Nowości w PS IMAGO PRO 5.1

Tekst przeczytasz w:  4 minuty

PS IMAGO PRO 5.1 nowa wersja kompleksowego rozwiązania analityczno-raportującego, jest już dostępna!

 

Nowości i usprawnienia w PS IMAGO PRO obejmują 6 różnych obszarów:

 

Silnik Analityczny IBM SPSS Statistcs 25

IBM SPSS Statistics 25 umożliwia wykorzystanie statystyk bayesowskich. Dostarcza także usprawnień dla analiz w modułach Base i Advanced (m. in. OML, GENLINMIXED). Oferuje wsparcie dla eksportu raportów do MS Office oraz dysponuje zaktualizowanym kreatorem wykresów.

Usprawnione Zarządzanie Danymi

PS IMAGO PRO zawiera nowe procedury: kodowanie zestawów wielokrotnych odpowiedzi i kopiowanie etykiet wartości, które usprawniają pracę z danymi oraz zarządzanie nimi, na etapie przygotowania oraz analizy danych.

Ewaluacja Grup

Procedura - ewaluacja grup pozwala na ocenę jakości grupowania obserwacji przy wykorzystaniu wskazanego zestawu charakterystyk z wykorzystaniem współczynnika Silhouette. Wynikiem procedury są tabele, wykresy i nowe zmienne, dostarczające wiedzy.

Udoskonalone Raportowanie

Dodane funkcjonalności m.in. klonowania stron, czy usprawnienia zarządzania kontenerami, które ułatwiają przygotowanie raportu w trybie dashboard. W trybie dokumentu można pisać raport w układzie kolumnowym.

Publikacja Raportów w Chmurze

Udostępniono dodatkowe funkcje w zakresie kontroli i zarządzania raportami w organizacji - nadawanie ról i uprawnień użytkownikom. W nowej wersji programu można wykorzystać bazy MySQL lub MS SQL Server jako repozytorium. Publikowane raporty są dostępne także na urządzeniach mobilnych.

Efektowna Wizualizacja Wyników

Szereg nowych typów wykresów: wiolinowy, kaskadowy, hierarchiczny, szeregu, czy mapa drzewa, daje możliwość atrakcyjnej oraz czytelnej prezentacji informacji na jednym wykresie. Dodatkowo udostępniono dwa nowe wykresy typu dashboard: tarcza oraz strzałki i światła.

 

Rozwiązanie oparte jest na najnowszej wersji silnika IBM SPSS Statistcs.

Najważniejsze nowości w wydaniu 25 to:

Nowe opcje w menu Analiza:

   • statystyki Bayesowskie: procedury z możliwością wykorzystania wnioskowania Bayesa (m. in. ANOVA, testy dla prób zależnych i niezależnych, korelacja Pearsona, regresja liniowa, modele logliniowe), wykorzystanie statystyk zarówno z interfejsu użytkownika, jak i przy użyciu komend syntax.
   • ulepszenia w analizach modelu Base i Advanced: UNIANOVA, GLM, modele mieszane liniowe oraz uogólnione liniowe.

Zaktualizowane okno kreatora wykresów:

   • interaktywne przełączanie pomiędzy podglądem edytowanych elementów, a ich właściwościami,
   • automatyczny podgląd wprowadzanych zmian
   • zmiana domyślnego szablonu wykresów – zgodny z pakietem MS Office.

Zmiany w edytorze syntax oraz w edytorze danych:

   • możliwość edycji syntaxu w trybie kolumnowym;
   • kopiowanie danych z nazwami zmiennych lub z etykietami zmiennych;
   • nowe skróty klawiszowe dla przyspieszenia pisania komend w syntax.

Wsparcie eksportu do pakietu MS Office:

   • kopiowanie wykresu jako Microsoft Graphic Object,
   • edycja wybranych wykresów w pakiecie MS Office,
   • wykorzystanie szablonów wykresów MS Office w IBM SPSS Statistics.

11 nowych procedur w zakładce Predictve Solutions

PS IMAGO PRO to nie tylko silnik. Zmiany obejmują też zakładkę PREDICTIVE SOLUTIONS

Procedury "Dane i transformacje”:

   • kodowanie zestawów wielokrotnych odpowiedzi - umożliwia zmianę sposobu kodowania wybranych zmiennych,
   • kopiowanie etykiet wartości - umożliwia kopiowanie, nadpisywanie lub łączenie etykiet wartości dla zmiennej wynikowej na podstawie wartości lub etykiet wskazanej zmiennej

Ewaluacja grup:

   • pozwala na ocenę jakości dokonanego grupowania obserwacji na podstawie wyliczonego współczynnika Silhouette łączącego koncepcję spójności grup i ich separację,
   • umożliwia zapisanie nowych zmiennych do dalszych wyliczeń, z wartościami miary Silhouette dla każdej obserwacji, odległości od centrów skupień, do których przynależą oraz identyfikatorem najbliższego skupienia dla punktu,
   • wylicza statystyki opisowe dla każdego skupienia, a także wykresy diagnostyczne: rozkład wartości Silhouette w podziale na grupy, odległość centroidów skupień oraz odległość obserwacji od centroidu grupy.

Nowe typy wykresów

   • Chmura słów - umożliwia przedstawienie wystąpień danej kategorii w formie słów lub bąbelków o różnej wielkości i o różnych kolorach
   • Diagram Sankeya - może służyć do zobrazowania relacji między poszczególnymi kategoriami zmiennych, bilansu i przepływu wartości.
   • Wykres kaskadowy - pozwala na stworzenie wykresu słupkowego, wykorzystywanego do zrozumienia wkładu poszczególnych elementów w wynik ogólny
   • Wykres wiolinowy - pozwala na wizualizację rozkładu zmiennych ilościowych oraz gęstości prawdopodobieństwa
   • Mapa drzewa - umożliwia przygotowanie wykresu mozaikowego, z dodatkowymi statystykami podsumowującymi.
   • Wykres hierarchiczny - pozwala na przedstawienie danych hierarchicznych na różnych poziomach agregacji.
   • Wykres szeregu - pozwala na przedstawienie zmian w czasie np. wolumenu sprzedaży, w formie wykresu liniowego bądź warstwowego

Chmura słów

Umożliwia przedstawienie wystąpień danej kategorii w formie słów lub bąbelków o różnej wielkości i o różnych kolorach

Diagram Sankeya

Może służyć do zobrazowania relacji między poszczególnymi kategoriami zmiennych, bilansu i przepływu wartości.

Mapa drzewa

Często wykorzystywany przy analizie struktury, wolumenu i ocenie wielkości segmentów

Wykres hierarchiczny

Pozwala zaprezentować hierarchię w formie rozbłysku lub wykresu sopelkowego. Umożliwia też prezentację stopnia realizacji celów.

Wykres szeregu

Pozwala na przedstawienie zmian w czasie np. wolumenu sprzedaży, w formie wykresu liniowego bądź warstwowego

Wykres wiolinowy

Sprawdza się przy porównywaniu rozkładów zmiennej w podgrupach.

Wykres kaskadowy

Pozwala na stworzenie wykresu słupkowego, wykorzystywanego do zrozumienia wkładu poszczególnych elementów w wynik ogólny


Nowe wykresy typu Dashboardy

   • Dashboard Tarcza - pozwala na porównanie wskaźnika w grupach wyznaczonych przez kategorie zmiennej jakościowej prezentując wynik w formie tarczy do gry w rzutki;
   • Dashboard Strzałki i światła - pozwala na porównanie wskaźnika w grupach wyznaczonych przez kategorie zmiennej jakościowej prezentując wynik w formie tarczy do gry w rzutki

Dashboard Tarcza

Pozwala na porównanie wskaźnika w grupach wyznaczonych przez kategorie zmiennej jakościowej prezentując wynik w formie tarczy do gry w rzutki.

Dashboard Strzałki i światła

Pozwala na porównanie wskaźnika w grupach wyznaczonych przez kategorie zmiennej jakościowej.

PS IMAGO PORTAL CLOUD

Najważniejszą nowością jest możliwość publikacji i rozpowszechniania raportów online

PS IMAGO Portal Cloud to środowisko informatyczne pracujące w chmurze, umożliwiające publikację, przechowywanie i zarządzanie informacjami organizacji. Gwarantuje nieprzerwaną dostępność do Portalu i pełne bezpieczeństwo zgromadzonych tam raportów i danych. Przeglądać mogą je wyłącznie uprawnieni pracownicy firmy lub organizacji, korzystając z dowolnego urządzenia z podłączonego do Internetu. Dostęp do opublikowanych treści odbywa się poprzez bezpieczny protokół komunikacyjny z certyfikatem SSL. Organizacja zyskuje bezpieczną możliwość zebrania w jednym miejscu informacji analitycznych istotnych dla działania firmy lub organizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W tym:

   • publikację treści analitycznych w chmurze,
   • dostosowanie struktury portalu do struktury twojej organizacji i sposobu funkcjonowania,
   • dopasowanie wyglądu portalu do identyfikacji wizualnej własnej organizacji,
   • dostęp do raportów z każdego miejsca, korzystając z komputera lub urządzenia mobilnego,
   • ograniczenie kosztów ponoszonych na infrastrukturę informatyczną,
   • tworzenie systemu udostępniania treści analitycznych dla wybranych grup organizacji,
   • zarządzanie publikowanymi treściami i raportami.

Ulepszenia i nowe funkcjonalności przy tworzeniu raportów:

   • tryb Dashboard:
   • możliwość kopiowania przygotowanych stron raportu,
   • poszerzenie aktualizacji raportów o możliwość dodawania większej liczby obiektów,
   • zmiany w sposobie generowania kontenerów – dodawanie układów bez usuwania wcześniej istniejących na stronie,
   • możliwość przesuwania na wierzch/ pod spód kontenerów,
   • tryb dokument, możliwość pracy w układzie kolumnowym.

Nowe oblicze PS IMAGO PORTAL:

   • responsywność Portalu na urządzeniach mobilnych,
   • możliwość wykorzystania bazy MySQL lub MS SQL Server jako repozytorium Portalu,
   • Apache Web Server lub Internet Information Services jako serwer www,
   • różne role i uprawnienia użytkowników Portalu,
   • zakładki do administracji i zarządzania Portalem dedykowane dla administratorów o różnych poziomach uprawnień,
   • zarządzanie typami plików możliwych do publikacji na Portalu oraz dodawanie nowych języków,
   • możliwość tworzenia sekcji jako odseparowanych witryn Portalu dla różnych departamentów organizacji.

PS IMAGO Portal Cloud

Przygotowanie raportu w trybie dokument

 • Przejrzysty i w pełni funkcjonalny edytor tekstowy
 • Efektywne wykorzystanie obiektów wynikowych PS IMAGO PRO
 • Możliwość eksportu dokumentu do pdf i docx

Przygotowanie raportu w trybie dashboard

 • Interaktywna i nowoczesna prezentacja wyników
 • Pulpity menedżerskie
 • Dodawanie komentarzy do obiektów i podlinkowanych stron
 • Import do pdf lub do formatu html

Dedykowane narzędzie do projektowania raportów

 • Intuicyjne narzędzie
 • Równoczesna praca nad trybem document i dashboard
 • Edycja obiektów wynikowych PS IMAGO PRO
 • Efektywne projektowanie raportów za pomocą systemu kontenerów
 • Łatwe zarządzanie i modyfikacja styli, kolorystyki i układu raportów


Udostępnij artykuł w social mediach:


Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe