Nowości w PS QUAESTIO PRO 5

Tekst przeczytasz w: 4 minuty.

Spis treści [Ukryj]

Nowa wersja jest już dostępna!

PS QUAESTIO PRO to kompletne środowisko realizacji badań ankietowych umożliwiające pełną integrację z infrastrukturą IT oraz wymianę informacji z pozostałymi systemami działającymi w organizacji.

System wspiera wszystkie etapy badania od tworzenia kwestionariuszy, przez gromadzenie danych technikami CAWI, MOBI, CATI i CAPI. Pozwala na podstawową i zaawansowaną analizę danych (wykorzystuje technologie SPSS), a po opracowanie raportu analitycznego w postaci dashboardu lub dokumentu umożliwia dystrybucję w całej organizacji.

Nowy interfejs użytkownika

Zaprojektowany od nowa układ funkcjonalności systemowych zwiększa ergonomię użytkowania. Zastosowanie nowoczesnego silnika generowania treści eliminuje ograniczenia związane z kompatybilnością przeglądarek internetowych oraz umożliwia nawigowanie po systemie za pośrednictwem urządzeń mobilnych. 

Nowy interfejs użytkownika dla webowego panelu zarządzania badaniami

 • Pełne wsparcie dla popularnych przeglądarek internetowych, takich jak: Chrome, IE, SAFARI, FIREFOX, OPERA
 • Responsywny interfejs użytkownika generowany za pośrednictwem biblioteki Bootstrap
 • Nowa aranżacja funkcjonalności zwiększająca ergonomię użytkowania systemu
 • Zaawansowany kreator treści mailingowych, który umożliwia między innymi:
  • Import kodu HTML przygotowanego w zewnętrznych narzędziach
  • Tworzenie tabel, animacji, elementów graficznych, interaktywnych linków
  • Zaawansowane formatowanie treści mailowych w standardzie WYSIWYG
 • Wsparcie dla nowych wersji systemów operacyjnych Windows oraz baz danych MSSQL

Nowy interfejs

Nowy interfejs

Nowy interfejs

Nowy silnik analityczny IBM SPSS Statistics 25

Nowa wersja programu umożliwia wykorzystanie statystyk bayesowskich. Dostarcza także usprawnień dla analiz w modułach Base i Advanced (m. in. OML, GENLINMIXED). Oferuje wsparcie dla eksportu raportów do MS Office oraz dysponuje zaktualizowanym kreatorem wykresów.

Nowe opcje w menu Analiza:

 • Statystyki Bayesowskie oferują:
  • procedury z możliwością wykorzystania wnioskowania Bayesa, m. in. ANOVA, testy dla prób zależnych i niezależnych, korelacja Pearsona, regresja liniowa, modele logliniowe
  • wykorzystanie statystyk zarówno z interfejsu użytkownika, jak i przy użyciu komend syntax
 • ulepszenia w analizach modelu Base i Advanced: UNIANOVA, GLM, modele mieszane liniowe oraz uogólnione liniowe

Wsparcie eksportu do pakietu MS Office:

 • kopiowanie wykresu jako Microsoft Graphic Object
 • edycja wybranych wykresów w pakiecie MS Office
 • wykorzystanie szablonów wykresów MS Office w IBM SPSS Statistics

Zaktualizowane okno kreatora wykresów:

 • interaktywne przełączanie pomiędzy podglądem edytowanych elementów, a ich właściwościami
 • automatyczny podgląd wprowadzanych zmian
 • zmiana domyślnego szablonu wykresów – zgodny z pakietem MS Office

Zmiany w edytorze syntax oraz w edytorze danych:

 • możliwość edycji syntaxu w trybie kolumnowym
 • kopiowanie danych z nazwami zmiennych lub z etykietami zmiennych
 • nowe skróty klawiszowe dla przyspieszenia pisania komend w syntax

Usprawnione zarządzanie danymi

Pojawiają się nowe procedury analityczne: kodowanie zestawów wielokrotnych odpowiedzi i kopiowanie etykiet wartości, które usprawniają pracę z danymi oraz zarządzanie nimi, na etapie przygotowania oraz analizy danych.

11 nowych procedur w menu Predictive Solutions

Nowe procedury - „Dane i transformacje”:

 • kodowanie zestawów wielokrotnych odpowiedzi - umożliwia zmianę sposobu kodowania wybranych zmiennych
 • kopiowanie etykiet wartości - umożliwia kopiowanie, nadpisywanie lub łączenie etykiet wartości dla zmiennej wynikowej na podstawie wartości lub etykiet wskazanej zmiennej

Ewaluacja grup, nowa procedura analityczna:

 • pozwala na ocenę jakości dokonanego grupowania obserwacji na podstawie wyliczonego współczynnika Silhouette łączącego koncepcję spójności grup i ich separację
 • umożliwia zapisanie nowych zmiennych do dalszych wyliczeń, z wartościami miary Silhouette dla każdej obserwacji, odległości od centrów skupień, do których przynależą oraz identyfikatorem najbliższego skupienia dla punktu
 • wylicza statystyki opisowe dla każdego skupienia, a także wykresy diagnostyczne: rozkład wartości Silhouette w podziale na grupy, odległość centroidów skupień oraz odległość obserwacji od centroidu grupy

Definiowanie zadań tworzenia raportu

Definiowanie zadań tworzenia raportu

Definiowanie zadań tworzenia raportu

Tworzenie raportów w formie dokumentu

Tworzenie raportów w formie dokumentu

Efektowna wizualizacja wyników

Szereg nowych typów wykresów: wiolinowy, kaskadowy, hierarchiczny, szeregu, czy mapa drzewa, daje możliwość atrakcyjnej oraz czytelnej prezentacji informacji na jednym wykresie. Dodatkowo udostępniono dwa nowe wykresy typu dashboard: tarcza oraz strzałki i światła.

Nowe typy wizualizacji

 • Chmura słów - umożliwia przedstawienie wystąpień danej kategorii w formie słów lub bąbelków o różnej wielkości i różnych kolorach
 • Diagram Sankeya - może służyć do zobrazowania relacji między poszczególnymi kategoriami zmiennych, bilansu i przepływu wartości
 • Wykres kaskadowy - pozwala na stworzenie wykresu słupkowego, wykorzystywanego do zrozumienia wkładu poszczególnych elementów w wynik ogólny
 • Wykres wiolinowy - pozwala na wizualizację rozkładu zmiennych ilościowych oraz gęstości prawdopodobieństwa
 • Mapa drzewa - umożliwia przygotowanie wykresu mozaikowego, z dodatkowymi statystykami podsumowującymi
 • Wykres hierarchiczny - pozwala na przedstawienie danych hierarchicznych na różnych poziomach agregacji
 • Wykres szeregu - pozwala na przedstawienie zmian w czasie np. wolumenu sprzedaży, w formie wykresu liniowego bądź warstwowego.

Chmura słów

Umożliwia przedstawienie wystąpień danej kategorii w formie słów lub bąbelków o różnej wielkości i o różnych kolorach

Diagram Sankeya

 Może służyć do zobrazowania relacji między poszczególnymi kategoriami zmiennych, bilansu i przepływu wartości.

Mapa drzewa

Często wykorzystywany przy analizie struktury, wolumenu i ocenie wielkości segmentów

Wykres hierarchiczny

Pozwala zaprezentować hierarchię w formie rozbłysku lub wykresu sopelkowego. Umożliwia też prezentację stopnia realizacji celów.

Wykres szeregu

Pozwala na przedstawienie zmian w czasie np. wolumenu sprzedaży, w formie wykresu liniowego bądź warstwowego

Wykres wiolinowy

Sprawdza się przy porównywaniu rozkładów zmiennej w podgrupach.

Wykres kaskadowy

Pozwala na stworzenie wykresu słupkowego, wykorzystywanego do zrozumienia wkładu poszczególnych elementów w wynik ogólny

Nowe wykresy typu dashboardy

 • Dashboard Tarcza - pozwala na porównanie wskaźnika w grupach wyznaczonych przez kategorie zmiennej jakościowej prezentując wynik w formie tarczy do gry w rzutki
 • Dashboard Strzałki i światła - pozwala na porównanie wskaźnika w grupach wyznaczonych przez kategorie zmiennej jakościowej prezentując wynik w formie tarczy do gry w rzutki

Dashboard Tarcza

 Pozwala na porównanie wskaźnika w grupach wyznaczonych przez kategorie zmiennej jakościowej prezentując wynik w formie tarczy do gry w rzutki.

Dashboard Strzałki i światła

 Pozwala na porównanie wskaźnika w grupach wyznaczonych przez kategorie zmiennej jakościowej.

Udoskonalone monitorowanie projektów

Rozbudowany zestaw obiektów wspierających proces monitorowania i kontroli projektów badawczych od teraz jest dostępny w trybie online, również dla urządzeń mobilnych.

 • Dostęp w czasie rzeczywistym do kompletu statystyk i wykresów diagnostycznych dla dowolnego projektu badawczego w tym:
  • czasy wypełnień (min, max, mean, median)
  • wskaźnik powracających respondentów
  • wykres typu „timeline” prezentujący aktywność respondentów w zmiennych jednostkach czasu
  • wskaźniki response rate i inne…
 • Możliwość przeglądania raportu na urządzeniach mobilnych z systemami Android lub IOS
 • Pobieranie wyników na lokalny komputer

Udoskonalone monitorowanie projektów

Udoskonalone monitorowanie projektów

Wsparcie dla mediów społecznościowych

Publikowanie postów na Facebook i LinkedIn zawierających treści zapraszające do udziału w badaniu wprost z systemu ankietującego. Generowanie i wykorzystywanie skróconych linków ankietowych. 

 • Publikowanie postów w mediach społecznościowych, które poza standardową treścią mogą zawierać aktywne linki do ankiet zbudowanych w systemie. Do wyboru mamy:
  • Facebook
  • LinkedIn
 • Automatyczne generowanie skróconej wersji linków ankietowych za pośrednictwem serwisu TinyUrl
 • Zaawansowane możliwości konfiguracyjne

Wsparcie dla mediów społecznościowych

Wsparcie dla mediów społecznościowych


Udostępnij artykuł w social mediach


Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor