Szkolenia Statystyczne

Lista szkoleń - Szkolenia statystyczne

Lista szkoleń

 

 

ST 1 /// statystyczne /// podstawowy

Podstawy statystyki dla każdego

Kurs ma na celu wprowadzenie uczestników w arkana statystyki. Obejmuje swym zakresem: statystyki opisowe, testowanie hipotez statystycznych i prostą analizę współzależności. Uczy jak samodzielnie radzić sobie z podstawowymi analizami statystycznymi spotykanymi w praktyce i dać mocne podstawy do dalszego eksplorowania tematyki zaawansowanych technik statystycznych.

Dowiedz się więcej

ST 1a /// statystyczne /// podstawowy

Podstawy statystyki dla każdego w R

Zadaniem szkolenia jest wtajemniczenie uczestników w podstawy statystyki z wykorzystaniem języka R. Tematyka kursu obejmuje opis statystyczny jednej zmiennej oraz badanie współzależności między zmiennymi przy uwzględnieniu ich różnego poziomu pomiaru. Szkolenie pokazuje jak w prawidłowy sposób korzystać z metod statystycznych, biorąc pod uwagę jakość danych. 

Dowiedz się więcej

ST 2  /// statystyczne /// średniozaawansowany

Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych

Zadaniem kursu jest przybliżenie uczestnikom technik wielowymiarowych, które mogą być wykorzystywane do budowania modeli przewidujących wartości obserwacji lub klasyfikujących je do z góry założonych grup. Tematyka kursu obejmuje takie techniki analityczne jak: analiza regresji liniowej, regresja logistyczna, analiza dyskryminacyjna.

Dowiedz się więcej

ST 2a /// statystyczne /// średniozaawansowany

Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów

Kurs koncentruje się na omówieniu zasad wizualizacji informacji pochodzących z analiz ilościowych. Uczy jak wizualizować miary statystyczne od prostych statystyk opisowych, do złożonych wyników analiz wielowymiarowych. W trakcie szkolenia na praktycznych przykładach omówione zostaną zagadnienia związane tworzeniem i komunikowaniem wyników za pomocą tabel i wykresów.

Dowiedz się więcej

ST 3a /// statystyczne /// zaawansowany

Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem technik maszynowego uczenia

Zaawansowany kurs dla osób chcących używać do budowy modeli predykcyjnych technik maszynowego uczenia i sztucznej inteligencji. Zadaniem tego szkolenia jest wyjście poza klasyczne technik statystyczne i pokazanie możliwości, jakie oferują w analizie danych sieci neuronowe i drzewa decyzyjne. Techniki te mogą być wykorzystywane do klasyfikacji lub predykcji.

Dowiedz się więcej

ST 3b /// statystyczne /// zaawansowany

Analiza szeregów czasowych i prognozowanie

Zaawansowane szkolenie dla osób chcących przewidywać zmienność zjawisk w czasie. Kurs ten koncentruje się takich technikach jak wygładzanie wykładnicze oraz model ARIMA. Przewidywanie przyszłych wartości zjawiska odbywać się będzie zarówno na podstawie jego wartości z okresów poprzedzający prognozy, jak i z użyciem dodatkowych predyktorów i czynników jakościowych.

Dowiedz się więcej

Kontakt

Porozmawiajmy

o szkoleniu dopasowanym do Twoich potrzeb

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

bankowość i finanse, ubezpieczenia, windykacja, e-commerce, agencje badawcze, usługi konsultingowe, media i reklama, IT, szkolenia

Filip Krzystanek

Menedżer

 +48 797 727 092

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor