Nowości w PS IMAGO PRO 6.0

Tekst przeczytasz w: 3 minuty.

Spis treści [Ukryj]

PS IMAGO PRO 6.0, nowa wersja kompleksowego rozwiązania analityczno-raportującego, jest już dostępna!

Wśród nowości warto wymienić:

SILNIK ANALITYCZNY IBM SPSS Statistics 26

IBM SPSS Statistics 26 oferuje nowe procedury statystyczne, jak: regresja kwantylowa, czy analiza krzywej ROC. Dodatkowo wprowadzone zostało szereg poprawek do procedur, np. statystyki bayesowskie, analiza rzetelności czy zmiany w komendach procedur syntax.

NOWE PROCEDURY MENU PREDICTIVE SOLUTIONS

PS IMAGO PRO zawiera nowe procedury ułatwiające przygotowanie i przekształcanie danych. Między innymi „Połącz pliki” do łączenia wielu plików sav (poprzez dodawanie obserwacji) oraz „Utwórz kalendarz” ułatwiająca pracę na danych z użyciem zmiennej określającej czas.

UDOSTĘPNIANIE I ZARZĄDZANIE RAPORTAMI

Usprawnienia w zakresie udostępniania i zarządzania środowiskiem informatycznym umożliwiającym publikację, przechowywanie i zarządzanie informacjami organizacji. W tym PS IMAGO Portal Cloud, który oferuje dostęp do raportów on-line z certyfikatem bezpieczeństwa.

 

Nowy silnik analityczny IBM SPSS Statistics 26

Nowe opcje w menu Analiza: 

1.Regresja kwantylowa - modeluje relację między zbiorem predyktorów (zmiennych niezależnych) i konkretnych centyli (lub kwantyli) zmiennej przewidywanej (zależnej), najczęściej medianę.

 PS IMAGO PRO 6 - regresja kwantylowa

2. Analiza krzywej ROC - jest użytecznym narzędziem oceny dokładności predykcji modelu poprzez wykreślenie czułości wobec (1-swoistości) testu klasyfikacyjnego (przy progu zmieniającym się w całym zakresie wyników testu diagnostycznego).

PS IMAGO PRO - analiza ROC

Zmiany w zakresie procedur IBM SPSS Statistics:

1.  Zaktualizowane procedury wykorzystujące statystki bayesowskie:

 • jednoczynnikowa ANOVA z powtórzonymi pomiarami;
 • jedna próba Rozkład dwumianowy;
 • jedna próba Rozkład Poissona.

PS IMAGO PRO 6 - statystyki bayesowskie

2. Dodano współczynnik Kappa Fleissa w procedurze Analiza rzetelności, który ocenia zgodność między oceniającymi w celu określenia rzetelność w grupie wielu oceniających.

Analiza rzetelności - współczynnik Kappa Fleissa

3. Zmiany rozbudowujące ich funkcjonalność w komendach procedur (syntax):

 • polecenie MATRIX - END MATRIX;
 • polecenie Uogólnione modele liniowe (GENLINMIXED);
 • polecenie Mieszane modele liniowe (MIXED).

PS IMAGO PRO 6 - nowe komendy w syntax

4. Zmiany w procedurze Zadania produkcyjne w zakresie raportowania i planowania zadań wsadowych, w tym możliwość:

 • użycia funkcji INSERT HIDDEN w edytorze komend aby przesłać zadania do IBM SPSS Statistics Server
 • zastąpienia IBM SPSS Collaboration and Deployment Services do wykonywania zaplanowanych zadań przez Harmonogramem zadań Microsoft Windows lub MacOS Automator.

PS IMAGO PRO - zadania produkcyjne

Nowości w menu Predictive Solutions

1.Procedura „Połącz dane” – pozwala połączyć wiele plików SAV (poprzez dodawanie obserwacji), które są zlokalizowane we wskazanym katalogu, dodając do zbioru zmienną identyfikującą zbiór danych.

Procedura umożliwia również wybór pliku wzorca z opisami zmiennych, do którego zostaną dołączone dodatkowe obserwacje.

PS IMAGO PRO - Połącz dane

2. Procedura „Utwórz kalendarz” – daje możliwość utworzenie nowego zbioru danych na podstawie podanej daty początkowej i daty końcowej, w którym dla każdego dnia z podanego zakresu jest tworzona obserwacja. Oferuje możliwość dodania dodatkowych zmiennych:

 • rok;
 • kwartał;
 • miesiąc;
 • dzień tygodnia;
 • dzień miesiąca.

PS IMAGO PRO - utwórz kalendarz

 

3. Możliwości publikacji raportów w PS IMAGO Portal:

PS IMAGO Portal Cloud to to środowisko informatyczne pracujące w chmurze, umożliwiające publikację, przechowywanie i zarządzanie informacjami organizacji. Gwarantuje ciągłość dostępu dla uprawnionych osób, korzystając z bezpiecznego protokołu komunikacji z certyfikatem SSL.

 • publikację treści analitycznych w chmurze;
 • dostosowanie struktury portalu do struktury twojej organizacji i sposobu funkcjonowania;
 • dopasowanie wyglądu portalu do identyfikacji wizualnej własnej organizacji;
 • dostęp do raportów z każdego miejsca, korzystając z komputera lub urządzenia mobilnego;
 • ograniczenie kosztów ponoszonych na infrastrukturę informatyczną;
 • tworzenie systemu udostępniania treści analitycznych dla wybranych grup organizacji;
 • zarządzanie publikowanymi treściami i raportami.

Usprawnienia w PS IMAGO Portal:

 • responsywność Portalu na urządzeniach mobilnych;
 • możliwość wykorzystania bazy MySQL lub MS SQL Server jako repozytorium Portalu;
 • Apache Web Server lub Internet Information Services jako serwer www;
 • różne role i uprawnienia użytkowników Portalu;
 • zakładki do administracji i zarządzania Portalem dedykowane dla administratorów o różnych poziomach uprawnień;
 • zarządzanie typami plików możliwych do publikacji na Portalu oraz dodawanie nowych języków;
 • możliwość tworzenia sekcji jako odseparowanych witryn Portalu dla różnych departamentów organizacji.

PS IMAGO PRO - portal

4. Konteneryzacja Docker

Docker jest narzędziem, za pomocą którego można umieścić program oraz biblioteki przez niego wymagane w przenośnym, wirtualnym kontenerze. Lekkość tego rozwiązania umożliwia uruchomienie go na niemal każdym serwerze z systemem Linux.

Rozwiązanie Docker jest lekkim w wykorzystaniu, otwartym projektem oferującym dodatkową warstwę ochronną dla aplikacji.

Docker w ps imago pro 6 i spss


Udostępnij artykuł w social mediach


Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor