Wykres kaskadowy - co ma wodospad do wizualizacji danych?

Tekst przeczytasz w:  2 minuty

Wykres wodospadowy inaczej nazywany wykresem kaskadowym, osobom spoza branży finansowej może niewiele mówić.

W tym wpisie chcę wyjaśnić, czym jest wykres kaskadowy oraz do prezentacji jakich danych można go wykorzystać.

Istnieje wiele popularnych wykresów, np. wykresy słupkowe, kołowe lub liniowe, których interpretacja nie sprawia odbiorcy większych trudności. Często możemy takie wizualizacje zobaczyć w prasie lub w raportach branżowych. Ze względu na przyzwyczajenie do tego rodzaju wykresów, niektórzy autorzy nie poszukują już innych wizualizacji, które mogłyby lepiej zaprezentować ich dane. Ten wpis przeznaczony jest dla tych,którzy chcą stopniowo poszerzać portfolio wykorzystywanych przez siebie wykresów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy na szkolenie:

ST 2a. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów

Wykres kaskadowy jest zwykle używany do zrozumienia wkładu poszczególnych elementów w wynik ogólny. Prezentuje jaką część ogółu stanowią poszczególne kategorie zmiennej. Wykres kaskadowy to wykres słupkowy, w którym położenie słupków względem osi y jest zależne od położenia słupka poprzedzającego – każdy kolejny słupek rozpoczyna się od wartości, na której skończył się poprzedni słupek. Prezentowana jest też wartość skumulowana, w postaci słupka Ogółem. Słupki mogą prezentować liczebności dla kategorii głównej zmiennej lub sumy dla zmiennej ilościowej. Wykres kaskadowy można wykorzystać do prezentowania między innymi danych dotyczących stanów magazynowych, przychodów, bilansów finansowych oraz innych danych, w których mogą występować spadki lub wzrosty poszczególnych wartości. Wartości dodatnie i ujemne oznaczone są różnymi kolorami. Poniższy wykres prezentuje bilans finansowy przedsiębiorstwa. Jak możemy zauważyć, pierwszy słupek obrazuje z jakim zyskiem zakończył się rok dla firmy. Oprócz wartości dla poszczególnych miesięcy, wykres prezentuje podsumowania dla kwartałów (żółte słupki). Czerwone słupki prezentują wartości ujemne. W tych miesiącach firma odnotowała straty.

 

Bilans finansowy przedsiębiorstwa

Bilans finansowy przedsiębiorstwa

 

Innym przykładem zastosowania wykresu kaskadowego może być audyt inwentarza magazynów. Potrzebujemy informacji, ile towaru znajduje się w magazynach, aby zapewnić zaopatrzenie w sklepach w poszczególnych regionach. Jak widać na poniższym wykresie, stan zaopatrzenia magazynów jest zróżnicowany. Najmniej towaru znajduje się w magazynach w regionie północnym. Wiedząc o tym, możemy podjąć działania, polegające na przekierowaniu części towaru do magazynów w tym regionie aby nie wystąpił problem z zaopatrzeniem sklepów.

 

Audyt inwentarza magazynów

Audyt inwentarza magazynów

 

Wykres kaskadowy jest ciekawą alternatywą dla tradycyjnych wykresów słupkowych lub liniowych. Pozwala w przejrzysty sposób zaprezentować wkład poszczególnych kategorii na wynik całościowy, zobrazować spadki oraz wzrosty, a także prezentować dane w szeregach czasowych.

Analizy prezentowane w tym artykule zostały zrealizowane przy pomocy

PS IMAGO PRO

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe