AN 3. Losowanie prób, ważenie, analiza braków danych

Szkolenie z linii AN (badania ankietowe)

Opis kursu

Opis kursu

Celem kursu jest zdobycie specjalistycznej wiedzy dotyczącej badań ankietowych. Doświadczeni badacze muszą zmagać się z ryzykiem, które wiąże się z kluczowymi projektami badawczymi. Jednym z takich elementów jest dobór próby, który wpływa na błędy oszacowania, a tym samym na jakość każdej wykonanej analizy. W trakcie szkolenia przekazywana jest wiedza o tym, jak kontrolować dobór jednostek do losowania, a tym samym, jak kontrolować błędy estymatorów wpływające na wyniki analiz. Druga część kursu skupia się na problemie braków danych. Praktyka pracy badacza pokazuje, że braki danych są częste i nie rozkładają się w sposób losowy. Co z nimi zrobić? Usunąć z analizy? Czy nie jest to zbyt kosztowne posunięcie? Jak uwzględnić odpowiedzialnie braki danych w analizie? Jak, z korzyścią dla całego badania, dokonać imputacji braków danych? Krytycznie istotnym elementem jest kontrolowany i poprawny dobór metody uzupełnienia braków tak, żeby nie wpływały one istotnie na błędy estymatorów. Szkolenie skupia się na nauce metod imputacji oraz praktycznych regułach ich zastosowania.

Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 24 godziny lekcyjne (3 dni po 8 godzin)

Program zajęć

Program zajęć

 • Rodzaje doboru prób w badaniach sondażowych,
 • Techniki losowania prób,
 • Zasady i sposoby oceny adekwatności metody doboru próby,
 • Wpływ metody doboru próby na wyniki analiz,
 • Ustalanie liczebności próby przy różnych schematach losowania,
 • Analiza danych pochodzących z prób złożonych,
 • Wypływ braków danych na wyniki prowadzonych analiz,
 • Mechanizmy powstania braków danych oraz ich typy (MCAR, MAR itp.),
 • Metody imputacji – wprowadzenie,
 • Podstawianie średniej bez i z błędem losowym, rożne odmiany metody „hot deck”,
 • Imputacja metody złożone: metody regresyjne, metoda EM, imputacje wielokrotne,
 • Cele ważenia danych w badaniach sondażowych,
 • Ważenie danych a metoda doboru próby i niezrealizowane pomiary,
 • Wyliczania zmiennych ważących i wpływ ważenia na wyniki analizy danych.

Szkolenia na zamówienie

Szkolenia na zamówienie

Szkolenie może zostać zrealizowane na indywidualnie zamówienie – zdalnie lub w siedzibie Klienta. Jego program może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb. 

Zapytaj

Kursy uzupełniające

Polecane kursy uzupełniające

Dla zainteresowanych praktycznymi aspektami tworzenia ankiet i kwestionariuszy z użyciem PS QUAESTIO PRO: AN 2a . Projektowanie kwestionariuszy i wprowadzanie danych

Dla zainteresowanych wielowymiarowymi technikami analizy danych: ST 2. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych

Dla zainteresowanych zasadami wizualizacji wyników analiz i umiejętnością tworzenia własnych form wizualizacji: ST 2a. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów

Dla zainteresowanych automatyzacją zadań i zaawansowanymi przekształceniami na danych: OB 2. PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics. Praca z językiem poleceń, makrodefinicje, tryb wsadowy

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

 

profil uczestnika

 

wykorzystywane oprogramowanie

 

Umiejętności zdobywane podczas kursu

Profil uczestnika

Kurs przeznaczony jest dla osób samodzielnie prowadzących badania ankietowe.

Wykorzystywane oprogramowanie

PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Planowanie i losowanie próby,
 • Ocena wpływu schematu doboru próby na wyniki analiz,
 • Konstruowanie wag i ważenie danych,
 • Zasady postępowania z brakami,
 • Imputacja oraz ocena jej wpływu na wyniki analiz.

Kontakt

Porozmawiajmy

o szkoleniu dopasowanym do Twoich potrzeb

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

bankowość i finanse, ubezpieczenia, windykacja, e-commerce, agencje badawcze, usługi konsultingowe, media i reklama, IT, szkolenia

Filip Krzystanek

Menedżer

 +48 797 727 092

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor