MC 2b. Analityczny wybór grup docelowych do kampanii marketingu bezpośredniego

Szkolenie z linii MC (Szkolenia marketingowe)

Opis kursu

Opis kursu

Kurs dotyczy praktycznych aspektów wykorzystania technik analizy danych w selekcji klientów do kampanii marketingu bezpośredniego. Analitycy kierujący kampaniami do dużej liczby klientów naciskani są na taki dobór klientów do kampanii, aby z okresu na okres zwiększyć ich wartość. Wiedza biznesowa w tym procesie jest kluczowa, ale można ją dodatkowo wesprzeć. Jeżeli ma się odpowiednie dane na temat historii zachowań klientów, modelowanie grup docelowych może być strzałem w dziesiątkę - zwrot z kampanii wzrośnie. Ale odpowiednie wykorzystanie modeli predykcyjnych to też wiedza. Praca nad modelami predykcyjnymi to ciągły proces – z jednej strony zawsze mogą lepiej przewidywać zachowanie klientów, z drugiej wymagają odświeżenia w ciągle zmieniających się realiach biznesowych. Podczas udoskonalania modeli ważne jest, aby analityk świadomie wybierał techniki analityczne, mając świadomość, jak pracują oraz jakie mają względem siebie przewagi. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się, jak działają m.in. zaawansowane algorytmy klasyfikacyjne czy algorytmy indukcji reguł, a także jak ich używać, monitorować efekty i wdrażać do systemów kampanijnych.

Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych (2 dni po 8 godzin)

Program zajęć

Program zajęć

 • Kampanie marketingu bezpośredniego – wprowadzenie,
 • Budowa modeli klasyfikacyjnych na potrzeby typowania grup docelowych,
 • Budowa modeli hybrydowych opartych o kilka technik modelowania,
 • Klasyczne modele typu „odpowie/nie odpowie”, a klasyfikacja do wielu alternatywnych kategorii,
 • Użycie technik regresyjnych w klasyfikacji,
 • Wybór klientów do jednej z kampanii w kontekście równoległego użycia wielu modeli,
 • Kampanie wychodzące a kampanie przychodzące i ich wpływ na postać modelu,
 • Budowa modeli rekomendacji produktowych z użyciem indukcji reguł asocjacyjnych,
 • Kryteria szeregowania rekomendacji i tworzenie list rekomendacji,
 • Wykorzystanie modeli w adresowaniu działań do klientów,
 • Sposoby podejścia do testowania efektywności modeli,
 • Wybrane aspekty monitorowania jakości i trwałości modeli produkcyjnych.

Szkolenia na zamówienie

 Szkolenia na zamówienie

Szkolenie może zostać zrealizowane na indywidualnie zamówienie – zdalnie lub w siedzibie Klienta. Jego program może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb. 

Zapytaj

Kursy uzupełniające

Polecane kursy uzupełniające

Dla zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu przygotowania danych i tworzenia danych analitycznych: DM 2. Zrozumienie, ocena jakości i przygotowanie danych do modelowania

Dla zainteresowanych eksploracją, poprawą jakości i wykrywaniem nieprawidłowości w danych do modelowania: DM 3. Eksploracja danych z wykorzystaniem indukcji reguł asocjacyjnych, automatycznej budowy modeli.

Dla zainteresowanych wiedzą z zakresu segmentacji i profilowania: MC 2a. Segmentacja rynku i profilowanie klientów

Dla zainteresowanych zagadnieniami pozycjonowania produktów i marek: MC 3a. Pozycjonowanie z wykorzystaniem map percepcyjnych i technik skalowania optymalnego

Dla zainteresowanych zagadnieniami budowy produktu optymalnego w oparciu o preferencje konsumentów: MC 3b. Kształtowanie produktów i segmentacja rynku w oparciu o preferencje konsumentów

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

 

profil uczestnika

 

wykorzystywane oprogramowanie

 

Umiejętności zdobywane podczas kursu

Profil uczestnika

Kurs adresowany jest do osób, które chcą tworzyć lub tworzą analityczne modele predykcyjne do selekcji klientów do kampanii marketingu bezpośredniego.

Wykorzystywane oprogramowanie

PS CLEMENTINE PRO / IBM SPSS Modeler

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Wiedza na temat wykorzystania technik data mining we wsparciu kampanii marketingu bezpośredniego,
 • Tworzenie grup docelowych z wykorzystaniem technik klasyfikacyjnych i algorytmów asocjacyjnych,
 • Wiedza na temat wpływu ograniczeń operacyjnych i uwarunkowań biznesowych na budowę modeli,
 • Ocena jakości procesu tworzenia grup docelowych,
 • Zapoznanie z różnymi podejściami do integracji z systemami do operacyjnego zarządzania kampaniami,
 • Znajomość zasad monitorowania skuteczności kampanii i oceny ich skuteczności.

Kontakt

Porozmawiajmy

o szkoleniu dopasowanym do Twoich potrzeb

Chętnie odpowiemy na twoje pytania, skontaktuj się z nami w sprawie oferty

Filip Krzystanek

Analityczne Rozwiązania Biznesowe

bankowość i finanse, ubezpieczenia, windykacja, e-commerce, agencje badawcze, usługi konsultingowe, media i reklama, IT, szkolenia

Filip Krzystanek

Menedżer

 +48 797 727 092

Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor