PS CLEMENTINE PRO 4.0 /// CO NOWEGO

Tekst przeczytasz w: 2 minuty.
Najnowsza wersja środowiska analiz data mining i big data – PS CLEMENTINE PRO.

PS CLEMENTINE PRO 4.0 to nowoczesne środowisko analiz data mining i big data z nowym silnikiem analitycznym IBM SPSS Modeler 18.4. Jest to elastyczne rozwiązanie dostosowujące się do wymagań organizacji oraz łatwo integrujące analizy predykcyjne z procesami biznesowymi i systemami instytucji.


Usprawnienia i rozszerzenia w zakresie funkcjonalności

 • Wprowadzono możliwość dodawania i wykonywania komend wiersza poleceń w środowisku Windows.
  Nowa funkcjonalność daje użytkownikowi dodatkowe, szerokie możliwości w przypadku automatyzacji czy wykorzystania procedur niedostępnych w PS CLEMENINE PRO. Procesy Python, Spark, SQL, R czy SPSS mogą być uruchamiane ręcznie (ad hoc) lub inicjowane automatycznie, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem lub zaistniałym zdarzeniem. Daje to możliwość tworzenia i uruchamiania zadań niebędących strumieniami PS CLEMENTINE PRO w tym:
  • Możliwość zintegrowania z innymi narzędziami poprzez tworzenie skryptów uruchamiających procesy w aplikacjach zewnętrznych z wykorzystaniem dodatkowych technik i procedur statystycznych (np. PS IMAGO PRO, R);
  • Zarządzanie pracą z plikami (kopiowanie, rozpakowywanie, zmiana nazwy, usuwanie, itd.);
  • Możliwość zautomatyzowania wykonywania się kodu w języku Python, w tym:
   • integracja z serwisami zewnętrznymi przez API,
   • odwoływanie się do bibliotek specjalistycznych,
   • praca z danymi nieustrukturyzowanymi (JPEG, PDF oraz mp3);
  • Możliwość optymalizacji (przyspieszenia) przepływów danych dzięki utworzeniu procesów opartych na klastrach obliczeniowych – przetwarzanie rozproszone z wykorzystaniem Spark;
  • Wykonywanie dowolnych poleceń i procedur SQL.

 • Usprawniono proces realizacji często wykonywanych zadań.
  Zoptymalizowano możliwość wykonywania zadań w krótszym interwale czasu np. minutowym.

Widok listy obiektów z dodanym poleceniem – obiektem CMD

Widok listy obiektów z dodanym poleceniem – obiektem CMD.


Dodatkowe usprawnienia

 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki możliwości rozszerzonego szyfrowania hasła.
  Praca z danymi szczególnie wrażliwymi wymaga stosowania specjalnych rozwiązań. W nowej wersji PS CLEMENTINE PRO zastosowano zmianę w zakresie sposobu szyfrowania hasła. Obecnie odbywa się ono w oparciu o algorytm Blowfish.

 • Dodano możliwość przełączania środowiska Python dla węzłów rozszerzeń.
  Użytkownicy mogą wykorzystać samodzielnie skonfigurowane środowisko Python. Pracując w nowej wersji mogą użyć w węzłach rozszerzeń nie tylko automatycznie instalowane z programem biblioteki Python, ale także dowolne zainstalowane na skonfigurowanym przez siebie środowisku. Daje to możliwość wykorzystania węzłów rozszerzeń, które były tworzone w starszych wersjach tego języka, czy środowisku PySpark. Jest to szczególnie istotne np. kiedy w nowych bibliotekach Python pewne funkcje lub obiekty działają inaczej, co może wpływać na cały obsługiwany proces.

 • Udostępniono nowy interfejs do zarządzania połączeniami i konfiguracją produktu Modeler Server.
  Użytkownicy w nowej wersji mogą zmienić szereg parametrów ustawień dla IBM SPSS Modeler Server korzystając z interfejsu w menu Narzędzia. Nie ma potrzeby dokonywania zmian zapisów w pliku konfiguracyjnym. Możliwość taka jest szczególnie przydatna do pracy ze środowiskiem serwerowym dla użytkownika klienckiego PS CLEMENTINE PRO z odpowiednimi uprawnieniami.

 • Zwiększone bezpieczeństwo, poprzez zapewnienie kompatybilności i zgodności z Windows 11 dla rozwiązania klienckiego oraz Windows Server 2022 dla serwerowego PS CLEMENTINE PRO.

Rozszerzona lista obsługiwanych programów i sterowników do baz danych:

 • Java 11
 • CPLEX 22.1
 • InstallAnywhere 2021 sp2
 • SPSS Data Access Pack 8.1.1
 • Netezza Performance Server 11.x
 • Cognos Analytics Connector 11.1.7
 • Amazon S3 (do odczytu danych)
 • Baza danych ClickHouse 22.3 

Udostępnij artykuł w social mediach


Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor