PS IMAGO PRO 9.0 /// CO NOWEGO

Tekst przeczytasz w:  3 minuty

Nowa wersja kompleksowego rozwiązania analityczno-raportującego PS IMAGO PRO jest już dostępna!

Użytkownicy PS IMAGO PRO 9.0 otrzymują jak zwykle kilka nowości, które rozbudowują możliwości IBM SPSS Statistics. Wśród nich procedury do operacji na danych, a także nowy typ wizualizacji – dashboard macierzowy. Oczywiście PS IMAGO PRO 9.0 został wyposażony w najnowszy silnik analityczny IBM SPSS Statistics 29, a wraz z nim szereg nowych funkcjonalności i procedur, między innymi modele przyśpieszonego badania trwałości (ATF), liniowe alternatywy dla OLS, czy wykres skrzypcowy.

Oprócz udogodnień z zakresu analizy danych, poprawiona została także wydajność i stabilność pracy oprogramowania z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych.


NOWE PROCEDURY I WYKRES W MENU PREDICTIVE SOLUTIONS

Procedury do zarządzania danymi i przekształcania
 • MULTIPLIKUJ OBSERWACJE – pozwala na zmultiplikowanie obserwacji z użyciem zmiennej ważącej i zapisanie ich do wskazanej lokalizacji w postaci nowego zbioru danych. Każdy przypadek będzie reprezentowany w nowym zbiorze danych tyle razy, ile wynosiła jego ważona częstość w oryginalnym zbiorze;
 • ODWRÓĆ KODOWANIE – umożliwia odwrócenie kierunku kodowania zmiennych jakościowych. Procedura rekoduje zmienne na nowe zmienne z odpowiednio przypisanymi etykietami wartości;
 • AUDYT DANYCH – ułatwia przygotowanie podsumowania dla analizowanych zmiennych w formie tabel zawierających wybrane przez Użytkownika statystyki. Podsumowanie przedstawiane jest w podziale na zmienne jakościowe oraz ilościowe. Procedura ta jest szczególnie przydatna do stworzenia szybkiego raportu lub porównania ze sobą wielu zmiennych.
Audyt Danych

Audyt danych – przykładowy zestaw statystyk podsumowujących dla zmiennych ilościowych i jakościowych

Nowy dashboard
 • DASHBOARD MACIERZOWY – pozwala na zaprezentowanie w formie dashboardu stanu realizacji planu w ramach grup/podgrup danych. Zestawia w tabeli wartości rzeczywiste realizacji zadania z wartościami planowanymi. W zależności od wybranego szablonu kolorystyka punktów i/lub ich kształt prezentują przekroczenie wartości progowych lub stanu realizacji planu.
Dashboard macierzowy

Dashboard macierzowy – sprzedaży poszczególnych typów produktów w województwach


Nowy kanał udostępniania wyników

PS IMAGO PRO 9.0 oferuje możliwość integracji z zewnętrznym repozytorium Microsoft SharePoint. Użytkownicy otrzymali możliwość publikacji opracowanych wyników analiz na platformę Microsoft SharePoint, bezpośrednio z interfejsu PS IMAGO PRO. Wystarczy zdecydować czy przygotowany raport powinien zostać opublikowany w PS IMAGO Portal czy Microsoft SharePoint.

Publikacja w Microsoft SharePoint

Okno konfiguracyjne publikacji raportu w repozytorium Microsoft SharePoint


Nowy silnik analityczny IBM SPSS Statistics 29

Nowe i zaktualizowane procedury statystyczne
 • LINIOWE ALTERNATYWY DLA OLS – nowe typy regresji: Lasso, Grzbietowa lub Sieć elastyczna, które należą do grupy regresji regulowanych. Służą one do „nałożenia kar” na modele bardzo złożone i mogą być pomocne w usunięciu mało użytecznych dla modelu zmiennych. Przydatne w przypadku dużej liczby predyktorów lub ich skorelowania;
 • MODELE PRZYSPIESZONEGO BADANIA TRWAŁOŚCI (AFT) – nowo dodana analiza przeżycia, która jest modelem parametrycznym, w przeciwieństwie do popularnej regresji Kaplana-Meiera i Coxa. Stosowana w przypadku, gdy zmienna zależna ma określony rozkład. Modele parametryczne są często uważane za mniej elastyczne niż modele nieparametryczne, ale jeśli zmienna wynikowa ma możliwy do zidentyfikowania rozkład, tego rodzaju procedury mogą być bardzo skuteczne;
 • WYKRES SKRZYPCOWY – nowy typ wizualizacji rozkładu danych ilościowych wraz ze statystykami podsumowującymi. Opiera się na symetrycznym wykresie gęstości rozkładu, przedstawionym względem osi pionowej;
 • MIARY PSEUDO-R2 I WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI WEWNĄTRZKLASOWEJ (ICC) – uwzględnione dla danych wyjściowych w procedurze Modele mieszane – liniowe oraz Uogólnione modele mieszane (w stosownych przypadkach).
Regresja grzbietowa

Regresja grzbietowa – wykres liniowy prezentujący współczynniki regresji grzbietowej a wartość alfa

Wykres skrzypcowy

Wykres skrzypcowy – rozkład zmiennej Cena dla poszczególnych kategorii zmiennej Region

Usprawnienia dla pracy Analityka
 • DOSTĘPNOŚĆ NIEWYBRANYCH OBSERWACJI – po wybraniu podzbioru obserwacji, przypadki niewybrane nie są już automatycznie ukrywane lub odrzucane w Edytorze danych;
 • UDOSKONALENIA TRYBU SKOROSZYT – dodano dwa nowe elementy paska narzędzi skoroszytu: Pokaż/Ukryj całą składnię i Wyczyść wszystkie dane wyjściowe. Na pasku stanu dostępny jest również nowy przycisk do przełączania między trybami Klasycznym (okno Komend i Wyników ) i Skoroszytem;
 • ULEPSZENIA WYSZUKIWANIA – funkcja wyszukiwania udostępnia teraz opcje wprowadzania terminów bezpośrednio w polu paska narzędzi oraz przeglądania wyników z rozwijanej listy;
 • AKTUALIZACJE PYTHONA I R – wraz z IBM SPSS Statistics 29 instalowane są Python 3.10.4 oraz R 4.2.0.
Skoroszyt – zintegrowane funkcjonalności okna Komend i okna Wyników

Skoroszyt – zintegrowane funkcjonalności okna Komend i okna Wyników


Udostępnij artykuł w social mediach:


Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe