Blog

Strona główna Blog
Współczynnik korelacji r-Pearsona

Współczynnik korelacji r-Pearsona

Współczynnik korelacji r-Pearsona pozwala na określenie, czy istnieje związek liniowy między dwoma zmiennymi – jeśli tak, to pozwala określić, jaka jest jego siła oraz jaki ma on charakter tj. czy jest dodatni (pozytywna korelacja) czy ujemny (negatywna korelacja). Co to oznacza w praktyce?

Przeczytaj więcej
Miary rozproszenia

Miary rozproszenia

Jak sprawdzić, czy wyliczona średnia lub mediana daje nam wiarygodny obraz badanej grupy?

Przeczytaj więcej
Wykres rozrzutu

Wykres rozrzutu

Wykres rozrzutu (inaczej też nazywany punktowy lub rozproszenia, ang. scatterplot) jest to wykres z dwiema prostopadle ułożonymi osiami, na których są prezentowane dwie zmienne.

Przeczytaj więcej
Dominanta, mediana i średnia – miary tendencji centralnej

Dominanta, mediana i średnia – miary tendencji centralnej

Miary tendencji centralnej pozwalają odpowiedzieć na pytanie jaka wartość jest typowa dla badanej zmiennej. Podstawowymi miarami tendencji centralnej jest dominanta, mediana oraz średnia arytmetyczna.

Przeczytaj więcej
Kategoryzacja pytań otwartych – jak przyspieszyć ten proces?

Kategoryzacja pytań otwartych – jak przyspieszyć ten proces?

Jednym z rodzajów pytań wykorzystywanych w badaniach ankietowych są pytania otwarte. Kategoryzacja zebranych dzięki nim odpowiedzi jest czasochłonna i żmudna, szczególnie jeśli są to długie wypowiedzi.

Przeczytaj więcej
Business Intelligence + Data science, czyli integracja PS IMAGO PRO i PS CLEMENTINE PRO

Business Intelligence + Data science, czyli integracja PS IMAGO PRO i PS CLEMENTINE PRO

Kompleksowy system zarządzania wiedzą w firmie wymaga integracji - integracji procesów i narzędzi, które za te procesy odpowiadają. Jak więc stworzyć kompletny system analityczny, który nie tylko wykorzysta możliwości, jakie dają nowoczesne algorytmy, ale też umożliwi pełną kontrolę nad sytuacją fi…

Przeczytaj więcej
Tabele trwania życia w PS IMAGO PRO

Tabele trwania życia w PS IMAGO PRO

Prawdopodobieństwo zajścia zjawiska bardzo często uzależnione jest od czasu – im dłużej będziemy próbować, tym większa szansa, że w końcu osiągniemy sukces :).

Przeczytaj więcej
Integracja języka R z PS IMAGO PRO

Integracja języka R z PS IMAGO PRO

PS IMAGO PRO to wszechstronne narzędzie zapewniające analitykom kompleksowe wsparcie w całym procesie analizy danych – od pozyskania i przygotowania danych po publikację raportów.

Przeczytaj więcej
Krzywe ROC i ocena jakości klasyfikacji

Krzywe ROC i ocena jakości klasyfikacji

W poszukiwaniu optymalnego modelu predykcyjnego pomocne mogą okazać się techniki graficzne – do takich należą krzywe ROC (z ang. Receiver Operating Characteristic).

Przeczytaj więcej
Przygotowanie raportu w PS IMAGO PRO

Przygotowanie raportu w PS IMAGO PRO

Dotychczas skupialiśmy się na przedstawianiu wyników analiz korzystając z kreatora wykresów w PS IMAGO PRO. Finalny efekt analizy to jednak coś więcej niż tylko wizualizacje.

Przeczytaj więcej
Python w PS CLEMENTINE PRO – najważniejsze możliwości

Python w PS CLEMENTINE PRO – najważniejsze możliwości

Przez lata SPSS Clementine było uważane za wzorzec środowiska otwartego wśród systemów eksploracyjnej analizy danych.

Przeczytaj więcej
Praca z szablonami tabel w PS IMAGO PRO

Praca z szablonami tabel w PS IMAGO PRO

Trudno wyobrazić sobie jakikolwiek raport bez tabel – jest to obok tekstu pisanego podstawowa forma komunikowania wyników.

Przeczytaj więcej
Niestandardowe pytania w kwestionariuszach PS QUAESTIO PRO

Niestandardowe pytania w kwestionariuszach PS QUAESTIO PRO

Efektywna praca z dedykowanymi narzędziami statystycznymi np. PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics zawsze wymaga przede wszystkim dobrej znajomości oprogramowania.

Przeczytaj więcej
Wygląd też ma znaczenie cz. 1 – szablony ankiet w PS QUAESTIO PRO

Wygląd też ma znaczenie cz. 1 – szablony ankiet w PS QUAESTIO PRO

Często w zaskakującym, nietypowym, niespotykanym (itp.) wyglądzie ankiety internetowej upatrujemy szansy na wysoki response rate.

Przeczytaj więcej
Wielowymiarowy wykres rozrzutu

Wielowymiarowy wykres rozrzutu

Wykres rozrzutu jest podstawowym narzędziem diagnostyki relacji pomiędzy zmiennymi ilościowymi. Posiada nieocenioną wartość w analizie korelacji, ponieważ pozwala ocenić charakter i kształt związku pomiędzy zmiennymi.

Przeczytaj więcej
Badania kwotowe w PS QUAESTIO PRO, czyli jak okiełznać Internet - cz. 1

Badania kwotowe w PS QUAESTIO PRO, czyli jak okiełznać Internet - cz. 1

W ostatnich latach badania CAWI stały się najpopularniejszą techniką badawczą.

Przeczytaj więcej
Badania satysfakcji mieszkańców – analiza wyników, cz. 2

Badania satysfakcji mieszkańców – analiza wyników, cz. 2

Badanie zadowolenia z życia w danej miejscowości nie powinno ograniczać się jedynie do ogólnych kategorii.

Przeczytaj więcej
Badania satysfakcji mieszkańców – analiza wyników, cz. 1

Badania satysfakcji mieszkańców – analiza wyników, cz. 1

Badania satysfakcji są coraz częściej wykorzystywane przez instytucje publiczne i samorządowe. Pomiar i analiza wskaźników zadowolenia mieszkańców z życia w danej miejscowości nierzadko stanowią podstawę do kształtowania celów i sposobów realizacji działań w obszarze polityk publicznych Dzieje się …

Przeczytaj więcej
Kontrola jakości w PS IMAGO PRO – karty kontrolne

Kontrola jakości w PS IMAGO PRO – karty kontrolne

PS IMAGO PRO wyposażony jest w bogaty zestaw procedur, analiz i przekształceń.

Przeczytaj więcej
Dobór próby – losowanie zespołowe i wielostopniowe

Dobór próby – losowanie zespołowe i wielostopniowe

PS IMAGO PRO oraz PS QUAESTIO PRO umożliwiają przygotowanie złożonych, wielostopniowych schematów losowania.

Przeczytaj więcej
Dziennik sesji, czyli jak powrócić do zapomnianej analizy

Dziennik sesji, czyli jak powrócić do zapomnianej analizy

Każdą analizę, a nawet dane, które do niej posłużyły, można dokładnie odtworzyć.

Przeczytaj więcej
Automatyczna rekategoryzacja zmiennych jakościowych z modułem Data Preparation

Automatyczna rekategoryzacja zmiennych jakościowych z modułem Data Preparation

Często podczas eksploracyjnej analizy danych poszukujemy optymalnej kategoryzacji predyktorów w celu jak najlepszego zobrazowania zależności pomiędzy nimi a zmienną zależną. Ręczne poszukiwania najlepszego podziału jest niestety bardzo czasochłonne. Z pomocą przychodzi nam moduł Data Preparation um…

Przeczytaj więcej

Zainteresowaliśmy Cię?

Chętnie porozmawiamy na tematy dotyczące zastosowania analizy danych w twoich działaniach.
Dysponujemy wiedzą z wielu obszarów i znamy specyfikę branż.

Grzegorz  Kamiński

Grzegorz Kamiński

Dyrektor, analityczne rozwiązania biznesowe

501076035
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe