Podstawowy serwis techniczny oprogramowania Predictive Solutions

Tekst przeczytasz w: 1 minutę.
  1. Predictive Solutions (dawiej SPSS Polska) świadczy podstawowy serwis techniczny oprogramowania IBM SPSS wszystkim użytkownikom oprogramowania IBM SPSS, w stosunku do oprogramowania IBM SPSS objętego Umową licencyjną oprogramowania IBM SPSS.

  2. O ile Umowa licencyjna oprogramowania IBM SPSS nie stanowi inaczej, Predictive Solutions zapewnia podstawowy serwis techniczny oprogramowania IBM SPSS przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zawarcia Umowy licencyjnej oprogramowania IBM SPSS.

  3. Podstawowy serwis techniczny oprogramowania IBM SPSS obejmuje wsparcie (telefoniczne lub za pośrednictwem e-mail) w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów z oprogramowaniem IBM SPSS w zakresie:
   • instalacji i konfiguracji;
   • interpretacji komunikatów o błędach;
   • identyfikacji przyczyn nieprawidłowego działania;
   • poszukiwania metod rozwiązania zidentyfikowanych problemów;
   • identyfikacji podstawowych procedur i funkcji w interfejsie.
  4. Wsparcie, o którym mowa w pkt. 3., Predictive Solutions zapewnia w dni robocze w godzinach
   9.00 - 16.00.

  5. Wsparcie, o którym mowa w pkt. 3., Predictive Solutions świadczy w stosunku do wersji oprogramowania IBM SPSS podlegających serwisowi. Aktualna lista wersji oprogramowania IBM SPSS podlegających serwisowi znajduje się na stronie  www.predictivesolutions.pl/serwis/serwisowane_programy.html .

  6. Numer telefonu wsparcia technicznego Predictive Solutions: +12 636 96 80.

  7. Adres e-mail wsparcia technicznego Predictive Solutions:  serwis@predictivesolutions.pl .

 

 

 


Udostępnij artykuł w social mediach


Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor