DM 3d. Prognozowanie z wykorzystaniem analizy szeregów czasowych

Szkolenie z linii DM (predykcyjne)

Opis kursu

Opis kursu

Jest to szkolenie zaawansowane, które pokazuje w praktyce, jak korzystać z technik analizy szeregów czasowych dostępnych w PS CLEMENTINE PRO/IBM SPSS Modeler. Znajomość metod modelowania szeregów czasowych jest szczególnie przydatna, gdy potrzebujemy przewidzieć wielkość określonego zjawiska w przyszłości, a jednocześnie posiadamy dane historyczne dla tego zjawiska. Dlatego w trakcie kursu skupimy się na technikach prognozowania, takich jak wygładzanie wykładnicze oraz ARIMA. Metody te pozwalają w łatwy sposób uchwycić zjawisko sezonowości, a także dopasować się do kierunku zmian. Jednak same modele nie są pełnym narzędziem do prognozowania, dlatego podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również metody oceny jakości prognoz. Dla tych, którzy regularnie stawiają prognozy, ważne jest, aby raz wykonana praca mogła być wykorzystywana wielokrotnie, a jakość prognoz była automatycznie monitorowana. Biorąc to pod uwagę, uczestnicy szkolenia przejdą przez wszystkie etapy analizy – od budowy modelu prognostycznego, przez produkcyjne wykorzystanie, aż do automatyzacji oceny prognoz. Warto zaznaczyć, że taka wiedza i biegłość może okazać się nie tylko bardzo cenna dla analityków, ale także dla osób zlecających prognozy.

Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych (2 dni po 8 godzin)

Program zajęć

Program zajęć

 • Prognozowanie metodą naiwną,
 • Wybrane adaptacyjne metody prognozowania szeregów,
 • Wykorzystanie funkcji trendu do prognozowania zmienności zjawiska w czasie,
 • Metody wyrównywania wykładniczego,
 • Prognozowanie z wykorzystaniem modelu ARIMA,
 • Estymacja modeli z sezonowością,
 • Wprowadzenie dodatkowych predyktorów do modeli szeregów czasowych,
 • Ocena prognoz ex ante i ex post,
 • Przygotowanie danych do automatyzacji procesu prognozowania oraz procesu oceny jakości prognoz,
 • Wykorzystanie produkcyjne modeli prognozowania.

Szkolenia na zamówienie

 Szkolenia na zamówienie 

Szkolenie może zostać zrealizowane na indywidualnie zamówienie – zdalnie lub w siedzibie Klienta. Jego program może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb. 

Zapytaj

Kursy uzupełniające

Polecane kursy uzupełniające

Dla zainteresowanych eksploracją poprawą jakości i wykrywania nieprawidłowości w danych do modelowania: DM 3. Eksploracja danych, indukcja reguł asocjacyjnych, techniki automatycznej budowy modeli

Dla zainteresowanych predykcją opartą o klasyczne techniki regresji: DM 3a. Predykcja z wykorzystaniem technik regresji liniowej i regresji logistycznej

Dla zainteresowanych predykcją opartą o drzewa decyzyjne i sieci neuronowe: DM 3b. Predykcja z wykorzystaniem sieci neuronowych i drzew decyzyjnych

Dla zainteresowanych technikami wielowymiarowymi wykorzystywanymi do grupowania: DM 3c. Grupowanie z wykorzystaniem k-średnich, sieci Kohonena i dwustopniowego grupowania

Dla zainteresowanych zaawansowaną diagnostyką modeli szeregów czasowych w PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics:  ST 3b. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

 

profil uczestnika

 

wykorzystywane oprogramowanie

 

Umiejętności zdobywane podczas kursu

Profil uczestnika

Szkolenie adresowane jest do osób chcących poznać różne podejścia do przewidywania przyszłych wartości badanych zjawisk i nauczyć się, jak te informacje wykorzystywać w procesie automatycznym.

Wykorzystywane oprogramowanie

PS CLEMENTINE PRO / IBM SPSS Modeler

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Budowa prognoz za pomocą technik wygładzania wykładniczego oraz metody ARIMA,
 • Wprowadzenie sezonowości oraz dodatkowych zmiennych w modelach szeregów czasowych,
 • Ocena jakości budowanych prognoz,
 • Produkcyjne wykorzystanie modeli prognozowania,
 • Budowanie procesów automatycznej oceny jakości prognoz.

Kontakt

Porozmawiajmy

o szkoleniu dopasowanym do Twoich potrzeb

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

bankowość i finanse, ubezpieczenia, windykacja, e-commerce, agencje badawcze, usługi konsultingowe, media i reklama, IT, szkolenia

Filip Krzystanek

Menedżer

 +48 797 727 092

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor