PS CLEMENTINE PRO 3.0 - co nowego

Tekst przeczytasz w: 3 minuty.

Spis treści [Ukryj]

PS CLEMENTINE PRO to nowoczesne środowisko analiz data mining i data science.

 Jest to wszechstronne rozwiązanie, dzięki któremu można budować procesy analityczne osadzone w realiach biznesowych oraz w łatwy sposób je monitorować i nimi zarządzać. Obecność w rozwiązaniu jednego z najlepszych silników analitycznych jakim jest IBM SPSS Modeler gwarantuje analitykom dostęp do szerokiej palety algorytmów i zaawansowanych narzędzi zarządzania danymi, autorskie procedury Predictive Solutions pozwalają na elastyczne dostosowanie narzędzia do wymagań biznesowych.

Najważniejsze nowości w PS CLEMENTINE PRO 3.0 to:

 

Wieloplatformowość

Nowa, ulepszona wersja rozwiązania PS CLEMENTINE PRO 3.0 powstała w oparciu o potrzeby zgłaszane przez Naszych Klientów. Zadbano o poprawę funkcjonalności i kompatybilności rozwiązania. Obecnie wpierane są następujące dystrybucje systemu Linux:

 • Ubuntu 16.04 LTS i wyższa
 • Red Hat Enterprise 7 i wyższa,
 • Debian 8 i wyższa.

 

Nowoczesne możliwości integracji z infrastrukturą IT

Od wersji 3.0.  PS CLEMENTINE PRO umożliwia pełną komunikację z usługami sieciowymi – zarówno w technologii SOAP, jak i REST.

Już w wydaniu  PS CLEMENTINE PRO 2.2 można było korzystać z 5 dodatkowych węzłów:

 • PS LISTA PLIKÓW – umożliwia jednoczesne wczytywanie i łączenie wielu plików płaskich o tej samej strukturze;
 • PS NAZWY ZMIENNYCH – pozwala w łatwy i szybki sposób zmodyfikować nazwy wielu zmiennych jednocześnie;
 • ŹRÓDŁOWY WĘZEŁ PS SOAP – umożliwia pozyskiwanie danych z usług dostępnych w Internecie i serwujących dane poprzez technologię SOAP;
 • WYNIKOWY WĘZEŁ PS SOAPpozwala na wysyłanie przetworzonych danych ze strumienia do zewnętrznych usług w Internecie;
 • PS CLEMENTINE JOB – umożliwia wyzwolenie zadania zdefiniowanego w repozytorium systemu PS CLEMENTINE PRO;
 • PS CDS JOBpozwala na wysłanie zlecenia uruchomienia zadania IBM SPSS Collaboration & Deployment Services.

 

Oprogramowanie w wersji 3.0 zawiera wszystkie węzły z wersji 2.2, a dodatkowo:

 • WĘZEŁ PRZEJŚCIOWY PS SOAPumożliwia pozyskiwanie danych z usług dostępnych w Internecie i serwujących dane za pośrednictwem protokołu SOAP na podstawie zadanych wcześniej przez użytkownika parametrów/wytycznych (np. dane z dnia 01.04.2020);
 • WĘZEŁ ŹRÓDŁOWY PS REST – pozwala na pobieranie danych z usług dostępnych w Internecie napisanych w stylu architektonicznym REST;
 • WĘZEŁ PRZEJŚCIOWY PS REST – umożliwia komunikację z usługami sieciowymi napisanymi w stylu architektonicznym REST. Węzeł ten służy do pobierania danych, tworzenia i przesyłania danych do usługi, aktualizacji danych, a także usuwania danych z usługi;
 • WĘZEŁ EKSPORTU PS REST – wysyła dane z procesu analitycznego do zewnętrznych usług w Internecie lub je usuwa. Węzeł obsługuje usługi sieciowe napisane w stylu architektonicznym REST.

Aktualizacja sterowników dostępowych do baz danych objęła m.in. Oracle w wersji 19, SQL Serwer 2017 oraz wsparcie dla rozwiązań w chmurze (Snowflake).

 

 

Nowe wersje środowisk analitycznych

PS CLEMENTINE PRO to również nowe wersje silników analitycznych

 • IBM SPSS Modeler w wersji 18.2.2 – dodaje m.in. obsługę szybkiej bazy Snowflake oraz walidację krzyżową w zautomatyzowanych procedurach modelujących dane – w węzłach Autoklasyfikacji i Autoestymacji;
 • R w wersji 3.5 – charakteryzuje się zwiększoną wydajnością użycia pamięci i prędkości obliczeń, dzięki włączeniu projektu ALTREP;
 • Python w wersji 3.7 – oferuje uproszczenia w zakresie definicji klas danych oraz  kodowania procesów asynchronicznych, tryb UTF8, funkcje pozwalające zwracać czas z precyzją nanosekund, modyfikacje w procesie debugowania kodu opartego o pętlę i wiele innych.

 

 

Usprawnienia w zakresie automatyzacji

W najnowszym wydaniu pojawił się nowe możliwości automatycznego wyzwalania procesów analitycznych według harmonogramu:

 • Wprowadzona została nowa metoda uruchamiania zadań – interwał. Funkcjonalność ta pozwala na uruchamianie zadania co pewien, określony czas – np. co 15minut, w wybranym przedziale czasu (zdefiniowanym datą rozpoczęcia i zakończenia);
 • Rozszerzono możliwości uruchamiania zadań poprzez komunikacje webserwis-ową: teraz można również korzystać z komunikacji poprzez technologię REST;
 • Od tej wersji oprogramowania, to samo zadanie można wyzwalać w różny sposób – przy pomocy skonfigurowany harmonogramu zadania, monitora plików, a także webservice;
 • Zapamiętywanie danych uwierzytelniających do baz danych odbywa się teraz na poziomie zadania, a nie tak jak wcześniej – na poziomie strumienia, co pozwala na bardziej elastyczne korzystanie ze strumieni.

 

 

 

Usprawnienia funkcjonalne

W wersji 3.0. wprowadzone zostały usprawnienia ułatwiające zarządzanie zadaniami:

 • Monitorowanie zadań (Dyspozytor) dostępne z poziomu Managera. Zmiana rodzaju podglądu umożliwia filtrowanie komunikatów Dyspozytora po dacie i typie zadania;
 • Nowa Historia zadań – jako dodatkowa zakładka dostępna jest z poziomu okna aplikacji repozytorium. Umożliwia ona nie tylko odnalezienie zadania i informacji o jego wykonaniu, ale także bezpośrednie przejście do wykorzystywanego przez zadanie strumienia w repozytorium.

 

 

 

Zwiększenie bezpieczeństwa

Zmiany architektoniczne w PS CLEMENTINE PRO 3.0 zwiększyły bezpieczeństwo danych użytkowników oraz nadzór na środowiskiem, m.in.:  

 • Możliwość identyfikacji użytkownika uruchamiającego zadanie.

 

 


Udostępnij artykuł w social mediach


Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor