PS QUAESTIO PRO 6.0 - nowości

Tekst przeczytasz w: 3 minuty.

Spis treści [Ukryj]

Usprawnienia w PS QUAESTIO PRO 6.0 obejmują nowy sposób prezentacji pytań ankietowych, nowy wygląd odpowiedzi z oceną na skali, a w części analitycznej – liczne usprawnienia znane z silnika IBM SPSS Statistics oraz PS IMAGO PRO 6.0.

NOWOŚCI W ANKIETACH

SLIDER GRID - Nowy sposób prezentacji pytań

Układ ankiety, w którym każdy wiersz z pytania tabelarycznego znajduje się na osobnym slajdzie. To jedno z popularniejszych rozwiązań w przypadku ankiet elektronicznych. Zaznaczenie odpowiedzi powoduje przejście do kolejnego pytania, z możliwością powrotu wstecz.

ps quaestio pro - slider grid

 

Odpowiedzi star rating

STAR RATING to klasyczne pytanie jednokrotnego wyboru, w którym skala ocen prezentowana jest w postaci gwiazdek.

star rating

 

Nowy silnik analityczny IBM SPSS Statistics 26

Nowe opcje w menu Analiza: 

1. Regresja kwantylowa - modeluje relację między zbiorem predyktorów (zmiennych niezależnych) i konkretnych centyli (lub kwantyli) zmiennej przewidywanej (zależnej), najczęściej medianę.

 PS IMAGO PRO 6 - regresja kwantylowa

2. Analiza krzywej ROC - jest użytecznym narzędziem oceny dokładności predykcji modelu poprzez wykreślenie czułości wobec (1-swoistości) testu klasyfikacyjnego (przy progu zmieniającym się w całym zakresie wyników testu diagnostycznego).

PS IMAGO PRO - analiza ROC

Zmiany w zakresie procedur IBM SPSS Statistics:

1. Zaktualizowane procedury wykorzystujące statystki bayesowskie:

 • jednoczynnikowa ANOVA z powtórzonymi pomiarami;
 • jedna próba Rozkład dwumianowy;
 • jedna próba Rozkład Poissona.

PS IMAGO PRO 6 - statystyki bayesowskie

2. Dodano współczynnik Kappa Fleissa w procedurze Analiza rzetelności, który ocenia zgodność między oceniającymi w celu określenia rzetelność w grupie wielu oceniających.

Analiza rzetelności - współczynnik Kappa Fleissa

3. Zmiany rozbudowujące ich funkcjonalność w komendach procedur (syntax):

 • polecenie MATRIX - END MATRIX;
 • polecenie Uogólnione modele liniowe (GENLINMIXED);
 • polecenie Mieszane modele liniowe (MIXED).

PS IMAGO PRO 6 - nowe komendy w syntax

4. Zmiany w procedurze Zadania produkcyjne w zakresie raportowania i planowania zadań wsadowych, w tym możliwość:

 • użycia funkcji INSERT HIDDEN w edytorze komend aby przesłać zadania do IBM SPSS Statistics Server
 • zastąpienia IBM SPSS Collaboration and Deployment Services do wykonywania zaplanowanych zadań przez Harmonogram zadań Microsoft Windows lub MacOS Automator.

PS IMAGO PRO - zadania produkcyjne

Konteneryzacja Docker

Docker jest narzędziem, za pomocą którego można umieścić program oraz biblioteki przez niego wymagane w przenośnym, wirtualnym kontenerze. Lekkość tego rozwiązania umożliwia uruchomienie go na niemal każdym serwerze z systemem Linux.

Rozwiązanie Docker jest lekkim w wykorzystaniu, otwartym projektem oferującym dodatkową warstwę ochronną dla aplikacji.

Docker w ps imago pro 6 i spss

Nowości w menu Predictive Solutions

Procedura „Połącz pliki”

Pozwala połączyć wiele plików SAV (poprzez dodawanie obserwacji), które są zlokalizowane we wskazanym katalogu, dodając do zbioru zmienną identyfikującą zbiór danych.

Procedura umożliwia również wybór pliku wzorca z opisami zmiennych, do którego zostaną dołączone dodatkowe obserwacje.

PS IMAGO PRO - Połącz dane

Procedura „Utwórz kalendarz” 

Daje możliwość utworzenia nowego zbioru danych na podstawie podanej daty początkowej i daty końcowej, w którym dla każdego dnia z podanego zakresu jest tworzona obserwacja. Oferuje możliwość dodania dodatkowych zmiennych:

 • rok;
 • kwartał;
 • miesiąc;
 • dzień tygodnia;
 • dzień miesiąca.

PS IMAGO PRO - utwórz kalendarz

 

Możliwości publikacji raportów w PS IMAGO Portal

PS IMAGO Portal Cloud to środowisko informatyczne pracujące w chmurze, umożliwiające publikację, przechowywanie i zarządzanie informacjami organizacji. Gwarantuje ciągłość dostępu dla uprawnionych osób, korzystając z bezpiecznego protokołu komunikacji z certyfikatem SSL. Oferuje m.in.:

Usprawnienia w PS IMAGO Portal:

 • responsywność Portalu na urządzeniach mobilnych;
 • możliwość wykorzystania bazy MySQL lub MS SQL Server jako repozytorium Portalu;
 • Apache Web Server lub Internet Information Services jako serwer www;
 • różne role i uprawnienia użytkowników Portalu;
 • zakładki do administracji i zarządzania Portalem dedykowane dla administratorów o różnych poziomach uprawnień;
 • zarządzanie typami plików możliwych do publikacji na Portalu oraz dodawanie nowych języków;
 • możliwość tworzenia sekcji jako odseparowanych witryn Portalu dla różnych departamentów organizacji.

PS IMAGO PRO - portal

 


Udostępnij artykuł w social mediach


Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor