PS MAINTENANCE

Utrzymanie produkcji

Korzyści

Korzyści

Optymalizacja dzięki A.I.

Algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają bezpiecznie przewidywać realne zużycie części maszyn  oraz identyfikować czynniki wpływające na bezpieczne wydłużenie lub skrócenie ich czasu ich sprawnego działania.

Zmniejszenie przestojów w produkcji

Przewidzenie realnego stopnia zużycia części pozwala serwisować maszyny tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Pozwala to zmniejszyć częstotliwość przerw w produkcji spowodowanych przeglądami technicznymi i zbędnymi pracami serwisowymi.

Wczesne przewidywanie awarii

Analiza predykcyjna potrafi wykryć ryzyko wcześniejszego zużycia części. Dzięki temu można podjąć prace serwisowe zanim dojdzie do awarii. Dodatkowo w niektórych sytuacjach  można zdiagnozować przyczyny, dla których części w poszczególnych maszynach zużywają się w innym tempie niż wynikałoby to ze specyfikacji.

Oszczędności w serwisowaniu

 Oparcie harmonogramu prac serwisowych o dane prognozujące stopień zużycia umożliwia bezpieczne przedłużenie, przesunięcie prac serwisowych, a co za tym idzie, wydłużenie okresu eksploatacji maszyn, rzadsze przeglądy i zmniejszenie wydatków na utrzymanie floty maszynowej i jej serwis.

Możliwości PS MAINTENANCE

Możliwości PS MAINTENANCE

MONITORING MASZYN I PRZEWIDYWANIE CZASU ZUŻYCIA CZĘŚCI

System zbiera i wykorzystuje historyczne dane opisujące parametry z opomiarowanych maszyn pod kątem przewidywania awarii części. Na podstawie wskaźników z maszyn przewidujemy czy część wymaga serwisu.

ALERTOWANIE

Pozyskane z danych informacje o przewidzianym tempie zużycia części i zmianach w zakresie jakości są wysyłane do wyznaczonych osób, które podejmują decyzję o wykorzystaniu przygotowanej przez system rekomendacji.

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI

System Case Management pozwala delegować zadania do poszczególnych pracowników oraz monitorować ich wykonanie.

Zaufali nam

Zaufali nam

Kontakt

PS MAINTENANCE

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

Filip Krzystanek

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

 +48 797 727 092

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor