AN 1. Opis i przygotowanie danych, sprawdzanie poprawności oraz podstawowe analizy

Szkolenie z linii AN (badania ankietowe)

Opis kursu

Opis kursu

Celem kursu jest wprowadzenie w specyficzny obszar ilościowej analizy danych ankietowych. Jak pokazuje praktyka, często nawet posiadający wysokie kompetencje badacz, ma trudności z przewidzeniem komplikacji na poziomie analizy danych, np. jak zakodować pytania wielokrotnego wyboru, czy jak zamienić ankiety na plik danych. A to jest dopiero początek. Nawet praktykujący analitycy zastanawiają się, w którą stronę poprawnie procentować, jakich technik analizy użyć, jak poradzić sobie z błędnymi danymi, czy też jak przygotować raport. Szkolenie ma na celu umożliwić podstawową, poprawną i efektywną analizę danych ankietowych – podstawę pracy badacza przy danych ankietowych.

Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 24 godziny lekcyjne (3 dni po 8 godzin).

Program zajęć

Program zajęć

 • Kwestionariusz a struktura zbioru danych,
 • Pobieranie danych ankietowych z różnych źródeł (Excel, plik tekstowy i inne),
 • Opis danych, kodowanie kategorii i braków danych,
 • Łączenie danych z różnych plików,
 • Ocena jakości danych i jej poprawa,
 • Przekształcenia pytań: transformacje zmiennych, tworzenie nowych zmiennych,
 • Podstawowe technik analiz danych – analiza rozkładu jednej zmiennej z użyciem tabel i wykresów,
 • Analiza współzależności z wykorzystaniem tabel krzyżowych, analiza profili wierszowych i kolumnowych,
 • Analiza reszt w obrębie tabel krzyżowych,
 • Testowanie istotności zależności pomiędzy zmiennymi,
 • Wykorzystanie miar siły związku do analizy zależności pomiędzy zmiennymi,
 • Podstawowe techniki raportowania: tabele, wykresy prezentacyjne, prezentacja na mapach Polski.

Szkolenia na zamówienie

 Szkolenia na zamówienie

Szkolenie może zostać zrealizowane także na indywidualnie zamówienie – zdalnie lub w siedzibie Klienta. Jego program może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb. 

Zapytaj

Kursy uzupełniające

Polecane kursy uzupełniające

Dla zainteresowanych projektowaniem i realizacją badań ankietowych: AN 2. Metodyka prowadzenia badań, raporty tabelaryczne i wykresy

Dla zainteresowanych praktycznymi aspektami tworzenia ankiet i kwestionariuszy z użyciem PS QUAESTIO PRO: AN 2a. Projektowanie kwestionariuszy i wprowadzanie danych 

Dla zainteresowanych wielowymiarowymi technikami analizy danych: ST 2. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych 

Dla zainteresowanych zasadami wizualizacji wyników analiz i umiejętnością tworzenia własnych form wizualizacji: ST 2a. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

 

profil uczestnika

 

wykorzystywane oprogramowanie

 

Umiejętności zdobywane podczas kursu

Profil uczestnika

Szkolenie adresowane do osób, które zajmują się lub chcą się zajmować badaniami ankietowymi, niezależnie od obszaru ich zastosowań.

Wykorzystywane oprogramowanie

PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Pobieranie danych z badań ankietowych,
 • Opis zbiorów danych – pytania, a zmienne,
 • Łączenie danych pochodzących z różnych źródeł,
 • Przygotowanie danych do analizy,
 • Podstawowe techniki opisu statystycznego w badaniach ankietowych,
 • Prezentacja i analiza wyników za pomocą tabel krzyżowych,
 • Podstawowe techniki raportowania.

Kontakt

Porozmawiajmy

o szkoleniu dopasowanym do Twoich potrzeb

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

bankowość i finanse, ubezpieczenia, windykacja, e-commerce, agencje badawcze, usługi konsultingowe, media i reklama, IT, szkolenia

Filip Krzystanek

Menedżer

 +48 797 727 092

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor