AN 2. Metodyka prowadzenia badań, raporty tabelaryczne i wykresy

Szkolenie z linii AN (badania ankietowe)

Opis kursu

Opis kursu

Celem kursu jest pogłębienie umiejętności z zakresu ilościowej analizy danych ankietowych. Metodologia jest czasami lekceważona i przeciwstawiana doświadczeniu. Jednak to właśnie znajomość metodyki pozwala poprawnie zinterpretować wyniki analiz i obronić je przed krytyką. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się, jak zgodnie z metodologią, ale też praktycznie, rozplanować cały proces badawczy i analityczny projektów ankietowych. Innym problemem doświadczonego badacza jest to, że im bardziej rozbudowany kwestionariusz, tym trudniejsza jest jego analiza. Kluczem do użyteczności informacji analitycznej jest poprawne przedstawienie jej w syntetyczny sposób. W ramach kursu uczestnicy poznają sposoby przedstawiania danych w sposób przydatny do tworzenia raportów tabelarycznych. Pokazane zostaną możliwości od prostych do złożonych tabel ze zmiennymi kontrolnymi. Zaprezentujemy jak tworzyć raporty dla pytań z wielokrotnymi odpowiedziami oraz dla skal z tą samą kafeterią odpowiedzi. Zajmiemy się także kwestią doboru statystyk od liczebności, poprzez procentowanie o różnych bazach, do miar uwzględniających braki danych.

Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych (2 dni po 8 godzin)

Program zajęć

Program zajęć

 • Metodyka badań ankietowych – wprowadzenie,
 • Konceptualizacja i operacjonalizacja,
 • Dobór metody i formy realizacji badań,
 • Zasady budowania kwestionariusza,
 • Badanie pilotażowe i plan analizy,
 • Raportowanie tabelaryczne jako jedna z podstawowych form prezentacji wyników badań,
 • Praca w interfejsie konstruktora tabel – omówienie i przykłady zastosowania,
 • Statystyki podsumowujące i praca ze zmiennymi,
 • Zaawansowane aspekty budowy tabel,
 • Testowanie hipotez z wykorzystaniem testów statystycznych,
 • Personalizacja wyglądu tabeli,
 • Automatyzacja procesu przygotowania raportów tabelarycznych,
 • Wizualizacja wyników analiz – wprowadzenie.

Szkolenia na zamówienie

 Szkolenia na zamówienie

Szkolenie może zostać zrealizowane na indywidualnie zamówienie – zdalnie lub w siedzibie Klienta. Jego program może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb. 

Zapytaj

Kursy uzupełniające

Polecane kursy uzupełniające

Dla zainteresowanych praktycznymi aspektami tworzenia ankiet i kwestionariuszy z użyciem PS QUAESTIO PRO: AN 2a. Projektowanie kwestionariuszy i wprowadzanie danych 

Dla zainteresowanych projektowaniem i realizacją badań ankietowych: AN 3. Losowanie prób, ważenie, analiza braków danych

Dla zainteresowanych wielowymiarowymi technikami analizy danych: ST 2. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych

Dla zainteresowanych zasadami wizualizacji wyników analiz i umiejętnością tworzenia własnych form wizualizacji: ST 2a. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów

Dla zainteresowanych automatyzacją zadań i zaawansowanymi przekształceniami na danych: OB 2. PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics. Praca z językiem poleceń, makrodefinicje, tryb wsadowy

Dla zainteresowanych wizualizacją i raportowaniem wyników analizy danych: OB 2a. PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics. Praca z danymi, wizualizacje, tworzenie i publikowanie raportów.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

 

profil uczestnika

 

wykorzystywane oprogramowanie

 

Umiejętności zdobywane podczas kursu

Profil uczestnika

Osoby, którym zależy na poszerzeniu wiedzy z zakresu metodologii i raportowania w badaniach ankietowych.

Wykorzystywane oprogramowanie

PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Planowanie badań,
 • Zasady tworzenia pytań kwestionariuszowych,
 • Budowa kwestionariuszy,
 • Tworzenie złożonych raportów tabelarycznych,
 • Podstawowe zasady wizualizacji wyników.

Kontakt

Porozmawiajmy

o szkoleniu dopasowanym do Twoich potrzeb

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

bankowość i finanse, ubezpieczenia, windykacja, e-commerce, agencje badawcze, usługi konsultingowe, media i reklama, IT, szkolenia

Filip Krzystanek

Menedżer

 +48 797 727 092

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor