PS CLEMENTINE PRO 3.3 - CO NOWEGO

Tekst przeczytasz w: 2 minuty.
PS CLEMENTINE PRO 3.3  przynosi  usprawnienia związane  z nowym silnikiem analitycznym  IBM SPSS Modeler 18.3, w tym usprawnienia dostępnych węzłów, możliwość pracy w nowych środowiskach i współpracy z dodatkowymi bazami i mechanizmami.

Optymalizacja w zakresie dostępnych  węzłów:

 • Rozwiązano problem związany z dezaktualizacją modeli wynikającej ze zmian w danych źródłowych.

PS CLEMENTINE PRO oferuje teraz funkcję ciągłego zautomatyzowanego uczenia maszynowego, która pomaga w skutecznym niwelowaniu skutków dryftu modelu. Ciągłe uczenie maszynowe jest inspirowane biologicznym zjawiskiem naturalnej selekcji. Nowa funkcja jest dostępna do wykorzystania w węzłach Auto Klasyfikacja i Auto Predykcja.

Rysunek 1. Ustawienia modelu dla funkcji ciągłe zautomatyzowane uczenie maszynowe.

Rysunek 1. Ustawienia modelu dla funkcji ciągłe zautomatyzowane uczenie maszynowe.

 

 • Do węzła GLE na karcie Opcje budowania dodano nowe ustawienie Użyj metody najmniejszych kwadratów z ograniczeniem nieujemności.

Metoda najmniejszych kwadratów z ograniczeniem nieujemności (NNLS) to ograniczony problem najmniejszych kwadratów, w którym współczynniki nie mogą przyjmować wartości ujemnych. Nie wszystkie zbiory danych są odpowiednie do estymacji NNLS, ponieważ wymaga ona, aby między predyktorami a zmienną przewidywaną istniała korelacja dodatnia lub nie istniała żadna korelacja.

 

 • Do węzła danych źródłowych Excel dodano nowe ustawienie Wiersze do przeskanowania dla kolumny i typu.

Pole liczbowe tej opcji oznacza ilość skanowanych wierszy w celu ustalenia typ kolumny i formatu składowania danych. Wartością domyślną jest 200.

 

 

Nowe platformy i środowiska współpracujące

 • Wsparcie dla platforma Linux RedHat w wersji 8.3.
 • Współpraca z nowszą wersją programu analitycznego R (4.0.4).

 

 

Rozszerzona lista obsługiwanych baz danych i innych mechanizmów

 • Baza danych Db2 11.5.
 • Baza danych Db2 Warehouse.
 • Baza danych Db2 Big SQL 7.1.0 na platformie Cloudera Data Platform 7.1.5.
 • Magazyn danych Apache Hive 3.1.3 na platformie Cloudera Data Platform 7.1.5.
 • Mechanizm przetwarzania równoległego Cloudera Impala 3.4.0 na platformie Cloudera Data Platform 7.1.5.
 • Baza danych Informix 14.10.

 


Udostępnij artykuł w social mediach


Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor