PS QUALITY

Kontrola jakości

Korzyści

 

Korzyści

Mniej wad dzięki A.I. 

Algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają wykrywać zjawiska wpływające na produkcję wadliwych elementów i szybko wychwycić sygnały świadczące o powstawaniu wadliwej serii produktu.

Uzupełnienie systemów opomiarowania

Nasze algorytmy działają we współpracy z istniejącym już systemem opomiarowania. Umożliwia to szybkie wdrożenie narzędzi do analizy danych i algorytmów sztucznej inteligencji  bez ponoszenia dodatkowych kosztów i nakładów pracy związanych z wymianą czujników.

Zapobieganie wadom seryjnym

System działa dwutorowo – oprócz standardowej kontroli jakości pozwala wykryć także czynniki wpływające na powstawanie nieprawidłowych produktów, w tym na przykład błędne ustawienia urządzeń pomiarowych, które mogą seryjnie  „akceptować” nieprawidłowe egzemplarze.

Wczesne wykrywanie wad produkcyjnych

Wczesne wykrywanie wad produkcyjnych pozwala szybko usunąć nieprawidłowości, co zapobiega produkcji kolejnych wadliwych egzemplarzy. Rozwiązanie wyposażone jest w moduł case management, który pozwala sprawnie  zarządzać pracą zespołu i monitorować wykonanie zleconych zadań.

Możliwości PS QUALITY

Możliwości PS QUALITY

WYKRYWANIE ANOMALII PRZEZ A.I.

Rozwiązanie umożliwia kontrolę jakości i raportowanie trendów, odchyleń oraz anomalii przy ostatecznym pomiarze produktu.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala wykryć prawidłowości, które często nie są widoczne przy przeglądaniu danych z poszczególnych punktów odczytu danych.  Zapobiega to powielaniu błędów i powstawaniu wadliwych serii.

ALERTOWANIE

Pozyskane z danych informacje o przewidzianym tempie zużycia części i zmianach w zakresie jakości są wysyłane do wyznaczonych osób, które podejmują decyzję o wykorzystaniu przygotowanej przez system rekomendacji.

SAMODZIELNE ANALIZA DANYCH I WIZUALIZACJA

Uzupełnieniem wskazówek i rekomendacji przygotowanych przez sztuczną inteligencję są moduły pozwalające na samodzielną analizę statystyczną i wizualizację otrzymanych danych.

Raportowanie

System umożliwia automatyczne generowanie powtarzalnych, cyklicznych raportów według zdefiniowanych wcześniej kryteriów.  Raporty mogą być rozsyłane wybranym użytkownikom lub udostępniane im po zalogowaniu do panelu. 

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI

System Case Management  pozwala delegować zadania do poszczególnych pracowników oraz monitorować ich wykonanie.

Zaufali nam

 

Zaufali nam

Kontakt

PS QUALITY

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

Filip Krzystanek

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

 +48 797 727 092

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor