Programy i rozwiązania

Przekuj swoje dane w wiedzę

Badania ankietowe

PS Quaestio Pro

Kompletne środowisko realizacji badań kwestionariuszowych wykorzystujące technologie SPSS. Umożliwia pełną integrację z infrastrukturą IT organizacji.

System wspiera wszystkie etapy badania od tworzenia kwestionariuszy, przez gromadzenie danych technikami CAWI, MOBI, CATI, CAPI i PAPI, podstawową i zaawansowaną analizę danych, po opracowanie raportu analitycznego w postaci dashboardu lub dokumentu drukowanego.

 • łatwe tworzenie ankiet
 • realizacja badania w kilku technikach badawczych jednocześnie
 • rozbudowane możliwości analizy zebranych wyników
 • tworzenie raportów analitycznych
 • zintegrowana platforma do publikacji i dystrybucji raportów

Dowiedz się więcej

Kontakt

PS QUAESTIO PRO

BADANIA ANKIETOWE I ANALIZA

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek
bankowość i finanse, ubezpieczenia, windykacja, e-commerce, agencje badawcze, usługi konsultingowe, media i reklama, IT, szkolenia

Filip Krzystanek

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 797 727 092

Analiza i raportowanie

PS IMAGO PRO

PS IMAGO PRO to kompleksowe rozwiązanie łączące rozbudowane możliwości przetwarzania danych, bogaty zestaw technik statystycznych oraz platformę do tworzenia, dystrybucji i aktualizacji raportów. Poza klasycznymi tabelami i wykresami PS IMAGO PRO zawiera szeroki wachlarz atrakcyjnych wizualizacji. Program umożliwia także pełną automatyzację pracy od pobierania danych do publikacji raportów, co czyni z niego znakomitą platformę do realizacji zadań z zakresu Business Intelligence.

 

 • Łatwe przygotowanie i analiza danych
 • Bogaty zestaw technik statystycznych
 • Zintegrowane narzędzia do projektowania raportów
 • Szybka i bezpieczna dystrybucja raportów
 • Możliwość pełnej automatyzacji procesu analizy i publikacji wyników

 

Dowiedz się więcej

Kontakt

PS IMAGO PRO

Nowy wymiar analizy i raportowania w biznesie

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Marzena Ciesielska
Marzena Ciesielska
administracja publiczna, instytucje badawczo-rozwojowe

Marzena Ciesielska

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 508 383 955

Data Mining

PS CLEMENTINE PRO

Nowoczesne środowisko analiz data mining i big data. Wielofunkcyjny interface ułatwia zarządzanie procesem i pracą grupową. To elastyczne rozwiązanie pozwala wykorzystywać zbierane już dane oraz łatwo integrować analizy predykcyjne z procesami biznesowymi organizacji. Szeroka paleta algorytmów predykcyjnych, w tym data science oraz machine learning pozwala na rozwiązywanie złożonych zagadnień. Wbudowana integracja z językiem Python dodatkowo zwiększa zakres możliwości.

 

 • szerokie możliwości przekształcania danych
 • zdobywanie wiedzy i prognozowanie dzięki algorytmom
 • elastyczne dopasowanie
 • nowoczesna automatyzacja
 • zarządzanie całością procesu analitcznnego

Dowiedz się więcej

PS CLEMENTINE PRO

Chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu data ming w biznesie?

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Jacek Sławicki
Jacek Sławicki

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

Jacek Sławicki

Senior Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 504 142 364

Zapobieganie praniu pieniędzy

PS AML

Zintegrowany system wspierający instytucje w efektywnym wypełnianiu obowiązków ustawowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Wdrożenie PS AML umożliwia: spełnienie wymagań z nowelizowanej ustawy z 25 czerwca 2009 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzm oraz najnowszej wersji Dyrektywy AML Unii Europejskiej.

 

 • Istotne obniżenie kosztów realizacji obowiązków AML
 • Minimalizację wpływu procesów AML na procesy biznesowe
 • Znaczące zmniejszenie obciążeń zespołu AML
 • Pełny monitoring procesów AML
 • Raportowanie zarządcze

Dowiedz się więcej

Kontakt

PS AML

RAPORTOWANIE DO GIIF I ROZWIĄZANIA AML

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Grzegorz Kamiński

Grzegorz Kamiński

Dyrektor, Analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 501 076 035

PS ACRM

PS ACRM to system A.I., który pozwala na precyzyjne targowanie kampanii sprzedażowych. Umożliwia wykorzystanie zaawansowanych analiz klientów i produktów w celu zwiększenia efektów biznesowych działań nastawionych na crosseling, upselling i antychurn. Dostarcza wiedzy na potrzeby procesu kształtowania relacji z klientem. 

Składa się z 3 elementów: pozyskiwania niezbędnych do procesów decyzyjnych informacji o klientach; zrozumienia potrzeb, preferencji i naszych możliwości oddziaływania na klienta oraz monitoringu efektywności prowadzonych działań.


 • ANALIZA ZACHOWANIA KLIENTÓW
 • PRZEWIDYWANIE PRZYSZŁYCH ZAKUPÓW
 • OCENA RYZYKA ODEJŚCIA KLIENTA
 • PRZEWIDYWANIE WARTOŚCI KLIENTA W CZASIE
 • GOTOWE MODELE PREDYKCYJNE

Dowiedz się więcej

PS ACRM

Zwiększenie wartości kientów

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Jacek Sławicki
Jacek Sławicki

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

Jacek Sławicki

Senior Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 504 142 364

Zarządzanie satysfakcją klientów

PS Horizon

Kompleksowe rozwiązanie umożliwiające samodzielną obsługę procesu kontroli satysfakcji klientów oraz bieżące raportowanie operacyjne satysfakcji i jakości obsługi. W jego ramach analitycy mogą tworzyć nieograniczoną liczbę projektów badawczych oraz prowadzić pogłębioną analizę i raportowanie. Dzięki własnym zasobom, infrastrukturze i w integracji z wewnętrznymi systemami, możliwe jest zwiększenie jakości i elastyczności prowadzonego procesu, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. PS HORIZON pozwala między innymi na:

 • Stworzenie pełnego środowiska badawczego-analitycznego zintegrowanego z wewnętrznymi systemami, z zachowaniem bezpieczeństwa
 • Zarządzania sprawą na podstawie wyników ankiety w ramach zintegrowanego środowiska
 • Zaawansowaną analizę statystyczną wyników oraz tworzenie raportów zarządczych
 • Bieżące raportowanie operacyjne wskaźników dla szerokiego grona odbiorców
 • Elastyczne wykorzystanie środowiska badawczego w innych projektach badawczych

Dowiedz się więcej

Kontakt

PS HORIZON

Chcesz dowiedzieć się więcej o NPS i zarządzaniu zadowoleniem klienta?

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek
bankowość i finanse, ubezpieczenia, windykacja, e-commerce, agencje badawcze, usługi konsultingowe, media i reklama, IT, szkolenia

Filip Krzystanek

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 797 727 092

Raportowanie transakcji do GIIF

PS REJESTR AML

PS REJESTR AML jest dostosowany do wymagań Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1.03. 2018 roku w zakresie raportowania do GIIF transakcji ponadprogowych i powiązanych.

PS REJESTR AML  obsługuje jest cały proces - od momentu pobrania danych, poprzez ich walidację i eksport do GIIF w formacie zgodnym z rozporządzeniem, po pobranie UPO.

 • Zgodność z najnowszymi wymogami prawnymi
 • Pobieranie i walidacja danych pod kątem wymogów GIIF
 • Szyfrowanie i kompresja danych oraz integracja z podpisem SZAFIR
 • Automatyczna wysyłka i pobranie potwierdzeń UPO
 • Zarządzanie wysyłanymi plikami

Dowiedz się więcej

PS AML

RAPORTOWANIE DO GIIF I ROZWIĄZANIA AML

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Grzegorz Kamiński

Grzegorz Kamiński

Dyrektor, Analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 501 076 035

Obsługa spraw

PS Symobis

Uniwersalny system obsługi spraw (Case Management System). Elastyczna architektura rozwiązania pozwala na jego dostosowanie do obsługi spraw w dowolnym procesie występującym w organizacji. PS SYMOBIS wspiera wszystkie funkcjonalności niezbędne do zapewnienia efektywnej obsługi spraw.

System ułatwia dokumentowanie spraw oraz zapewnia audytowalność spraw i procesów. Przykładowe zastosowania PS SYMOBIS to między innymi: 

 

 

 • identyfikacja nadużyć
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • wsparcie obiegu dokumentów w organizacji
 • obsługa reklamacji
 • serwis techniczny

 

Kontakt

PS REFERO

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek
bankowość i finanse, ubezpieczenia, windykacja, e-commerce, agencje badawcze, usługi konsultingowe, media i reklama, IT, szkolenia

Filip Krzystanek

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 797 727 092

Zapobieganie nadużyciom

PS FRAUD

Zintegrowany systemem wspierający wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom między innymi w obszarach: kredytowym, podatkowym, ubezpieczeniowym, pracowniczym, kartowym, transakcyjnym. Implementacjami PS FRAUD do przeciwdziałania nadużyciom w świadczeniach medycznych i refundacji leków, opracowanymi w oparciu o doświadczenia ze współpracy z NFZ są PS FRAUD STRUŚ i PS FRAUD SADA.

PS FRAUD integruje się ze środowiskiem informatycznym instytucji zarówno w zakresie monitoringu w czasie rzeczywistym, jak i w procesach realizowanych okresowo.

 

W skład PS FRAUD wchodzą:

 • oparty na PS CLEMENTINE PRO podsystem analityczny

Wykorzystanie rozwiązań data mining umożliwia m.in. identyfikację nietypowych zdarzeń i budowę modeli predykcyjnych.

 • oparty na PS SYMOBIS podsystem obsługi spraw

Wspiera operacyjną obsługę spraw podwyższonego ryzyka nadużyć od zarejestrowania, przez czynności kontrolne po raportowanie zdarzeń oraz raportowanie zarządcze.

Dowiedz się więcej

Kontakt

PS FRAUD

Zapobiegane nadużyciom

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek
bankowość i finanse, ubezpieczenia, windykacja, e-commerce, agencje badawcze, usługi konsultingowe, media i reklama, IT, szkolenia

Filip Krzystanek

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 797 727 092

Zarządzanie windykacją

PS Vindicatio

PS VINDICATIO wykorzystuje technologie predykcyjne do zwiększania efektywności działań windykacyjnych.

PS VINDICATIO posiada predefiniowane procesy przetwarzania danych historycznych oraz modele predykcyjne, dzięki którym możliwe jest uzyskanie efektów biznesowych w bardzo krótkim czasie od wdrożenia. Ponadto system umożliwia analitykom samodzielne prowadzenie analiz i budowanie modeli predykcyjnych. Dzięki wykorzystaniu PS CLEMENTINE PRO, jako głównego komponentu, PS VINDICATIO, ułatwiona jest integracja z procesami biznesowymi i systemami organizacji.

System analizuje m.in. dane o dłużnikach i ich długach, a także o stosowanych strategiach odzyskiwania długów.

 • precyzyjne szacowanie wartość pakietów długów
 • określenie szansy odzyskania długu oraz wartość odzysku
 • wybór najbardziej efektywnej strategii windykacji dla dłużnika i długu
 • wskazywanie długów o wysokiej szansie uzyskania wcześniejszej spłaty
 • wskazywanie działań niewpływających na skuteczność windykacji
 • wskazywanie dłużników o niskiej szansie odzysku

Dowiedz się więcej

Kontakt

PS VINDICATIO

Wzrost efektywności windykacji

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Jacek Sławicki
Jacek Sławicki

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

Jacek Sławicki

Senior Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 504 142 364

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor