Twój wykres szeregu może powiedzieć więcej

Tekst przeczytasz w: 2 minuty.
Wykres szeregu jest rodzajem wykresu liniowego lub warstwowego najczęściej wykorzystywanym do prezentacji zmian w czasie.

Na wykresie można przedstawić liczebności dla kategorii głównej zmiennej lub statystyki wybranej zmiennej ilościowej. Poszczególne punkty na wykresie prezentujące dane połączone są linią od pierwszej wartości do ostatniej. Zazwyczaj oś x przyjmuje wartości odnoszące się do czasu, na osi y natomiast prezentowane są wartości ilościowe dotyczące np. zysku przedsiębiorstwa. Tego rodzaju wykresy często wykorzystywane są do prezentacji notowań akcji giełdowych, kursów walut albo fluktuacji cen w czasie.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o wizualizacji danych??

Zapraszamy na szkolenie ST 2a. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów

Prekursorem wykorzystującym wykres szeregu był William Playfair. Był on jedną z pierwszych osób, które do prezentacji danych statystycznych wykorzystywały wykresy. Opracował wiele przełomowych wizualizacji danych, które w kolejnych latach stały się popularne ze względu na to, że w czytelny sposób przekazują najważniejsze informacje. Przykładem może być poniższy rysunek, prezentujący dane dotyczące eksportu oraz importu z Ameryki Północnej na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Wykres szeregu - bilans eksportu i importu

Rysunek 1. Bilans eksport oraz import z Ameryki Północnej autorstwa Williama Playfaira.
Źródło: Playfair W., 2005: Commercial and Political Atlas and Statistical Breviary. S22

Obecnie nie musimy posiadać dużych zdolności plastycznych aby przygotować równie ciekawe wizualizacje danych. Poniżej prezentuję prostą formę wykresu szeregu, na której jest zaprezentowana tylko jedna zmienna dotycząca średnich wydatków firmy w poszczególnych miesiącach.

Podstawowy wykres szeregu

Wykres poniżej obrazuje natomiast dane dotyczące średnich przychodów firmy w ciągu jednego roku oraz został wzbogacony o dodatkowe elementy.

Wykres szeregu z dodatkowymi elementami

Poszczególne kwartały są prezentowane za pomocą różnych kolorów co pozwala czytelnikowi w łatwy sposób zauważyć jak wyglądał przychód finansowy przedsiębiorstwa w poszczególnych okresach roku. Ponadto pionowe linie wskazują na kluczowe dla firmy wydarzenia, które potencjalnie mogły mieć wpływ na prezentowane dane. W naszym przykładzie pionowe linie sygnalizują rozpoczęcie emisji reklam usług i towarów oferowanych przez firmę. Analizując wykres widzimy dwa znaczne wzrosty przychodów w firmie, które przypadają na kwartał II oraz IV. Oba były poprzedzone kampaniami reklamowymi, które można uznać jako jeden z elementów mogących mieć wpływ na wzrost przychodów.

Podsumowując, wykres szeregu będzie dobrym wyborem, gdy potrzebujemy przedstawić występowanie pewnych tendencji w danych ze względu na czas. Możliwość dodawania dodatkowych elementów na wykresie (znaczników wydarzeń lub kolorowania segmentów) pozwala prezentować dodatkowe informacje.  


Oceń artykuł:

Udostępnij artykuł w social mediachZostańmy w kontakcie!

Chcesz dostawać wiadomości o nowych wpisach na blogu i webinarach z zakresu analizy danych? Zapisz się na powiadomienia e-mail.

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor