ST 3b. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie

Szkolenie z linii ST (szkolenia statystyczne)

Opis kursu

Opis kursu

Jest to szkolenie zaawansowane pokazujące w praktyce, jak korzystać z technik przeznaczonych do analizy szeregów czasowych. W szczególności mogą się przydać, gdy jako analitycy jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie prognoz na kolejny okres, a jednocześnie mamy dane historyczne za wcześniejsze miesiące, tygodnie. Metody te w łatwy sposób uchwycą zjawisko sezonowości, dopasują się do trendu, wychwycą efekt zdarzeń jednostkowych lub efekt wcześniejszych działań marketingowych. Czy nie dokładnie takiej techniki potrzebuje analityk, od którego wymaga się zaprognozowania poziomu sprzedaży w kolejnym tygodniu? Czy poziom zużycia prądu w gospodarstwach indywidualnych w danym dniu, nie zależy jednocześnie od pory roku, dnia tygodnia, występowania święta, prognozowanej temperatury? Jak z jednej strony wypracować sobie odpowiednie podejście do każdej z technik, aby nie wywiodła nas na manowce, a z drugiej strony umiejętnie  zwiększać dokładność prognoz, w szczególności, gdy wykonujemy ich bardzo dużo? Taka wiedza i biegłość może okazać się bardzo cenna także dla osób zlecających prognozy.

Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych (2 dni po 8 godziny)

Program zajęć

Program zajęć

 • Predykcja – wprowadzenie,
 • Proste metody analizy zmienności w czasie
 • Analiza szeregów czasowych – wprowadzenie,
 • Prognozowanie i symulacja na podstawie liniowego modelu ekonometrycznego,
 • Funkcje trendu jako szczególny przypadek modelu ekonometrycznego,
 • Model addytywny i multiplikatywny wahań sezonowych,
 • Modele ARIMA – prognozowanie,
 • Metody wyrównywania wykładniczego – prognozowanie.

Szkolenia na zamówienie

 Szkolenia na zamówienie

Szkolenie może zostać zrealizowane także na indywidualnie zamówienie – zdalnie lub w siedzibie Klienta. Jego program może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb. 

Zapytaj

Kursy uzupełniające

Polecane kursy uzupełniające

Dla zainteresowanych automatyzacją zadań i zaawansowanymi przekształceniami na danych: ST 3a. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem technik maszynowego uczenia

Dla zainteresowanych technikami prognozowania zjawisk w czasie: DM 3d. Prognozowanie z wykorzystaniem analizy szeregów czasowych

Dla zainteresowanych automatyzacją zadań i zaawansowanymi przekształceniami na danych: OB 3. PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics. Wykorzystanie języka Python

Dla zainteresowanych wykorzystaniem języka R w PS IMAGO PRO: OB 3a . PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics. Wykorzystanie języka R.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

 

profil uczestnika

 

wykorzystywane oprogramowanie

 

Umiejętności zdobywane podczas kursu

Profil uczestnika

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą zajmować się prognozowaniem. Aby w pełni skorzystać z zalet szkolenia dobrze jest posiadać podstawy obsługi programu PS IMAGPO PRO / IBM SPSS Statistics oraz wiedzę z zakresu wielowymiarowej analizy danych.

Wykorzystywane oprogramowanie

PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Wiedza z zakresu diagnostyki danych za pomocą właściwych statystyk oraz różnych metod wizualizacji,
 • Umiejętność budowy prognoz za pomocą technik wygładzania wykładniczego oraz metody ARIMA,
 • Umiejętność uwzględniania w budowanych modelach sezonowości oraz dodatkowych zmiennych,
 • Ocena jakości budowanych prognoz,
 • Zapoznanie ze sposobami aktualizacji budowanych prognoz.

Kontakt

Porozmawiajmy

o szkoleniu dopasowanym do Twoich potrzeb

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

bankowość i finanse, ubezpieczenia, windykacja, e-commerce, agencje badawcze, usługi konsultingowe, media i reklama, IT, szkolenia

Filip Krzystanek

Menedżer

 +48 797 727 092

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor