MC 2A. Segmentacja rynku i profilowanie klientów

Szkolenie z linii MC (Szkolenia marketingowe)

Opis kursu

Opis kursu

Kurs dotyczy praktycznych aspektów wykorzystania technik analizy danych w segmentacji i profilowaniu klientów. Sam opis danych zazwyczaj nie jest wystarczający do tego, aby wyniki były dla nas przydatne lub inspirujące. Trudno również jest przeglądać dziesiątki stron wykresów w celu wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Aby uniknąć takiej sytuacji, przydatna może być wielowymiarowa analiza danych. Jedne z technik wielowymiarowych są bardzo przydatne do segmentacji, która pozwala na zredukowanie dużej ilości danych i zwrócenie ich w formie merytorycznie interpretowalnych profili respondentów. Takie profile, poprawnie wykonane, mogą być bardzo użyteczną i wartościową wiedzą. W ramach kursu uczestnicy nauczą się samodzielnie wyodrębniać segmenty za pomocą szeregu technik grupowania. Druga część kursu skupi się na profilowaniu, czyli opisie wyodrębnionych grup. W tej części kursu poruszone zostaną m.in. praktyczne aspekty wykorzystania algorytmów drzew decyzyjnych.

Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 24 godziny lekcyjne (3 dni po 8 godzin)

Program zajęć

Program zajęć

 • Wprowadzenie do segmentacji – wyodrębnianie grup i profilowanie,
 • Hierarchiczna analiza skupień – zasady działania, miary podobieństwa i metody aglomeracji,
 • Ocena jakości grupowania i wpływu poszczególnych zmiennych na proces grupowania,
 • Profilowanie wyników grupowania z wykorzystaniem zmiennych, które nie były używane w procesie segmentacji,
 • Analiza skupień metodą k-średnich – zasady działania, zalety i wady metody,
 • Wykorzystanie centrów skupień zdefiniowanych zewnętrznie w procesie grupowania,
 • Dwustopniowe grupowanie – zasady działania, automatyczne ustalanie liczby grup,
 • Drzewa klasyfikacyjne CHAID i CART – zasady działania, zalety i wady algorytmów,
 • Opis profili segmentów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych,
 • Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych do przypisywania obiektów do grup,
 • Praktyczne przykłady dodatkowych zastosowań algorytmów drzew.

Kursy uzupełniające

Polecane kursy uzupełniające

Dla zainteresowanych budową modeli klasyfikacyjnych typujących klientów do kampanii marketingowych: MC 2b. Analityczny wybór grup docelowych do kampanii marketingu bezpośredniego

Dla zainteresowanych zagadnieniami pozycjonowania produktów i marek: MC 3a. Pozycjonowanie z wykorzystaniem map percepcyjnych i technik skalowania optymalnego

Dla zainteresowanych zagadnieniami budowy produktu optymalnego w oparciu o preferencje konsumentów: MC 3b. Kształtowanie produktów i segmentacja rynku w oparciu o preferencje konsumentów

Dla zainteresowanych technikami wielowymiarowymi wykorzystywanymi do grupowania: DM 3c. Grupowanie z wykorzystaniem k-średnich, sieci Kohonena i dwustopniowego grupowania

Dla zainteresowanych zasadami wizualizacji wyników analiz i umiejętnością tworzenia własnych form wizualizacji: ST 2a. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów

Dla zainteresowanych wizualizacją i raportowaniem wyników analizy danych: OB 2a. PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics. Praca z danymi, wizualizacje, tworzenie i publikowanie raportów.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

 

profil uczestnika

 

wykorzystywane oprogramowanie

 

Umiejętności zdobywane podczas kursu

Profil uczestnika

Kurs adresowany jest do osób, które chcą nauczyć się technik segmentacji i profilowania, żeby podejmować lepsze decyzje biznesowe.

PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Dobór technik tworzenia map percepcyjnych w zależności od wykorzystanych danych i problemów badawczych,
 • Sposoby redukcji wielowymiarowości,
 • Prawidłowe definiowanie analiz,
 • Zasady diagnostyki modeli,
 • Interpretacja i możliwości wykorzystania wyników.

Kontakt

Porozmawiajmy

o szkoleniu dopasowanym do Twoich potrzeb

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

bankowość i finanse, ubezpieczenia, windykacja, e-commerce, agencje badawcze, usługi konsultingowe, media i reklama, IT, szkolenia

Filip Krzystanek

Menedżer

 +48 797 727 092

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor