Analiza skutków fuzji operatorów telekomunikacyjnych

Tekst przeczytasz w: 1 minutę.
Dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej przygotowaliśmy analizę wpływu konsolidacji operatorów telekomunikacyjnych na sytuację klientów detalicznych.

Wynikiem prac analitycznych była możliwość nałożenia profili klientów poszczególnych operatorów na siebie, a przez to dopasowanie oferty danej firmy do klientów innej firmy. Dzięki pracom z użyciem zaawansowanych algorytmów AI i doborowi odpowiedniej metody analizy można było dokonać oceny fuzji zarówno na poziomie struktur administracyjnych — np. województwo czy miejscowość, jak i na poziomie szczegółowym — gospodarstw domowych.      

 

PROBLEM

  • W związku ze złożeniem wniosku dotyczącego fuzji dwóch operatorów telekomunikacyjnych zaistniała potrzeba zbadania skutków takiej decyzji dla rynku cen.
  • Należało sprawdzić, jakie korzyści/koszty dla klientów przejmowanego dostawcy może przynieść fuzja obu podmiotów.

ROZWIĄZANIE

  • Przygotowanie danych do analitycznego modelowania.
  • Przeprowadzenie modelowania zmierzającego do zbudowania profili klientów w oparciu o parametry ofert dostawcy A (przejmującego) i ich przypisanie do klientów dostawcy B (przejmowanego).
  • Nałożenie na wyniki modelowania informacji o cenach, charakterystykach socjodemograficznych i ograniczeniach infrastrukturalnych usług.
  • Interpretacja wyników profilowania wraz ze wsparciem przy ich wykorzystaniu do tworzenia raportu końcowego.

 

Efekt/korzyści:

  • Przygotowanie raportu, w którym zaprezentowano prognozowane skutki fuzji operatorów, będące podstawą do podjęcia ostatecznej decyzji.

 

Szczegóły projektu

 

Czas realizacji

6 tygodni

Oprogramowanie

PS CLEMENTINE PRO

PS IMAGO PRO

Zaangażowany zespół

Predictive Solutions - 2 osoby.

Po stronie klienta - 3 osoba zaangażowane bezpośrednio i 1 osoba odbierająca wyniki oraz biorąca udział w ustaleniach biznesowych.


Udostępnij artykuł w social mediach
Zainteresowaliśmy Cię?

Chętnie porozmawiamy na tematy dotyczące zastosowania analizy danych w twoich działaniach.
Dysponujemy wiedzą z wielu obszarów i znamy specyfikę branż.

Marzena Ciesielska
administracja publiczna, instytucje badawczo-rozwojowe

Marzena Ciesielska

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

  +48 508 383 955

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor