliwości PS IMAGO PRO

ANALIZA, RAPORTOWANIE, DYSTRYBUCJA

PS IMAGO PRO to wszechstronne rozwiązanie, które pozwala obsłużyć cały proces analizy danych i raportowania. Od pobierania i przygotowania danych, przez analizę z wykorzystaniem zaawansowanych technik statystycznych po przygotowanie atrakcyjnych wizualnie raportów. Wyniki mogą następnie zostać opublikowane w formie tradycyjnego dokumentu lub też interaktywnego dashboardu udostępnionego poprzez dedykowaną platformę dystrybucji raportów.

Proste zarządzanie i organizacja danych

PS IMAGO PRO pozwala na dowolną zmianę organizacji danych poprzez liczne dostępne przekształcenia i funkcję agregacji. Ta ostatnia obejmuje statystyki podsumowujące (średnią, medianę, sumę) oraz specyficzne wartości (pierwsza, ostatnia, minimum, maksimum). Program pozwala definiować braki danych użytkownika, przechowywać atrybuty, opisy pliku, komentarze oraz metadane. Umożliwia również pracę z zestawami wielokrotnych odpowiedzi.

Elastyczny import danych

PS IMAGO PRO dzięki kreatorom importu zapewnia wygodny dostęp do danych z różnych źródeł, takich jak: arkusze kalkulacyjne, pliki tekstowe czy bazy danych (np. Oracle, MS SQL Server, DB2 itd.). Umożliwia scalanie zbiorów danych poprzez dodawanie obserwacji lub zmiennych. Do poprawnego dopasowania obserwacji w dwóch plikach można użyć zmiennych kluczowych. Za pomocą komend można połączyć jednorazowo nawet 50 zbiorów danych.

Przygotowanie danych do analiz

PS IMAGO PRO oferuje liczne narzędzia do kontroli jakości danych i zarządzania brakującymi wartościami. Sprawdzanie poprawności odbywa się poprzez identyfikację błędów lub obserwacji nietypowych. Analiza braków danych umożliwia ich wykluczanie lub zastępowanie w oparciu o różne metody (w tym mechanizmy wielokrotnej imputacji). Program pozwala na różne sposoby przekształceń (m.in. kategoryzację, standaryzację) i obliczeń bazując na działaniach algebraicznych, warunkach logicznych czy funkcjach.

Opis statystyczny

PS IMAGO PRO zawiera liczne narzędzia dedykowane eksploracji danych. Udostępnia szeroki zestaw metod opisu statystycznego, takich jak tabele częstości, tabele krzyżowe, elastyczne tabele użytkownika, kostki OLAP, testy statystyczne (parametryczne i nieparametryczne), analiza wariancji, czy też badanie korelacji pomiędzy zmiennymi. Do dyspozycji użytkownika oddane zostały zarówno tabele jak i wykresy analityczne i prezentacyjne.

Zaawansowane algorytmy statystycznej analizy danych

Program oferuje szeroką gamę technik wielowymiarowej statystycznej analizy danych. Dostępne są procedury predykcyjne (m.in. modele regresji, szeregi czasowe), grupowania (m.in. analiza skupień) czy klasyfikacji (od analizy dyskryminacyjnej po drzewa decyzyjne). W programie znajdziemy techniki redukcji wymiarów, które pozwalają na identyfikację zmiennych ukrytych, analizę wzorów korelacji lub budowę map percepcyjnych (analiza czynnikowa, skalowanie wielowymiarowe czy analiza korespondencji).

Prezentacja wyników analiz

PS IMAGO PRO umożliwia prezentację wyników analiz w postaci tabel, map i wykresów. Podczas tworzenia raportów użytkownik ma pełną kontrolę nad zawartością, wyglądem i opisem tabeli. Program zawiera szeroką gamę wykresów: liniowych, słupkowych, kołowych, skrzynkowych, rozrzutu, histogramów i wielu innych. Warto zwrócić uwagę na niestandardowe wizualizacje, takie jak mapa kontyngencji, wykresy hierarchiczne, tabelowe, wykres Marimekko, Chmura słów, diagram Sankeya czy dashboardy.

Tworzenie profesjonalnych raportów analitycznych

Raporty mogą być tworzone w różnych układach, dostosowanych do aktualnych potrzeb informacyjnych i wizualnych. Można zastosować własne style, tła oraz układy aranżacji obiektów wynikowych (tabel, wykresów, grafik) w raporcie. Prace z przygotowaniem czy modyfikacją szablonu raportu ułatwiają stworzone w tym celu intuicyjne kreatory. Raz przygotowany schemat prezentacji można wykorzystywać wielokrotnie na potrzeby kolejnych publikacji. Łatwa automatyzacja zadań sprzyja wykorzystaniu PS IMAGO PRO w zadaniach typu Business Intelligence.

Tryb pracy Dashboard

Użytkownicy PS IMAGO PRO mają możliwość przygotowania interaktywnych raportów w oparciu o kontenery, w których umieszczane są obiekty analityczne. Do obiektów można dodawać komentarze, tytuły, opisy, stopki czy podstrony zawierające uszczegóławiające informacje. Pozwala to w nieskomplikowany sposób stworzyć prosty lub zaawansowany raport, który spełni potrzeby wymagających użytkowników. Może on być dostępny on-line lub po pobraniu jako dokumentu html, sprawdzi się podczas prezentacji biznesowych.

Tryb pracy Dokument

Raporty mogą być przygotowane w postaci tradycyjnego dokumentu tekstowego, który będzie zawierał obiekty zamieszczone w trybie dashboard, ale uzupełnione szczegółowym opisem. System pozwala na swobodną zmianę trybu, a więc na równoczesną pracę nad obiema formami raportów. Do dyspozycji użytkownika został oddany przyjazny edytor tekstowy, przez co nie zachodzi konieczność wykorzystania dodatkowych programów czy kłopotliwego importu zawartości. Dokument można wyeksportować do formatu docx czy pdf.

Sprawna dystrybucja raportów

Przygotowany raport można w łatwy sposób zapisać do jednego z wielu formatów (pdf, docx, png). Raport może zostać pobrany przez użytkownika także jako strona www przygotowana w oparciu o język html. Gotowy raport może być opublikowany w środowisku MS Sharepoint. Prosta aktualizacja sprawia, że użytkownik ma zawsze dostęp do bieżącej wersji dokumentu za pomocą przeglądarki internetowej.

Edycja i aktualizacja obiektów analitycznych

Program pozwala na edycję obiektów (wykresów, tabel, diagramów) bez konieczności powtarzania całej procedury statystycznej. Jest to szczególnie cenna możliwość w sytuacji, gdy osoba przygotowująca raport nie ma dostępu do zbioru danych, w którym zostały przeprowadzone analizy. Mając jedynie plik zawierający prezentację, można wprowadzić zmiany w kolorystyce wykresów, edytować etykiety kategorii lub zmienić układ tabel. Znacząco usprawnia to pracę i pozwala na delegowanie zadań.

Zarządzanie obiektami analitycznymi

Moduł projektowania pozwala na sprawne zarządzanie nawet najbardziej rozbudowanymi raportami złożonymi z wielu obiektów i podstron. Użytkownik ma możliwość grupowania czy segregowania obiektów, dodawania do nich komentarzy, podmiany obiektów w raporcie, szybkiego podglądu ich zawartości oraz możliwość ich edycji. Dzięki zastosowaniu wielu funkcji dotyczących zarządzania obiektami analitycznymi przygotowanie raportów nie sprawi trudności nawet początkującym użytkownikom.

Dystrybucja i publikacja raportów

Przygotowane raporty mogą być opublikowane w dedykowanym, dostępnym za pomocą przeglądarki internetowej serwisie www. Odbiorca może przeglądać dedykowane dla niego raporty z każdego miejsca, w którym ma dostęp do Internetu. Ważną funkcjonalnością są subskrypcje informujące o nowych wersjach lub aktualizacjach raportów. W razie potrzeby w serwisie można publikować inne obiekty i załączniki (np. grafiki, skany).

Zarządzanie dostępem do raportów

Zaawansowane funkcje zarządzania dostępem pozwalają na tworzenie grup użytkowników oraz przypisywanie im uprawnień do przeglądania raportów. W rozbudowanych instytucjach administrator może również wyodrębnić osobne sekcje portalu, co znacznie ułatwia zarządzanie dużymi grupami użytkowników. Portal umożliwia kształtowanie polityki bezpieczeństwa poprzez ustawienia dotyczące haseł, zakresu możliwych działań (role) oraz pozwala na dodatkowe ustawienia konfiguracyjne (język, kolorystyka).

Efektywna administracja obiektami wynikowymi

Po zalogowaniu się do sytemu użytkownik ma dostęp do katalogowej struktury z raportami. Dzięki takiej konfiguracji możliwe jest intuicyjne zarządzanie raportami w oparciu o cele biznesowe lub strukturę przedsiębiorstwa. Wbudowana wyszukiwarka ułatwia sprawne znalezienie odpowiedniego pliku. Wersjonowanie raportów  pozwala na powrót do wcześniejszego wariantu bez utraty aktualnej wersji.

Publikacja w chmurze

W ramach PS IMAGO PRO dostępna jest bezpieczna, zlokalizowana w chmurze opcja publikacji raportów. Pozwala to na zebranie w jednym miejscu informacji analitycznych istotnych dla działania firmy lub organizacji. Każda organizacja może zbudować w chmurze własny portal bez angażowania dodatkowych kosztów i zasobów.

Definiowanie zakresu elementów podlegających automatyzacji

W zależności od potrzeb istnieje możliwość elastycznego definiowania zadań podlegających automatyzacji, które mogą obejmować zarówno cały proces generowania raportu (od importu danych, aż do publikacji raportu), jak i tylko wybranych działań. W procesie aktualizacji zostały wyodrębnione następujące etapy:

 • polecenia języka skryptowego (syntax);
 • źródłowe obiekty wynikowe w formacie .spv;
 • wzorzec raportu;
 • gotowy raport;
 • eksport wyników do popularnych formatów tj. PDF, HTML itp.;
 • publikacja raportu.

Graficzny interfejs automatyzacji i harmonogramowania zadań

Proste narzędzia umożliwiają automatyzację zadań związanych z analizą danych i raportowaniem. Mogą one zostać wywołane na żądanie użytkownika lub na podstawie harmonogramu (jednorazowo lub cyklicznie). Możliwe jest także zaplanowanie daty rozpoczęcia i zakończenia zadania.

Monitoring statusu wykonywanych zadań

System umożliwia sprawdzenie statusu przetwarzania zaplanowanych zadań. Pozwala to sprawnie monitorować nawet bardzo złożone procedury analityczne.

Nowości w wersji 10.0

Stale rozwijamy nasze produkty,
by Twoje dane jeszcze lepiej pracowały dla Ciebie.

 

PS IMAGO PRO 10.0  nowa wersja kompleksowego rozwiązania analityczno-raportującego jest już dostępna! Lista nowości obejmuje między innymi:

 • Zmienione okna dialogowe dla wszystkich 66 procedur w menu Predictive Solutions
 • Nowe typy wizualizacji wyników
  (Wykres skali, Mapa korelacji)
 • Nowe procedury przygotowania danych
  (Podziel na pliki, Podziel tekst, Zlicz ciągi)
 • Nowości w IBM SPSS Statistics 29.0.2

Czytaj dalej

Szkolenia

Centrum Szkoleniowe Predictive Solutions to najbardziej doświadczony ośrodek szkolenia z zakresu wykorzystania produktów IBM SPSS, działający od 1996 roku. Już od ponad dwudziestu lat prowadzimy szkolenia z zakresu szeroko pojętej statystyki i analizy danych. Zajęcia realizowane na różnych stopniach zaawansowania pozwalają dostosować poziom i tematykę kursów do własnych umiejętności i potrzeb.

Zawartość kursów niestandardowych może obejmować połączone plany kilku szkoleń lub wybrane zagadnienia. Pozwala to naszym klientom w sposób niemal idealny dopasować szkolenie do własnych potrzeb.

Opinie

Funkcjonalności PS IMAGO PRO, takie jak akcje na raporcie, wartości globalne, rekodowanie monotoniczne czy dobór predyktorów poprzez CHAID to ciekawe propozycje, które z pewnością znajdą szybko zastosowanie w pracy wielu analityków.

Quote

Przemysław Piotrowski,

nazwa.pl S.A.

PS IMAGO PRO jest moim zdaniem długo wyczekiwanym narzędziem dla użytkowników IBM SPSS Statistics. Oferuje analitykowi możliwość prezentacji wyników w atrakcyjnej i przejrzystej formie. Jedną z kluczowych użyteczności jest udostępnianie raportów poprzez przeglądarkę internetową.

Quote

Łukasz Gradowski,

Makro Cash & Carry Polska S.A.

PS IMAGO PRO dąży do skrócenia drogi między analizą danych a publikacją wyników.[...] Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie funkcjonalności, które umożliwiają modyfikację struktury raportu z poziomu syntaxu. Czyni to każdy raport bardziej przejrzystym bez konieczności ręcznego usuwania zbędnych elementów.

Quote

Jakub Wiatrak,

ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.

Narzędzie to wydaje się świetnym rozwiązaniem dla osób zarządzających firmami czy instytucjami, podejmujących decyzje na podstawie dostarczanych im na bieżąco wskaźników czy raportów.

Quote

dr Joanna Karłowska-Pik,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zaufali nam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PS IMAGO PRO

Nowy wymiar analizy i raportowania w biznesie

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Marzena Ciesielska

Marzena Ciesielska

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

508383955
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe