MC 2a. Segmentacja rynku i profilowanie klientów

Szkolenie z linii MC (szkolenia marketingowe)

Opis kursu

Kurs dotyczy praktycznych aspektów wykorzystania technik analizy danych w segmentacji i profilowaniu klientów. Sam opis danych zazwyczaj nie jest wystarczający do tego, aby wyniki były dla nas przydatne lub inspirujące. Trudno również jest przeglądać dziesiątki stron wykresów w celu wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Aby uniknąć takiej sytuacji, przydatna może być wielowymiarowa analiza danych. Jedne z technik wielowymiarowych są bardzo przydatne do segmentacji, która pozwala na zredukowanie dużej ilości danych i zwrócenie ich w formie merytorycznie interpretowalnych profili respondentów. Takie profile, poprawnie wykonane, mogą być bardzo użyteczną i wartościową wiedzą. W ramach kursu uczestnicy nauczą się samodzielnie wyodrębniać segmenty za pomocą szeregu technik grupowania. Druga część kursu skupi się na profilowaniu, czyli opisie wyodrębnionych grup. W tej części kursu poruszone zostaną m.in. praktyczne aspekty wykorzystania algorytmów drzew decyzyjnych.

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 24 godziny lekcyjne (3 dni po 8 godzin)

Program zajęć

 • Wprowadzenie do segmentacji – wyodrębnianie grup i profilowanie,
 • Hierarchiczna analiza skupień – zasady działania, miary podobieństwa i metody aglomeracji,
 • Ocena jakości grupowania i wpływu poszczególnych zmiennych na proces grupowania,
 • Profilowanie wyników grupowania z wykorzystaniem zmiennych, które nie były używane w procesie segmentacji,
 • Analiza skupień metodą k-średnich – zasady działania, zalety i wady metody,
 • Wykorzystanie centrów skupień zdefiniowanych zewnętrznie w procesie grupowania,
 • Dwustopniowe grupowanie – zasady działania, automatyczne ustalanie liczby grup,
 • Drzewa klasyfikacyjne CHAID i CART – zasady działania, zalety i wady algorytmów,
 • Opis profili segmentów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych,
 • Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych do przypisywania obiektów do grup,
 • Praktyczne przykłady dodatkowych zastosowań algorytmów drzew.

Szkolenia na zamówienie

Szkolenie może zostać zrealizowane także na indywidualnie zamówienie – zdalnie lub w siedzibie Klienta.
Jego program może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Polecane kursy uzupełniające

Dla zainteresowanych budową modeli klasyfikacyjnych typujących klientów do kampanii marketingowych: MC 2b. Analityczny wybór grup docelowych do kampanii marketingu bezpośredniego

Dla zainteresowanych zagadnieniami pozycjonowania produktów i marek: MC 3a. Pozycjonowanie z wykorzystaniem map percepcyjnych i technik skalowania optymalnego

Dla zainteresowanych zagadnieniami budowy produktu optymalnego w oparciu o preferencje konsumentów: MC 3b. Kształtowanie produktów i segmentacja rynku w oparciu o preferencje konsumentów

Dla zainteresowanych technikami wielowymiarowymi wykorzystywanymi do grupowania: DM 3c. Grupowanie z wykorzystaniem k-średnich, sieci Kohonena i dwustopniowego grupowania

Dla zainteresowanych zasadami wizualizacji wyników analiz i umiejętnością tworzenia własnych form wizualizacji: ST 2a. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów

Dla zainteresowanych wizualizacją i raportowaniem wyników analizy danych: OB 2a. PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics. Praca z danymi, wizualizacje, tworzenie i publikowanie raportów.

Informacje dodatkowe

Profil uczestnika
Wykorzystane oprogramowanie
Umiejętności zdobywane podczas kursu

Profil uczestnika

Kurs adresowany jest do osób, które chcą nauczyć się technik segmentacji i profilowania, żeby podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Wykorzystane oprogramowanie

PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics

Umiejętności zdobywane podczas kursu

 • Dobór technik tworzenia map percepcyjnych w zależności od wykorzystanych danych i problemów badawczych,
 • Sposoby redukcji wielowymiarowości,
 • Prawidłowe definiowanie analiz,
 • Zasady diagnostyki modeli,
 • Interpretacja i możliwości wykorzystania wyników.

Porozmawiajmy

O szkoleniu dopasowanym do Twoich potrzeb

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty.

Filip Krzystanek

Filip Krzystanek

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

797727092
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe