Rozszerzony serwis techniczny oprogramowania Predictive Solutions

Tekst przeczytasz w: 2 minuty.
 1. Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) świadczy rozszerzony serwis techniczny oprogramowania IBM SPSS Klientom, którzy zawarli z Predictive Solutions umowę uprawniającą do rozszerzonego serwisu technicznego, w stosunku do oprogramowania IBM SPSS objętego tą umową.

 2. O ile umowa uprawniająca do rozszerzonego serwisu technicznego nie stanowi inaczej, rozszerzony serwis techniczny oprogramowania IBM SPSS obejmuje:
  1. dostarczenie wszystkich nowych i udoskonalonych wersji oprogramowania IBM SPSS, wprowadzonych przez Predictive Solutions do sprzedaży w okresie obowiązywania umowy uprawniającej do rozszerzonego serwisu technicznego, w terminie trzydziestu (30) dni od daty rozpoczęcia dystrybucji tych wersji przez Predictive Solutions;
  2. wsparcie (telefoniczne lub za pośrednictwem e-mail) w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów z oprogramowaniem IBM SPSS w zakresie:
   • instalacji i konfiguracji;
   • interpretacji komunikatów o błędach;
   • identyfikacji przyczyn nieprawidłowego działania;
   • poszukiwania metod rozwiązania zidentyfikowanych problemów;
   • identyfikacji podstawowych procedur i funkcji w interfejsie;
   • podstawowych wyjaśnień dotyczących definicji i założeń metod obliczeniowych oraz prezentacji wyników;
   • identyfikacji procedur, które można użyć do określonego typu analizy;
   • niejasnych przykładów zamieszczonych w dokumentacji;
   • niewystarczająco udokumentowanych funkcji i procedur;
   • pomoc w uruchamianiu procedur.
 3. Wsparcie, o którym mowa w pkt. 2.b., Predictive Solutions zapewnia w dni robocze w godzinach
  9.00 - 16.00.

 4. Wsparcie, o którym mowa w pkt. 2.b., Predictive Solutions świadczy w stosunku do wersji oprogramowania IBM SPSS podlegających serwisowi. Aktualna lista wersji oprogramowania IBM SPSS podlegających serwisowi znajduje się na stronie  www.predictivesolutions.pl/serwis/serwisowane_programy.html .

 5. Numer telefonu wsparcia technicznego Predictive Solutions: +12 636 96 80.

 6. Adres e-mail wsparcia technicznego Predictive Solutions:  serwis@predictivesolutions.pl .

 7. Pomoc techniczną można także uzyskać poprzez stronę www wsparcia technicznego Predictive Solutions —  support.predictivesolutions.pl 

 8. Osobą upoważnioną do otrzymywania serwisu jest REPREZENTANT TECHNICZNY wyspecyfikowany w umowie uprawniającej do rozszerzonego serwisu technicznego.

Udostępnij artykuł w social mediach


Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor