Analiza skutków fuzji operatorów telekomunikacyjnych

Tekst przeczytasz w:  1 minutę

Dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej przygotowaliśmy analizę wpływu konsolidacji operatorów telekomunikacyjnych na sytuację klientów detalicznych.

Wynikiem prac analitycznych była możliwość nałożenia profili klientów poszczególnych operatorów na siebie, a przez to dopasowanie oferty danej firmy do klientów innej firmy. Dzięki pracom z użyciem zaawansowanych algorytmów AI i doborowi odpowiedniej metody analizy można było dokonać oceny fuzji zarówno na poziomie struktur administracyjnych — np. województwo czy miejscowość, jak i na poziomie szczegółowym — gospodarstw domowych.

PROBLEM

  • W związku ze złożeniem wniosku dotyczącego fuzji dwóch operatorów telekomunikacyjnych zaistniała potrzeba zbadania skutków takiej decyzji dla rynku cen.
  • Należało sprawdzić, jakie korzyści/koszty dla klientów przejmowanego dostawcy może przynieść fuzja obu podmiotów.

ROZWIĄZANIE

  • Przygotowanie danych do analitycznego modelowania.
  • Przeprowadzenie modelowania zmierzającego do zbudowania profili klientów w oparciu o parametry ofert dostawcy A (przejmującego) i ich przypisanie do klientów dostawcy B (przejmowanego).
  • Nałożenie na wyniki modelowania informacji o cenach, charakterystykach socjodemograficznych i ograniczeniach infrastrukturalnych usług.
  • Interpretacja wyników profilowania wraz ze wsparciem przy ich wykorzystaniu do tworzenia raportu końcowego.

Efekt/korzyści:

  • Przygotowanie raportu, w którym zaprezentowano prognozowane skutki fuzji operatorów, będące podstawą do podjęcia ostatecznej decyzji.

Szczegóły projektu

Czas realizacji

Oprogramowanie

Zaangażowany zespół

6 tygodni

PS CLEMENTINE PRO

PS IMAGO PRO

Predictive Solutions - 2 osoby.

Po stronie klienta - 3 osoba zaangażowane bezpośrednio i 1 osoba odbierająca wyniki oraz biorąca udział w ustaleniach biznesowych.


Udostępnij artykuł w social mediach:
Zainteresowaliśmy Cię?

Chętnie porozmawiamy na tematy dotyczące zastosowania analizy danych w Twoich działaniach

Dysponujemy wiedzą z wielu obszarów i znamy specyfikę branż.

Marzena  Ciesielska

Marzena Ciesielska

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

508383955
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe