PS QUAESTIO PRO 9.0 /// CO NOWEGO

Tekst przeczytasz w: 4 minuty.
PS QUAESTIO PRO to kompletne środowisko realizacji badań ankietowych, które obejmuje pełny proces badawczy od gromadzenia danych przez ich analizę, po raportowanie i dystrybucję wyników.

Kolejna wersja systemu dostarcza szereg nowości funkcjonalnych oraz opcji poprawiających bezpieczeństwo danych i wydajność prowadzonych procesów. Integralną częścią rozwiązania jest PS IMAGO PRO 9.0 z silnikiem analitycznym IBM SPSS Statistics 29.


Nowości w realizacji badań ankietowych

 • Bootstrap mobi Layout z WCAG 2.x.
  Nowa wersja szablonu mobilnego wspierająca standard WCAG 2.x. Dzięki temu projektowane ankiety uwzględniają zalecenia dotyczące tworzenia treści dla osób z niepełnosprawnościami.

  Szablon mobilny wspierany standardem WCAG. Opcje modyfikacji sposobu prezentowania treści w prawym górnym rogu

  Szablon mobilny wspierany standardem WCAG.
  Opcje modyfikacji sposobu prezentowania treści w prawym górnym rogu

 • Nowa wersja narzędzia do budowy kreatorów pytań (author wizard).
  Pozwala ono na elastyczną modyfikację treści i struktury istniejącej ankiety.

 • Dodano możliwość szyfrowania danych osobowych lub wrażliwych.
  W obszarze zapewnienia zgodności z RODO system daje możliwość indywidualnego kontrolowania dostępu do danych oraz szyfrowania prezentowanej treści. Dzięki temu przetwarzane przez system dane są zabezpieczone nie tylko na poziomie baz danych, w których są przechowywane, ale również interfejsu użytkownika.

  Okno konfiguracji dostępu do danych wrażliwych oraz szyfrowania treści

  Okno konfiguracji dostępu do danych
  wrażliwych oraz szyfrowania treści

 • Ulepszono obsługę ekranów dotykowych.
  Dla realizacji wywiadów techniką CAPI bez podłączenia do Internetu, wprowadzony został ulepszony mechanizm skalowania prezentowanej treści ankiety (także ekranów dotykowych o niestandardowych rozdzielczościach.

 • Nowa wersja WEB API.
  Rozbudowana wersja usługi API pozwala na zdalny dostęp do do danych  zgromadzonych w ramach projektu ankietowego, takich jak: wyniki, uczestnicy, metadane, pliki czy statystyki.

  Przykładowa metoda w interfejsie Swagger dla pobierania wyników z ankiety

  Przykładowa metoda w interfejsie Swagger dla pobierania wyników z ankiety

 • Wprowadzono dodatkowe możliwości personalizacji treści dla prowadzenia akcji mailingowych.
  Przygotowanie spersonalizowanej treści np. zaproszenia do udziału w badaniu ankietowym zostało rozbudowane o możliwość wstawiania treści w oparciu o warunki logiczne bazujące na danych zastanych.

 • Możliwość edycji kwot badawczych w formacie Excel.
  Dodano możliwość eksportu tabel kwotowych do pliku .xlsx, wykonanie edycji poszczególnych warunków czy wartości komórek, a następnie import do systemu ankietowego.

 • Nodano natywne wsparcie dla parsera JSON.
  Umożliwia to przechowywanie i wykorzystywanie informacji w strukturze obiektowej, co jest niezwykle przydatne do interakcji z usługami korzystającymi z tego formatu.


Nowości w zakresie bezpieczeństwa

 • Możliwość wykorzystania protokołu SSL w instalacjach klastrowych.
  Funkcjonalność ta ma szczególne zastosowanie w sieciach z dedykowanym urządzeniem kontrolującym ruch SSL, np. NetScaler.

 • Zapewnienie wsparcia dla systemów obsługujących co najmniej protokół TLS 1.2.

 • Poprawiono szyfrowanie danych o uczestnikach.
  Mechanizm szyfrowania danych o uczestnikach badania został wzbogacony o wsparcie dla algorytmu AES-256.

 • Dodano możliwość kontroli dostępu do grafik wyświetlanych w ankietach.

Nowości w zakresie wydajności i administracji

 • Zwiększono wydajność silnika ankietowego.
  Domyślnie projekty przetwarzają zapytania o dane uzupełniające w sposób sekwencyjny. Jeśli okaże się, że spowalnia to wydajność systemu ankietowego, można go skonfigurować tak, aby przetwarzał zapytania ankietowe w sposób równoległy.

 • Zapewniono wsparcie dla rozwiązań chmurowych:
  • Microsoft Azure
  • Amazon Web Services (AWS)
  • Google Cloud Platform (GCP)
  • IBM Cloud
  • Rackspace

 • Usprawniono automatyzację procesu instalacji i deinstalacji systemu.

Nowe procedury i wykres w menu Predictive Solutions

Procedury do zarządzania danymi i przekształcania
 • Procedura MULTIPLIKUJ OBSERWACJE.
  Pozwala na zmultiplikowanie obserwacji z użyciem zmiennej ważącej i zapisanie ich do wskazanej lokalizacji w postaci nowego zbioru danych. Każdy przypadek będzie reprezentowany w nowym zbiorze danych tyle razy, ile wynosiła jego ważona częstość w oryginalnym zbiorze.

 • Procedura ODWRÓĆ KODOWANIE.
  Umożliwia odwrócenie kierunku kodowania zmiennych jakościowych. Rekoduje ona zmienne na nowe zmienne z odpowiednio przypisanymi etykietami wartości.

 • Procedura AUDYT DANYCH.
  Umożliwia przygotowywanie podsumowania dla analizowanych zmiennych w formie tabel zawierających wybrane przez Użytkownika statystyki. Podsumowanie przedstawiane jest w podziale na zmienne jakościowe oraz ilościowe. Procedura ta jest szczególnie przydatna do stworzenia szybkiego raportu lub porównania ze sobą wielu zmiennych w ramach wybranych wartości.

Nowa wizualizacja dla danych
 • DASHBOARD MACIERZOWY.
  Pozwala na zaprezentowanie stanu realizacji planu w ramach grup/podgrup danych. Zestawia w tabeli wartości rzeczywiste realizacji zadania z wartościami planowanymi. W zależności od wybranego szablonu kolorystyka punktów i/lub ich kształt prezentują przekroczenie wartości progowych lub stanu realizacji planu.

  Dashboard macierzowy

  Dashboard macierzowy – sprzedaży poszczególnych typów produktów w województwach


Nowy kanał udostępniania wyników

PS IMAGO PRO 9.0 oferuje możliwość integracji z zewnętrznym repozytorium Microsoft SharePoint. Użytkownicy otrzymali możliwość publikacji opracowanych wyników analiz na platformę Microsoft SharePoint, bezpośrednio z interfejsu PS IMAGO PRO. Wystarczy zdecydować czy przygotowany raport powinien zostać opublikowany w PS IMAGO Portal czy Microsoft SharePoint.

Publikacja w Microsoft SharePoint

Okno konfiguracyjne publikacji raportu w repozytorium Microsoft SharePoint 


Nowy silnik analityczny IBM SPSS Statistics 29

Nowe i zaktualizowane procedury statystyczne
 • Alternatywy dla liniowych OLS (metod najmniejszych kwadratów).
  Nowe typy regresji: Lasso, Grzbietowa lub Sieć, które należą do grupy regresji regulowanych. Służą do „nałożenia kar” na modele bardzo złożone i mogą być pomocne w usunięciu mało użytecznych dla modelu zmiennych. Przydatne w przypadku dużej liczby predyktorów lub ich skorelowania.

  Regresja grzbietowa – wykres liniowy prezentujący współczynniki regresji grzbietowej a wartość alfa

  Regresja grzbietowa – wykres liniowy prezentujący współczynniki regresji grzbietowej a wartość alfa

 • Modele przyspieszonego badania trwałości (AFT).
  Nowo dodana analiza przeżycia, która jest modelem parametrycznym, w przeciwieństwie do popularnej regresji Kaplana-Meiera i regresji Coxa. Stosowana w przypadku, gdy zmienna zależna ma określony rozkład.

 • Metaanaliza.
  Bazuje na wynikach innych badań naukowych i pozwala na ich syntezę oraz łączenie. Może dostarczać zbiorczego przeglądu wielkości efektu oraz przyczyn potencjalnej zmienności. Zawiera między innymi testy heterogeniczności, ocenę efektów badania, metaregresję i wizualizacje, które mogą być wykorzystane do podsumowania wyników.

 • Analiza mocy testów.
  Odgrywa kluczową rolę w projektowaniu badania i późniejszej analizie wyników. Rezultatem działania procedury jest tabela wartości mocy testu oraz opcjonalnie, wykres krzywej mocy testu.

 • Mapa relacji.
  Pozwala na odzwierciedlenie połączeń i wpływów pomiędzy zmiennymi za pośrednictwem węzłów i powiązań. Węzły reprezentują zmienne i kategorie zmiennych, powiązania zaś siłę oddziaływania między węzłami.

  Mapa relacji odzwierciedlająca połączenia i wpływy pomiędzy zmienną

  Mapa relacji odzwierciedlająca połączenia i wpływy pomiędzy zmienną "liczba lat kształcenia",
  a pozostałymi zmiennymi

Usprawnienia dla pracy Analityka
 • Skoroszyt.
  Umożliwia w interaktywny sposób przeprowadzenie analizy danych dzięki integracji funkcjonalności okna Komend i okna Wyników. Akapity zawierające komendy można edytować lub bezpośrednio uruchamiać polecenia.

  Skoroszyt – zintegrowane funkcjonalności okna Komend i okna Wyników

  Skoroszyt – zintegrowane funkcjonalności okna Komend i okna Wyników


Udostępnij artykuł w social mediach


Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor